Tag Archives: Mihai Eminescu

Calul troian, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Calul troian, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.262, 205. Aparţine epocii bucureştene (1879). Poezie inspirată din lecturile clasiciste, anticipează articolele din publicistică în apărarea învăţământului clasic în şcolile noastre (Opere XII. Publicistica). Mihai Eminescu Calul troian Şi ascultând aşa fel de-al unora îndemn, Băgară în cetate pe calul cel de lemn Ş-apoi pe veselie, pe chef se aşternură Pân’ ce în miezul nopţii pe toţii somnu-i fură… Din calul acel mare elinii se coboară, Cu pază ei prin uliţi în pândă se …

Read More »

Ca şi Stoa ce pretinde…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ca şi Stoa ce pretinde…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.281, 77-78. Aparţine epocii bucureştene (1881). Versiune reluată din familia motivului Lasă-ţi lumea…, din care s-au desprins şi alte fragmente. Mihai Eminescu Ca şi Stoa, ce pretinde… Ca şi Stoa, ce pretinde Să fim mândri şi integri, Când plutesc deasupra noastră Cu-a lor visuri ochii negri; Ca şi basmele păgâne De iubire ce-ard chimeric Cu nesaţiul lor de visuri Şi cu-atâta întuneric; Când atraşi de a lor noapte Ne suntem străini de …

Read More »

Ca o făclie…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ca o făclie…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii, ediţie îngrijită de Constantin Botez, Bucureşti, 1933. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.279, 46-51, cu titlul Ca o făclie stinsă, şi în manuscrisul nr. 2.276, 159-164, cu titlul Prin tomuri prăfuite. Aparţine epocii bucureştene (1879). Mihai Eminescu Ca o făclie… Prin tomuri prăfuite ce mesele-i încarcă, Edgar trece cu gândul prin veacuri ca-ntr-o barcă. Nimica nu opreşte a gândurilor grabă, Din când în când în cale-i pe sine se întreabă: La ce folos că timpul şi spaţiul străbate Şi ce folos …

Read More »

Bismarqueuri de falsă marcă, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Bismarqueuri de falsă marcă, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.276 B, 66-67. Aparţine epocii berlineze (1873-1874). Cronică rimată îndreptată, probabil, împotriva lui Nicolae Kreţulescu, superiorul său la Agenţia Română din Berlin. Mihai Eminescu Bismarqueuri de falsă marcă Bismarqueuri de falsă marcă, Mie-mi pare cum că, parcă De iubirea nemţărimei Nici un rău nu vă înţărca, În zădar Alsasul, Posen, Cu-a lor stare vă încarcă Ochii voştri, să pricepeţi Unde duce-a ţării barcă Şi ce rău ne proroceşte A cobirei neagră ţarcă. Voi …

Read More »

Basmul ce i l-aş spune ei, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Basmul ce i l-aş spune ei, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de Perpessicius în „Revista Fundaţiilor Regale”, nr. 7 din iulie 1939. A apărut pentru prima oară în volum în Opere IV. Poezii. Se păstrează într-o singură versiune în manuscrisul nr. 2.262, 7-7v. Aparţine studiilor vieneze. Mihai Eminescu Basmul ce i l-aş spune ei O, dă-mi arpa de aramă Şi mi-o pune-n braţul stâng. Ochii tăi se plec cu teamă, Tu roşeşti – glasu-mi te cheamă, Coardele încet te plâng! Vino dar, palidă zână, Pune faţa pe-al meu piept, Gâtul tău pe …

Read More »

Azi e zi întâi de mai, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Azi e zi întâi de mai, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1902. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.269, 57. Aparţine epocii ieşene (1876). Mihai Eminescu Azi e zi întâi de mai Azi e zi întâi de mai, Azi e ziua de Armindeni; Eu te cat, drăguţa mea, Eu te caut pretutindeni. Eu te cer de la izvor, De la codrul cel de brazi, De la vântul ce lovi Bălsămând al meu obraz. Întreb munţii cei înalţi, De la râuri eu te cer: De-au văzut cumva ascuns Al …

Read More »

Aveam o muză, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Aveam o muză, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume, ediţie îngrijită de Alexandru Colorian şi Alexandru Iacobescu, Bucureşti, 1940. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 142-143. Aparţine epocii studiilor universitare la Viena (1871). Este un text cu lacune şi „puncte obscure”. Mihai Eminescu Aveam o muză Aveam o muză, ea era frumoasă, Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta Poţi ca să vezi icoana radioasă, În strai de-argint a unui elf de nea! Păr blond deschis, de aur şi mătasă, Grumazii albi şi umeri coperea, Un strai de-argint strâns …

Read More »

Auzi prin frunzi uscate, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Auzi prin frunzi uscate, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1905. Se păstrează în manuscrisele: nr. 2.278, 56-57, 54, în două versiuni cu titlul Până nu te văzusem şi Pân’ nu te văzusem, şi nr. 2.256, 57v, cu titlul Auzi prin frunzi uscate. Versiunile din manuscrisul nr. 2.278 sunt tipărite de Nerva Hodoş în Poezii postume, 1902. Mihai Eminescu Auzi prin frunzi uscate Auzi prin frunzi uscate Trecând un rece vânt, El duce vieţile toate În mormânt, în adâncul mormânt. Auzi sub bolţi de piatră Un trist, un …

Read More »

Atât de fragedă…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Atât de fragedă…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 6 din 1 septembrie 1879. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883. Maiorescu în Însemnări zilnice, Mite Kremnitz în Amintiri fugare despre Mihai Eminescu şi în nuvela acesteia, Un caracter de artist, insistă asupra pasiunii lui Eminescu pentru scriitoarea germană, cumnata criticului. Poetul îi oferă o copie a poeziei sale şi faptul acesta este invocat că este scrisă anume pentru ea. Manuscrisele infirmă aceste ipoteze şi arată că poezia este începută la Iaşi şi cunoaşte …

Read More »

Atât de dulce…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Atât de dulce…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Sămănătorul”, nr. 7 din 16 februarie 1903. A apărut pentru prima oară în volum în Poezii postume în 1905. Se păstrează în manuscrisele nr. 2.261, 169-172, 179-180 şi nr. 2.308, 59v. Improvizaţii din epoca bucureşteană (1878). Mihai Eminescu Atât de dulce Atât de dulce eşti, nebuno, Că le eşti dragă tuturor, Cunosc femei ce după ochii Şi după zâmbetul tău mor. Femei frumoase şi copile Te-ar îndrăgi, te-ar săruta. Tu ai iubirea tuturora – Şi numai eu iubirea ta. Un farmec blând …

Read More »