Tag Archives: Mihai Viteazul

Caracterizarea personajului principal Mihai Viteazul din balada „Paşa Hassan”, de George Coşbuc

George Coşbuc este unul dintre poeţii reprezentativi pentru literatura Transilvaniei, a cărui originalitate constă în ilustrarea lumii satului ardelean, a unei realităţi istorice cu totul aparte în ceea ce priveşte lupta constantă şi îndelungată a poporului pentru libertate naţională. Balada Paşa Hassan, evocă eroismul voievodului Mihai Viteazul în lupta de la Călugăreni (1595), purtată împotriva oştirii turceşti, conduse de Paşa Hassan. Antiteza şi hiperbola sunt principalele procedeele artistice prin care George Coşbuc construieşte personalităţile memorabile ale celor doi conducători de oştiri. Titlul baladei nu reprezintă numele personajului principal, ci, intitulată de Coşbuc Paşa Hassan, atrage atenţia asupra conducătorului otoman, cu …

Read More »

Odă statuiei lui Mihai Viteazul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Odă statuiei lui Mihai Viteazul, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă, după toate probabilităţile, cu puţin înainte de publicarea ei, cu prilejul înălţării statuii lui Mihai Viteazul la Bucureşti, în 1876. Publicată pentru prima oară în „Revista contimporană” nr. 11 din 1 noiembrie 1874, apoi în revista „Orientul latin” nr. 16 din 13 noiembrie 1874, în revista „Convorbiri literare” nr. 9 din 1 decembrie 1874. Reprodusă de scriitor în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Odă statuiei lui Mihai Viteazul Mărire, adorare, îngenunchere ţie, Gigant din alte timpuri, fruntaş între eroi! Mihai! frate de arme cu dalba vitejie, Oaspe …

Read More »

Cânticul lui Mihai Viteazul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Cânticul lui Mihai Viteazul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Cânticul lui Mihai Viteazul Auzit-aţi de-un oltean, De-un oltean, de-un craiovean Ce nu-i pasă de sultan? Auzit-aţi de-un viteaz Care vecinic şede treaz Cât e ţara la necaz? Auzit-aţi de-un Mihai Ce sare pe şepte cai? De strigă Stambulul vai? EI e domnul cel vestit Care-n lume au venit Pe luptat şi biruit. Spuie râul cel oltean, Spuie valul dunărean Şi codrul călugărean Câte lupte au privit, Câte oşti au mistuit, Câte oase-au înălbit, Mulţi ca frunzele de …

Read More »

Mihai Viteazul

Mihai Viteazul (1558, Târgul de Floci, situat la Gura Ialomiţei, Ţara Românească – 19 august 1601, Câmpia Turzii, Transilvania, azi judeţul Cluj) – domnul Ţării Româneşti (1593-1601), domnul tuturor românilor (1600), politician, diplomat, conducător şi strateg militar, luptător pentru independenţă şi primul „Restitutor Daciae” al neamului românesc. Tatăl său a fost Pătraşcu cel Bun, domnul Ţării Româneşti (1554-1557). Dar Mihai Viteazul era fiul natural al acestuia, rezultat dintr-o legătură târzie al lui Pătraşcu Vodă cu Teodora, care la bătrâneţe, călugărindu-se va lua numele de Teofana. Unii istorici au negat în decursul timpului originea domnească a lui Mihai Viteazul, ajungând să …

Read More »

Fapta lui Mihai Viteazul

Lupta pentru independenţă Domnia lui Mihai Viteazul a început, potrivit obiceiurilor epocii, prin confirmarea Porţii. Ea s-a confruntat încă de la început cu agravarea dominaţiei otomane şi cu sporirea fiscalităţii impuse de imperiu. În această situaţie, Mihai a aderat din proprie iniţiativă la Liga Sfântă, alături de Imperiul habsburgic, celelalte ţări româneşti şi alte state creştine ca Spania, Veneţia, Statul papal şi ducatele italiene Mantua, Toscana şi Ferrara. Conflictul cu turcii a fost declanşat de răscoala antiotomană pornită în 1594, urmată în 1595 de luptele de la Călugăreni şi Giurgiu. În perioada care a urmat, domnitorul a alternat confruntarea armată …

