Tag Archives: Mihai Eminescu

Prelegerile d-lui T. Maiorescu. „Întâia prelegere”, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Prelegerile d-lui T. Maiorescu. „Întâia prelegere”, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 257 din 16/28 noiembrie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XI. Publicistica. Eminescu prezintă această prelegere a lui Maiorescu şi cea următoare din 27 noiembrie / 7 decembrie 1880 sub forma unor rezumate ale problemelor puse în discuţie. Pentru poet prelegerile despre logică prezentau mai puţin interes decât cea despre visuri, ţinută cu câteva luni mai înainte. Asupra Logicii lui Maiorescu se pronunţă, cum am văzut, în polemica cu Gheorghe Zotu din 1877. Prelegerea …

Read More »

Adevărul doare…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Adevărul doare…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 255 din 14/26 noiembrie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu continuă polemica cu „Presa”, ziarul lui Vasile Boerescu, şi aplică o lecţie drastică redactorului Pavel Vioreanu pentru necunoaşterea limbii latine şi pentru atitudinea faţă de transilvăneni. Afirmaţia poetului potrivit căreia „neam de neamul lui n-a fost ardelean” este inexactă. Străbunii lui sunt transilvăneni emigraţi în Bucovina, de unde tatăl său trece în Moldova şi întemeiază gospodăria de la Ipoteşti în ţinutul Botoşanilor. Mihai Eminescu

Read More »

E clar că un stat…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

E clar că un stat…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 253 din 12/24 noiembrie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu examinează poziţia lui I.C. Brătianu, şef al guvernului liberal, în termenii economiei politice. Un stat care cheltuieşte mai mult decât produce este sortit dispariţiei de pe scena istoriei. Mihai Eminescu Fragment E clar că un stat care cheltuieşte pentru pretinse necesităţi politice mai mult decât poate suporta producţia poporului va ajunge pas cu pas la o sărăcie, pospăită cu vorbe, dar din …

Read More »

C-o suficienţă…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

C-o suficienţă…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 252 din 10/23 noiembrie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu polemizează cu „Presa”, ziarul lui Vasile Boerescu, şi relevă lipsa de cultură a redactorilor, slaba cunoaştere a istoriei şi a limbii latine. Mihai Eminescu Fragment C-o suficienţă vrednică de generaţia atotştiutoare a advocaţilor din zilele noastre, „Presa” a publicat un şir de scrisori de omni re scibili et de quibusdam, adică multe şi mărunte despre câte-n cer şi pe pământ, despre Dumnezeu, biserică, şcoli de …

Read More »

Dacă n-ar fi fost…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Dacă n-ar fi fost…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 220 din 2/14 octombrie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XI. Publicistica. Scrisorile schimbate între Iosif al II-lea, împăratul Austriei, şi Ecaterina a II-a, împărăteasa Rusiei, se publică în suplimentul ziarului „Messager de Vienne” din 8-15 octombrie 1880. Deşi indică publicaţia din care preia informaţiile, „L’Independance roumaine” punea la îndoială veridicitatea lor (nr. 931 din 5/17 octombrie 1880). „Messager de Vienne” transcrie scrisorile din volumul Joseph II und Katharina von Russland, tipărit la Viena în 1869. …

Read More »

Necrolog. Manolache Kostaki Epureanu, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Necrolog. Manolache Kostaki Epureanu, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 201 din 10/22 septembrie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Culegere de articole d-ale lui Mihai Eminescu în 1891. Eminescu elogiază personalitatea lui Emanoil (Manolache) Costache Epureanu (1824-1880), participant la lucrările Divanului ad-hoc din Moldova (1857), preşedinte al Adunării Constituante (1866), prim-ministru (aprilie-decembrie 1870 şi aprilie-iulie 1876) şi ministru în mai multe rânduri. Poetul pierde principalul sprijin în calitatea sa de redactor-şef al „Timpului”, cotidianul bucureştean. Mihai Eminescu Fragment Greu bolnav, plecase din ţară la Viena şi …

Read More »

Într-o corespondenţă din zilele trecute…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Într-o corespondenţă din zilele trecute…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 191 din 27 august / 8 septembrie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XI. Publicistica. Congresul de la Berlin din iunie-iulie 1878 ia în discuţie şi problema Comisiei Europene a Dunării, cu sediul la Galaţi, înfiinţată prin tratatul de la Londra din 1871 şi care urma să fie reînnoit în aprilie 1883. Războiul din 1877-1878 aduce schimbări importante în Balcani prin înfrângerea Imperiului otoman şi ele se reflectă şi în documentele Congresului de la Berlin. …

Read More »

Calumniare audacter…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Calumniare audacter…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 165 din 25 iulie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Culegere de articole d-ale lui Mihai Eminescu în 1891, cu titlul Conservatorii şi libertăţile. Adunarea ad-hoc din 1857 ia hotărâri importante, care stau la baza organizării României moderne şi pe care Eminescu le prezintă după Monitorul Adunării ad-hoc din 1857. La lucrările ei participă şi liberalii de diferite nuanţe (moderaţii, democraţii, radicalii). Dezvoltarea societăţii europene făcea ca aceste grupări politice, de orientări diverse, să se întâlnească în convingerea că …

Read More »

Răsăritul Europei…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Răsăritul Europei…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 116 din 25 mai 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XI. Publicistica. Situaţia din Balcani este analizată de Eminescu sub raport etnologic şi demonstrează că singura cale pentru dezvoltarea popoarelor de aici o constituia stabilirea unui acord prin care acestea să-şi respecte individualitatea naţională. Tendinţele de supremaţie favorizau intervenţiile din afară, cum avea să confirme desfăşurarea ulterioară a evenimentelor istorice. Mihai Eminescu Fragment Răsăritul Europei, Peninsula Balcanică, înfăţişează azi, ca nealtădată, priveliştea unor aspiraţii atât de contrarie unele …

Read More »

Cu greu se va găsi…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Cu greu se va găsi…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 113 din 21 mai 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XI. Publicistica. Adunarea ad-hoc reprezenta pentru Eminescu exemplul cel mai elocvent, din istoria noastră, al dragostei de ţară. Poetul are în vedere componenţa Divanurilor ad-hoc şi măsurile luate, care stau la baza regimului constituţional din România. Eminescu somează monarhia să uzeze de prerogativele sale în apărarea regimului constituţional. Poetul vorbea, cum singur spune, nu în numele partidelor politice, ci al celor „cu durere pentru viitorul …

Read More »