Tag Archives: Mişcări revoluţionare

Mişcarea revoluţionară din 1848 în Ţara Românească

Situaţia revoluţionară Ascuţirea contradicţiilor de clasă dintre burghezie şi ţărănime de o parte şi boierime de alta a creat în iarna 1847-1848 o situaţie revoluţionară în Ţara Românească. Criza comercială provoca stagnarea afacerilor, lovind în mod direct burghezia mică şi mijlocie, dar şi o parte însemnată a maselor orăşeneşti. Izbucnirea revoluţiei în Europa de vest şi în ţările Imperiului habsburgic a contribuit la intensificarea agitaţiei revoluţionare, mărind încrederea în lupta împotriva feudalismului şi pentru unitatea şi independenţa naţională a românilor. Conducerea luptei contra feudalităţii o avea burghezia, o clasă încă slabă, dar mai puternică decât burghezia din Moldova. „Noua societate …

Read More »

Mişcarea revoluţionară din Ţara Românească din 1840

Scurt timp după eşecul planurilor lui Ion Câmpineanu, a intrat în acţiune societatea secretă organizată şi condusă de Mitică Filipescu. Condiţiile interne şi externe păreau favorabile unei mişcări care urmărea răsturnarea ordinii sociale existente şi instituirea unei noi orânduiri. Pe plan intern, criza orânduirii feudale era în plină desfăşurare. Regulamentul organic nu rezolvase chestiunea agrară, marea problemă ce se punea societăţii româneşti în curs de transformare. Caracteristica principală a acestei transformări e întărirea clasei burgheze. Dezvoltarea ei coincidea, pe de o parte, cu creşterea producţiei agricole – cerealieră şi animală – şi cu intensificarea exploatării ţărănimii, iar pe de alta, …

Read More »

Mişcarea revoluţionară din 1821

Nemulţumirea profundă a ţărănimii exploatate, manifestată în tot cursul secolului al XVIII-lea prin diferitele forme ale luptei de clasă – procese, nesupunerea la muncă, fuga în masă, răscoale locale – a izbucnit în 1821 într-o puternică mişcare îndreptată în acelaşi timp împotriva orânduirii feudale şi împotriva stăpânirii otomane. Cum regimul feudal era apărat de dominaţia otomană, adversarii săi mai conştienţi şi-au dat seama că, pentru a ataca direct şi cu succes feudalitatea şi pentru a emancipa producţia şi comerţul de îngrădirile sistemului feudal, era nevoie ca stăpânirea otomană să fie răsturnată. Mişcarea condusă de Tudor Vladimirescu n-a fost numai o …

Read More »