Tag Archives: Mişcare socială

Începutul mişcării muncitoreşti şi al celei socialiste în România

Nicolae Bălcescu a apreciat, în lucrarea sa Mersul revoluţiei în istoria românilor, lupta revoluţionară din 1848 a poporului român ca „o revoluţie soţială”, a cărei menire era ca „românii să fie liberi, egali, proprietari de pământ şi de capital şi fraţi asociaţi la fapta unui program comun”. După înfrângerea revoluţiei din 1848, Nicolae Bălcescu a militat împreună cu alţii pentru o nouă revoluţie, care trebuia să aducă unirea şi libertatea naţională a întregului popor român. Numai după triumful acesteia, scria el, „adunarea poporului, Constituanta, va putea să realizeze în pace toate reformele politice şi soţiale, de cari el are nevoie …

Read More »