Tag Archives: Mihail Sturdza

Opoziţia contra lui Mihail Sturdza

Mihail Sturdza a fost combătut tot timpul cârmuirii sale de trei grupuri de opoziţie. Primul grup era al marilor boieri, care toţi se considerau egali cu domnul şi toţi urmăreau să ajungă domni. Al doilea grup era format din boieri de rangul al doilea şi al treilea, dintre care unii îşi cumpăraseră caftanul în timpul lui Ioniţă Sandu Sturdza, iar alţii au ajuns boieri prin asimilarea funcţiilor cu rangurile boiereşti. Mihail Sturdza a fost acuzat că a făcut comişi „din feciorii de casapi şi de cizmari”. Printre noii boieri erau mulţi negustori care, fără să renunţe la practica meseriei lor, …

Read More »

Moldova în timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1849)

Moldova n-a avut în cursul perioadei regulamentare până la 1849 decât un singur domn, pe Mihail Sturdza, numit de Poartă la propunerea Rusiei, la 22 martie 1834. Combătut tot atât de violent ca şi Alexandru Ghica, el a ştiut însă să domine opoziţia, reuşind să scape fără nici o pagubă şi din revoluţia din 1848. Avea 39 de ani când a fost numit domn. Spirit vioi şi practic, remarcabil prin cunoştinţele sale şi prin talentul de vorbitor, el a fost un autentic reprezentant şi apărător al clasei sale. Deşi moştenitor al unor moşii întinse, nu s-a folosit de talentele sale …

Read More »