Read More »

Personalitatea lui Mihai Viteazul

Mihai Viteazul a fost unul din cei mai mari conducători de stat şi de oaste ai vremii sale. Trăsăturile personalităţii sale – departe de a fi omogene – oglindesc tocmai conflictul dintre mărginirea lumii medievale, în care s-a născut şi şi-a petrecut tinereţea, şi orizontul mai larg al lumii noi, care se năştea şi pe care a cunoscut-o în momentul deplinei desfăşurări a acţiunii sale politico-militare. O contradicţie a personalităţii sale era de asemenea cea dintre Mihai Viteazul, boierul feudal, cotropitor rapace al pământurilor ţărăneşti, şi înainte şi cât timp a fost domn, şi Mihai Viteazul domnul, titularul puterii supreme …

Read More »

Craiova în timpul lui Mihai Viteazul

Ridicarea unei noi boierimi din rândurile celei mijlocii şi mici (Goleşti, Buzeşti), interesată în apărarea privilegiilor şi a averilor ei, şi, prin urmare, în întărirea autorităţii domniei, apropie mult politica boierimii de cea a domniei. Marea bănie ajunge din nou o instituţie de prim ordin în timpul lui Mihai Viteazul, care, în calitate de cârmuitor al treburilor politice ale Olteniei şi ulterior ca domn, a fost preocupat de sporirea prestigiului ei. Mihai Viteazul în numeroase acte de cancelarie arată că a fost mare ban al Craiovei. Astfel, la 20 februarie 1594, într-un document adresat călugărilor de la Mănăstirea Coşuna voievodul …

Read More »

Războiul de eliberare de sub dominaţia otomană şi unirea ţărilor române sub Mihai Viteazul

La sfârşitul secolului al XVI-lea, a avut loc cel mai de seamă eveniment din istoria medievală a poporului nostru: prima unire a ţărilor române, în condiţiile desfăşurării victorioase a războiului de eliberare de sub dominaţia otomană. Istoriografia burgheză a considerat acest eveniment mai mult ca rezultat al situaţiei internaţionale, figura centrală românească a vremii, Mihai Viteazul, fiind înfăţişată ca o rotiţă în marele angrenaj al politicii europene. Dimpotrivă, eliberarea temporară de sub dominaţia otomană şi unirea celor trei ţări române au fost realizate prin lupta unită a poporului nostru, înlesnită de unele împrejurări internaţionale favorabile. În această vreme, poporul român …

Read More »

Însemnătatea istorică a războiului de eliberarea de sub dominaţia otomană sub conducerea lui Mihai Viteazul

Războiul de eliberare de sub dominaţia otomană – îmbrăţişând aproape două decenii de istorie a României – ocupă un loc dintre cele mai importante în procesul evoluţiei societăţii, în dezvoltarea conştiinţei de neam a poporului român, în desfăşurarea însăşi a luptei pentru independenţă. Răsunetul european al victoriilor româneşti în războiul de eliberare de sub dominaţia otomană Însemnătatea istorică a acestui război – evidentă pentru posteritate, date fiind consecinţele deosebit de importante pe care le-a determinat – a fost sesizată totodată, în toată amploarea ei, de contemporani, dovadă răsunetul european al victoriilor româneşti din acest război. În chip firesc, evenimentele militare …

Read More »

Ţările române în timpul domniei lui Mihai Viteazul

Situaţia internaţională la sfârşitul secolului al XVI-lea Arena internaţională a acestei vremi este dominată de tendinţele expansioniste ale celor trei mari state: otoman, habsburgic şi polonez. Imperiul otoman, cu toate că trecuse printr-o oarecare criză după moartea lui Soliman cel Mare (1566), mai dispunea încă de forţe pentru a-şi menţine dominaţia în sud-estul Europei sau chiar pentru a încerca noi cuceriri. Habsburgii, împiedicaţi în expansiunea lor spre vest de Franţa şi spre răsărit de Polonia, îşi vor îndrepta privirile cu tot mai multă insistenţă spre sud-est, unde veneau însă în conflict cu turcii. Polonia, la rândul ei, îndeosebi după înfăptuirea …

Read More »