Tag Archives: Muong

Muong

Muong este un ansamblu de grupări înrudite din nordul Vietnamului, răspândite în marginea sud-vestică a deltei Fluviului Roşu şi pe versanţii estici ai Cordilierei anamite (în jur de 1 milion de persoane). Sunt în primul rând agricultori, pe terenuri defrişate prin incendiere sau, în prezent, mai ales pe terenuri irigate. Familiile (patriarhale, patrilineare şi patrilocative) care locuiesc împreună formează cătune sau sate numite que, care la rândul lor se grupează în nmong. Popoarele lumii În trecut fiecare muong se afla sub autoritatea unei familii nobile. În zilele noastre se încadrează în sistemul administrativ vietnamez. Religia muong asociază cultul strămoşilor şi …

Read More »