Tag Archives: Miniaturişti

Anastasie Crimca

Anastasie Crimca (circa 1560 – 19 ianuarie 1629, Iaşi) – cărturar, imnograf şi miniaturist. Ilie după numele mirean, Crimca s-a născut, probabil, la Suceava, într-o familie de viţă. Părinţii îi sunt „cneaghina” Cristina, înrudită cu boierii Stroici, şi Ioan Crimca – cu ascendenţi în stirpea Ciolpăneştilor. Diac în prima tinereţe, intră, apoi, în cinul monahal. Se crede că petrece perioada de noviciat la Puma; revine însă la Suceava unde, din martie 1599, slujeşte la biserica domnească din cetate. În iunie 1600, e ridicat la treapta de episcop, şi păstoreşte până în septembrie la Rădăuţi (cât ţine efemera guvernare în Moldova …

Read More »

Antim Ivireanul

Antim Ivireanul (circa 1660 – 3 septembrie 1716) – mitropolit al Ţării Româneşti, cărturar medievalist, tipograf, caligraf, gravor, xilograf, pictor, desenator, miniaturist, teolog, episcop şi orator religios. Originar din Iviria (veche denumire a Georgiei), a avut o tinereţe zbuciumată. Luat rob de turci, este dus la Constantinopol, unde avea să-şi dezvăluie înzestrarea pentru xilogravură, pictură şi broderie. Învaţă acum limbile turcă, greacă (veche şi modernă), arabă. Venit la Bucureşti (în intervalul dintre 1688 şi 1690) ca tipograf, în urma unei solicitări a domnitorului Constantin Brâncoveanu, Antim Ivireanul ajunge nu peste multă vreme în fruntea tipografiei domneşti. Călugărindu-se, îşi schimbă numele …

Read More »