Tag Archives: Mihai Eminescu

Schimbări mari…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Schimbări mari…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 60 din 14 martie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Culegere de articole d-ale lui Mihai Eminescu în 1891. Eminescu învinuieşte presa românească pentru faptul că prelua din cea străină fără spirit critic atât laudele la adresa „ideilor moderne”, cât şi criticile pătimaşe împotriva lor. Face observaţia interesantă că biserica împrumuta caracterul claselor conducătoare din ţările în care îşi desfăşura activitatea. Eminescu pune în discuţie şi o teză filozofică şi susţine că „orice formă nouă de cultură e duşmană …

Read More »

Conferinţa d-lui Titu Maiorescu ţinută duminică la 24 fevruarie în Sala Ateneului – „Despre visuri”, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Conferinţa d-lui Titu Maiorescu ţinută duminică la 24 fevruarie în Sala Ateneului – „Despre visuri”, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 46 din 27 februarie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XI. Publicistica. Conferinţa lui Maiorescu este a treia pe care o ţine în sala Ateneului Român. Criticul vorbeşte în 10 februarie 1880 despre Cunoaşterea de sine şi Cunoaşterea altora şi „Timpul” se scuză că nu era în măsură să publice o prezentare a ei. Prelegerea a doua din 17 februarie nu este prezentată, de asemenea, …

Read More »

Studii asupra situaţiei, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Studii asupra situaţiei, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, I. Un nou program?…, nr. 38 din 17 februarie 1880; II. În ordinea de idei…, nr. 39 din 19 februarie 1880; III. Din momentul în care…, nr. 41 din 21 februarie 1880; IV. Precară este aşadar…, nr. 42 din 22 februarie 1880; V. Am văzut cu înlesnire…, nr. 44 din 24 februarie 1880. Primul studiu, al doilea şi al treilea se tipăresc în volum, prima dată, în Culegere de articole d-ale lui Mihai Eminescu, Bucureşti, 1891. Celelalte două se tipăresc în volum, …

Read More »

De bine de rău…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

De bine de rău…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 36 din 15 februarie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Mihai Eminescu, Opere în 1939, cu titlul Starea ţăranului român. Eminescu condiţionează păstrarea independenţei de o mai bună administraţie de stat şi de îmbunătăţirea situaţiei ţărănimii. Cu acest articol se încheie prima perioadă a activităţii lui Eminescu în calitate de redactor la „Timpul”, cotidianul bucureştean. Mihai Eminescu Fragment De bine de rău statul român este astăzi independent. Astfel el se află de acum rămas, în mijlocul unor …

Read More »

Astăzi patrusprezece ani…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Astăzi patrusprezece ani…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 33 din 12 februarie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939, cu titlul După detronarea lui Cuza. Cultul lui Eminescu pentru Alexandru Ioan Cuza se explică prin importanţa ce-o acordă reformelor sale realizate într-un timp scurt şi fără sprijin din afară. Poetul este necruţător cu participanţii la complotul detronării. Editorialul se încheie cu versul din Faust pe care îl citează şi în evocarea Paştele din 16 aprilie 1878. Mihai Eminescu

Read More »

Exprimată în termenii cei mai generali…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Exprimată în termenii cei mai generali…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 180 din 17 august 1879. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere, Bucureşti, 1939, cu titlul Teoria statului şi reacţiunea. Eminescu îşi reafirmă concepţia despre stat ca produs al naturii, în opoziţie cu liberalii care îl priveau ca o convenţie dintre oameni. Poetul defineşte reacţiunea cu termenii din filozofie. Mihai Eminescu Fragment Exprimată în termenii cei mai generali, deosebirea între liberali – întrucât e vorba de oameni oneşti şi cu principii stabile – şi între conservatori …

Read More »

De ceea ce ne temem…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

De ceea ce ne temem…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 115 din 27 mai 1879. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere complecte, Iaşi, 1914. Integrat arbitrar în studiul Cestiunea izraelită. Eminescu reia teza sa, expusă şi în alte articole, potrivit căreia lipsa de pregătire intelectuală a generaţiei sale explică situaţia în care se găsea ţara şi ameninţa viitorul ei, atât sub raport economic, cât şi cultural. Poetul se referă, când vorbeşte de „avocaţii buni, cu darul vorbirii”, la Titu Maiorescu. Maiorescu notează în jurnalul său că …

Read More »

Pe zi ce merge acuzaţia…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pe zi ce merge acuzaţia…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 86 din 20 aprilie 1879. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere X. Publicistica. Eminescu comentează documentele în afacerea Warszawsky, pe care le publică în „Timpul” din 18 aprilie 1878 (Opere X. Publicistica) şi cere suspendarea imediată a lui Simeon Mihălescu din înalta funcţie pe care o ocupa în guvern, ceea ce nu se întâmplă. Conduce cercetările şi când acestea iau cursul dorit, îşi dă demisia şi le urmăreşte din umbră. Instanţele judecătoreşti recurg, ca primă măsură, …

Read More »

Un cenuşar român…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Un cenuşar român…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 76 din 8 aprilie 1879. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere X. Publicistica. Editorialul se deschide cu o secvenţă în care se comentează, sub formă de parabolă, o corespondenţă din Dobrogea. Din corespondenţa publicată în acelaşi număr, rezultă că este vorba de Alexandru Macedonski, director al Prefecturii judeţului Silistra Nouă, cu reşedinţa la Cernavodă. Corespondenţa este un document fundamental pentru urmărirea raporturilor dintre cei doi poeţi (Opere X. Publicistica). Mihai Eminescu

Read More »

Studii exegetice asupra unei parabole care lipseşte în Sfânta-Scriptură, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Studii exegetice asupra unei parabole care lipseşte în Sfânta-Scriptură, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 272 din 12 decembrie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere X. Publicistica. Partidul-Centru este înfiinţat de Vasile Boerescu, după ce părăseşte Partidul Conservator şi i se încredinţează funcţia de ministru de externe în guvernul liberal. Eminescu oferă o privire asupra situaţiei partidelor din această categorie şi remarcă faptul că le lipsea baza socială. Partidul-Centru se va orienta spre Partidul Liberal şi îşi va înceta existenţa. Mihai Eminescu

Read More »