Tag Archives: Mihail Sadoveanu

Dumbrava minunată, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar, rezumat literar)

Capodopera lui Mihail Sadoveanu, pe tema copilăriei, rămâne Dumbrava minunată. Cadrul este al unei povestiri realiste: începutul şi sfârşitul, iar în acest cadru, totul este feeric, de basm, populat de imaginaţia acestei fetiţe, Lizuca, cu personaje şi întâmplări din basme, auzite de la bunicii ei, sau citite de răposata ei mamă. Tema povestirii este cea a copilăriei copilului orfan, care aspiră spre o viaţă fericită. Lizuca este o fetiţă orfană de mamă. Tatăl său s-a recăsătorit cu d-na Mia Vasilian, o femeie provenită dintr-o familie bogată, cu servitori în livrele, guvernantă şi cu moşie mare în Buzău, preocupată mai ales …

Read More »

Istorisirea Zahariei Fântânarul, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar, rezumat literar)

Istorisirea Zahariei Fântânarul încheie volumul de povestiri Hanu Ancuţei, de Mihail Sadoveanu. Leliţa Salomia se arată nemulţumită de povestirea orbului, considerând că sunt la han oameni mult mai vrednici care ştiu a istorisi întâmplări mult mai interesante. Ea spune că moş Zaharia fântânarul, trăise în tinereţe o întâmplare extraordinară şi ar trebui să o povestească oaspeţilor. Când era flăcău, Zaharia fusese chemat la curte de boierul Dimachi Mârza din Păstrăveni, ca să găsească acel loc potrivit pentru a săpa o fântână în poiana lui Vlădica Sas, deoarece urma ca Vodă Calimah să vină la o mare vânătoare domnească, în acele …

Read More »

Orb sărac, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar, rezumat literar)

Orb sărac face parte din volumul de povestiri Hanu Ancuţei, de Mihail Sadoveanu, şi este o specie aparte, o portretizare prin naraţiune. Dinspre carele negustorului lipscan vin la han o babă şi un moşneag. Ea păşea înainte, iar moşneagul din urma ei era orb, femeia trăgându-l „după dânsa cu-o frânghioară”. Salomia spune că a plecat din Rădăuţi şi se îndreaptă spre Iaşi, cu intenţia de a ajunge „până la sfânta cuvioasă Paraschiva” ca să pună pe racla ei un ban de argint şi să-i mărturisească necazurile. Orbul se ţinea după ea, fără ca să fie în vreun fel neamuri, ci …

Read More »

Haralambie, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar, rezumat literar)

Haralambie este o povestire în ramă şi face parte din volumul Hanu Ancuţei, de Mihail Sadoveanu. Întâmplarea este relatată de un narotor-martor, călugărul Gherman, care este oaspete la Hanu-Ancuţei şi totodată personaj pentru volumul de povestiri. El coborâse pentru prima oară de la schitul din munte şi se ducea la Iaşi. Rama povestirii Rama povestirii este ilustrată de muşteriii aflaţi la han, care se uitau cu uimire cum s-a ridicat „părintele Gherman din barba sa”, de întâmplările evocate carie se „petrecuseră pe vremea celeilalte Ancuţe, „într-o îndepărtată vreme, demult”. Se degajă o atmosferă plină de emoţie şi de fiori creată …

Read More »

Judeţ al sărmanilor, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar, rezumat literar)

Judeţ al sărmanilor, o adevărată legendă, este a şasea povestire din volumul Hanu Ancuţei, de Mihail Sadoveanu. Constandin Moţoc, un cioban „mătăhălos” de prin părţile Rarăului, se ducea într-un sat de pe malul Şiretului ca să vadă dacă mai trăieşte sora lui, pe care n-o mai văzuse din tinereţe. Poposind la hanul Ancuţei, el îşi aminteşte de un prieten bun, care-i spusese că, dacă ajunge aici, să bea în cinstea lui atâtea oale de vin până când „oi vedea tulbure”, ca să nu poată spune nimănui întâmplările păţite de el în aceste locuri. Constandin Moţoc cântă împreună cu lăutarii balada …

Read More »

