Tag Archives: Modernism

Tradiţionalism, modernism şi avangardism în lirica interbelică

În contextul în care rolul factorilor exteriori în constituirea imaginarului poeziei devenea, în perioada interbelică, unul minor, iar conceptul poezie se schimba radical, tradiţionalismul, modernismul şi avangarda sunt trei termeni generici, care încearcă să acopere, într-o anumită măsură, experienţele şi varietatea lirismului interbelic, noutatea formulelor artistice estetice într-o perioadă în care curentele literare tind să interfereze, iar graniţele diferitelor formule estetice se permeabilizează mai mult ca oricând. Înfăţişarea poeziei româneşti de după Mihai Eminescu anunţase, la început de secol al XX-lea, înfruntarea specifică oricărui fenomen cultural, aceea dintre tradiţie şi inovaţie. Încercând să conserve vechile idealuri poetice, tradiţia românească se …

Read More »

Curente culturale / literare: modernism vs. tradiţionalism (prezentare sintetică)

Contextul istoric În perioada de până la Primul Război Mondial, în timpul domniei regelui Carol I, s-a petrecut o transformare radicală a societăţii româneşti, ale cărei norme democratice nu se vor mai schimba în deceniile trei şi patru ale secolului al XX-lea, chiar dacă vor apărea noi legi, reforme şi partide politice. Modernizarea în societate a avut ca reflex modernismul în literatură. Literatura română interbelică se caracterizează prin două tendinţe majore: modernismul şi tradiţionalismul. Termenii au fost introduşi în vocabularul istoriei literare de criticul Eugen Lovinescu, deşi circulaseră şi mai înainte. Modernismul Trăsături, reprezentanţi, reviste În sens larg, modernismul este …

Read More »

Modernism poetic

Modernismul poetic este un concept specific perioadei interbelice care nu trebuie confundat cu modernitate. Conceptul presupune o atitudine de respingere a tradiţiei poetice, în esenţă, negarea tradiţiei. Modernismul poetic interbelic se conturează ca estetică prin teoretizări realizate în primul rând de Eugen Lovinescu, cel care va şi introduce conceptul în epocă. Modernism Modernism şi tradiţionalism devin astfel doi termeni care definesc o realitate artistică specifică perioadei interbelice, dar, într-un sens mai larg, specifică oricărei perioade de istorie literară.

Read More »

Modernism

Cuvântul modernism derivă din modern, prin definiţie termen de relaţie: ceva/cineva este modern în raport cu altceva/altcineva. Declarată încă din Antichitate (Cicero), opoziţia între doritorii de schimbare şi adepţii stărilor existente a înscris, la sfârşitul secolului al XVII-lea, un moment în istoria literaturii franceze prin celebra querelle des anciens et des modernes. În limbajul istorico-literar de azi, modernismul denumeşte curente apărute la interferenţa secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, în câteva literaturi naţionale, precum şi în domeniul artelor. Conţinuturile şi tendinţele acestora diferă. În capitolul Le Style de la nouvelle poesie din Histoire des litteratures, Gaetan Picon numeşte modernismul reacţia …

Read More »