Tag Archives: Moldova

Protestaţie în numele Moldovei, a omenirei şi a lui Dumnezeu, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Protestaţie în numele Moldovei, a omenirei şi a lui Dumnezeu, de Vasile Alecsandri, a apărut în mai 1848, la Braşov şi era semnată: Vasili Alecsandri (mădular a comitetului ales de obştie pentru redacţia cererilor sale) – mai – 1848. După cum se ştie, în urma nereuşitei mişcării de la sfârşitul lui martie 1848 din Moldova, Alecsandri ia calea exilului. La 15 aprilie trecea hotarul la Tulgheş, însoţit de G. Cantacuzino, acolo erau arestaţi, iar după o săptămână puteau pleca spre Braşov, unde ajungeau la 25 sau 26 aprilie (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri, care corectează unele date greşite …

Read More »

Necolae Bălcescu în Moldova, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Despre Nicolae Bălcescu Vasile Alecsandri a scris în nenumărate rânduri, figura marelui patriot de la 1848 revenind mereu în amintirile sale, asociată cu a celorlalţi tovarăşi de luptă, cu a Elenei Negri, cu activitatea revoluţionară din jurul anului 1848. Evocarea prilejuită de împlinirea a 10 ani de la moartea dramatică a lui Bălcescu, cuprinsă în volumul Proză, 1876, s-a publicat mai întâi în „Revista română” din iulie 1862. Scrisă la Paris, cu intenţia de a fi continuată, ea a fost trimisă prin Ion Ghica revistei lui Alexandru I. Odobescu, a cărei apariţie, în 1861, îl făcuse pe Alecsandri să fie …

Read More »

Moldova în 1857, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Moldova în 1857, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă pe la mijlocul lunii martie 1857, curând după numirea lui Vogoride în funcţie de caimacam al Moldovei, când se dezlănţuise, sub patronajul acestuia, o înverşunată acţiune antiunionistă, cu concursul unora dintre boieri. A fost publicată pentru prima oară în Moldova, în pofida cenzurii, într-o foaie volantă. Apare, aproape concomitent, la Bucureşti, în „Concordia” nr. 15 din 27 martie 1857, apoi reprodusă în ediţia 1863, ediţia 1875, vol. II. Poezia face parte din creaţiile literare prin care Alecsandri pledează cauza Unirii. Amintim dintre acestea Hora Unirii şi scenetele Cinel-cinel şi Păcală …

Read More »

Coroana Moldaviei, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Coroana Moldaviei, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă, probabil, în primele luni din 1857, cam în primele momente ale luptei pentru Unire. A fost publicată în revista „Concordia” nr. 11 din 16 martie 1857, cu subtitlul Imn naţional, în sensul de Cântec popular românesc. Vasile Alecsandri Coroana Moldaviei I Pe al ţării noastre zare O lumină creşte-ncet! Tot românul viu tresare Ca din moarte înviet! În genuchi toţi cu sfială, Fii acestui bun pământ! Căci lumina triumfală Iese dintr-un vechi mormânt! Corul În genuchi toţi cu sfială, Fii acestui bun pământ! Căci lumina triumfală Iese dintr-un vechi mormânt! II …

Read More »

Adio Moldovei, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Adio Moldovei, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după cum indică datarea din manuscrisul nr. 823, în iunie 1846, la Galaţi, când Alecsandri părăsea într-adevăr acest port, îndreptându-se mai întâi spre Constantinopol. Păstrând-o între manuscrisele sale, când i s-a cerut în 1849 material pentru ziarul „Bucovina”, el a trimis-o, datând-o însă 1848, pentru a-i da o semnificaţie patriotică mai adâncă, legând-o de drama revoluţionarilor de la 1848, siliţi să se exileze, să-şi părăsească ţara iubită după înfrângerea mişcării revoluţionare de către Mihai Sturza. Vasile Alecsandri A fost publicată pentru prima oară în revista „Bucovina” nr. 10 din 13/27 aprilie …

Read More »

Letopiseţul Ţării Moldovei, de Miron Costin (comentariu literar, rezumat literar)

Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aaron Vodă încoace, de Miron Costin, continuă cronica lui Grigore Ureche şi, spre deosebire de acesta, Miron Costin este martor şi uneori participant la evenimentele relatate, conferind astfel conţinutului un plus de adevăr istoric, de obiectivitate şi responsabilitate, deoarece „eu voi da seamă de ale mele câte scriu”. Dominat de sentimente patriotice, Miron Costin îşi exprimă deznădejdea că Moldova cădea din ce în ce mai mult sub puterea turcească, iar luptele interne şi externe măcinau ţara: „nu sunt vremurile subt cârma omului, ci bietul om subt vremi”. Cronicarul realizează pagini memorabile consacrate domniilor lui Vasile …

Read More »

Letopiseţul Ţării Moldovei, de Ion Neculce (comentariu literar, rezumat literar)

Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija Vodă până la a doua domnie a lui Mavrocordat, de Ion Neculce, relatează, în principal, domnia lui Dimitrie Cantemir. Deoarece este contemporan cu evenimentele istorice narate, Neculce nu se bazează pe izvoare, fiindcă toate „se află în inima mea”, atitudine ce conferă cronicii un caracter subiectiv. Cronica este o continuare a celei scrise de Miron Costin, pe care Neculce o elaborează când avea peste 60 de ani, de unde se deduce că 70 de ani dintre cei ilustraţi în Letopiseţ coincid cu viaţa lui, de aceea nu a avut nevoie de a studia izvoare …

Read More »

Letopiseţul Ţării Moldovei, de Grigore Ureche (comentariu literar, rezumat literar)

Letopiseţul Ţării Moldovei, de când s-au descălecat Ţara şi de cursul anilor şi de viiaţa domnilor carea scrie de la Dragoş Vodă până la Aron Vodă, consemnează perioada cuprinsă între anii 1359 şi 1594, începând, aşadar, cu întemeierea Moldovei de către Dragoş Vodă. Autograful cronicii s-a pierdut, rămânând 22 de manuscrise ale copiştilor Simion Dascălul, Misail Călugărul şi Axinte Uricariul. Dintre aceştia, cel mai fidel copist a fost Uricariul, iar cel care a stârnit reacţii de revoltă a fost Simion Dascălu, deoarece şi-a permis să introducă în textul cronicii capitole proprii, prin care deforma adevărul istoric. Domnia lui Ştefan cel …

Read More »

Descrierea Moldovei, de Dimitrie Cantemir (comentariu literar, rezumat literar)

Descrierea Moldovei, de Dimitrie Cantemir, este o proză savantă, deoarece informaţiile despre aşezarea, graniţele, flora, fauna, religia, politica şi locuitorii Moldovei sunt descrise într-un limbaj literar, iar moldovenii sunt conturaţi prin adevărate portrete literare. Descrierea Moldovei, cu titlul original Descriptio Moldaviae, este prima lucrare monografică a Moldovei, scrisă în limba latină în 1716, pe când Dimitrie Cantemir se afla exilat în Rusia, la moşia Dimitrovka şi a fost tradusă în româneşte abia în 1825. Lucrarea s-a impus prin acurateţea metodei folosite, vastitatea informaţiei şi concepţia modernă monografică, referitoare la cadrul geografic, istoric, social, cultural şi etnografic al Moldovei. Mai mult …

Read More »

Campania otomană din Moldova (1538)

Conflictul militar al lui Petru Rareş pentru Pocuţia (1531) şi faptul că a pornit la luptă împotriva oastei regelui Poloniei, Sigismund I, nesocotind porunca sultanului au condus la deteriorarea situţiei internaţionale a Moldovei. Cu toate tratativele duse cu reprezentanţii Poloniei, Petru Rareş nu a consimţit să renunţe la pretenţiile sale asupra Pocuţiei. Rareş a participat cu oaste la capturarea şi uciderea, la Mediaş, a lui Aloisio Gritti (1534), trimis de sultanul Suleyman Magnificul să mijlocească o împăcare între Ioan Zapolya şi Ferdinand de Habsburg. De fapt, Gritti plănuia unificarea „Daciei”, deci să ia în stăpânire ţările române. Aşteptându-se la reacţia …

Read More »