Iapa lui Vodă, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul epic, specia literară povestirea în ramă Povestirea în ramă (povestirea în povestire sau povestire cu cadru) este o specie a genului epic, în care se narează întâmplări neobişnuite. Timpul narativ se situează într-un plan al trecutului, iar principala modalitate de expunere este evocarea. Spaţiul desfăşurării acţiunii este unul privilegiat şi ocrotitor (un topos), în care mai mulţi povestitori relatează întâmplări pilduitoare, respectând un ceremonial prestabilit şi desfăşurând o artă a discursului memorabil. În volumul Hanu Ancuţei, Mihail Sadoveanu recurge la tehnica literară numită poveste în poveste sau povestire în ramă, sau naraţiune în naraţiune, deoarece în …

Read More »

Creanga de aur, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar, rezumat literar)

Mihail Sadoveanu, „Ceahlăul literaturii române”, cum l-a numit Geo Bogza, „Ştefan cel Mare al literaturii române” cum i-a spus George Călinescu, are o operă monumentală a cărei măreţie constă în densitatea epică, lirismul tulburător şi grandoarea compoziţională. Înclinaţia lui Sadoveanu către civilizaţia arhaică recompune în romanul Creanga de aur (1933) o cultură primordială, o istorie din vechea Dacie. Această operă, considerată de Alexandru Paleologu „cheia de boltă” a creaţiei sadoveniene, este foarte complexă, putând fi definită ca roman istoric, roman filozofic, roman al religiei ortodoxe, după ce credinţa în Zamolxe dispăruse, ca roman erotic şi ca basm. Tema Tema romanului …

Read More »

Fântâna dintre plopi, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar, rezumat literar)

Fântâna dintre plopi face parte din volumul Hanu Ancuţei, de Mihail Sadoveanu, şi este o povestire în ramă, deoarece întâmplările evocate se petrecuseră demult, tot pe aceste meleaguri, pe vremea celeilalte Ancuţe. Timpul narativ se situează într-un plan al trecutului, spaţiul narativ este un topos, iar relatarea îmbracă forma evocării. Atmosfera Atmosfera plină de emoţie şi de fiori pluteşte printre oaspeţii hanului, deoarece povestitorul moş Leonte reuşise să-i impresioneze puternic cu povestea balaurului. În lumina „soarelui auriu” care strălucea într-o „linişte ca din veacuri”, oaspeţii de la hanul Ancuţei zăresc pe drumul pustiu un călăreţ care poposeşte şi el la …

Read More »

Cealaltă Ancuţă, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar, rezumat literar)

Hanu Ancuţei (1928) face parte din opera de maturitate a lui Mihail Sadoveanu şi este, poate, cea mai strălucită creaţie lirico-epică a prozatorului. Volumul conţine nouă povestiri, relatate într-un singur loc, la hanul Ancuţei, de către ţăranii moldoveni ce poposeau aici pentru odihnă şi petrecere, fiind ei înşişi participanţi direct sau martori ai evenimentelor narate. Întâmplările povestite au loc în vreme veche, în timp mitic românesc, se pot petrece oricând în spaţiul spiritualităţii şi al credinţelor ancestrale şi nu numai într-o anumită epocă socială. Cealaltă Ancuţă, a cincea naraţiune din volumul Hanu Ancuţei, de Mihail Sadoveanu, este o povestire în …

Read More »

Balaurul, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa la genul epic, specia literară povestire în ramă Balaurul este a treia povestire din cadrul volumului de nouă povestiri, Hanu Ancuţei, scris de Mihail Sadoveanu. Povestirea în ramă (povestirea în povestire sau povestire cu cadru) este o specie a genului epic, în care se narează o situaţie neobişnuită, iar personajele sunt conturate mai palid Timpul narativ se situează într-un plan al trecutului, iar principala modalitate de expunere este evocarea. Spaţiul desfăşurării acţiunii este unul privilegiat şi ocrotitor (un topos). În care mai mulţi povestitori relatează întâmplări pilduitoare, respectând un ceremonial prestabilit şi desfăşurând o artă a discursului memorabil. În …

Read More »