Tag Archives: Mihai Eminescu

Când însuşi glasul…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Când însuşi glasul, de Mihai Eminescu, a apărut în revista „Convorbiri literare” din 1 octombrie 1879. Acest sonet este considerat de critică nu numai ca piesa cea mai reuşită a tripticului, ci şi drept o veritabilă capodoperă a liricii eminesciene. Şi nu numai exegeţii români îl califică astfel; un comentator sobru ca Alain Guillermou este tot atât de categoric: „Fără îndoială că nobleţea ritmului, melancolia inspiraţiei, muzica extraordinară a cuvintelor se unesc pentru a face din acest poem un fel de model al genului”. Şi în ordine el este punctul culminant prin creşterea tensiunii lirice şi apoteoza tragică din …

Read More »

Când crivăţul cu iarna…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Când crivăţul cu iarna…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1940. Se păstrează în trei versiuni, toate în manuscrisul nr. 2.259, 41, 235-236 şi 166-167, prima din 1870 şi ultimele două din 1872. Se intitulează, succesiv, după primul vers: Când crivăţul vine…, Când crivăţul cu iarna… şi Dar toate-acele basme… Mihai Eminescu Când crivăţul cu iarna… Când crivăţul cu iarna din nord vine în spate Şi mătură cu-aripa-i câmpii întinse late, Când lanuri de-argint luciu pe ţară se aştern, Vânturi scutur aripe, zăpadă norii cern… Îmi place-atuncea-n scaun …

Read More »

Când amintirile…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Când amintirile…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Familia”, nr. 20 din 15/27 mai 1883, cu titlul Când amintirea. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883. Poezia se păstrează în mai multe manuscrise în diferite stadii de elaborare. Este o elegie cu un pronunţat caracter liric. Eminescu lasă în caietele sale diatribile împotriva infidelităţii iubitei. Mihai Eminescu Când amintirile… Când amintirile-n trecut Încearcă să mă cheme, Pe drumul lung şi cunoscut Mai trec din vreme-n vreme. Deasupra casei tale ies Şi azi aceleaşi stele, Ce-au luminat atât …

Read More »

Către sclav, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Către sclav, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de Dumitru Murăraşu în revista „Făt-Frumos”, nr. 3-4 din mai-august 1932. A apărut pentru prima oară în volum în Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisele: nr. 2.276, 181v, nr. 2.277, 68, 45v, nr. 2.366, 99, şi nr. 2.279, 2. Aparţine epocii bucureştene (1878-1880). Eminescu se familiarizează cu textul latin şi dă în cele trei poezii traduceri frumoase. Mihai Eminescu Către sclav Lux persan urâi, băiete, şi nu voi Cu fâşii de tei ca să legi cununa-mi, Nu căta-n zădar să descoperi unde-i Ultima roză! …

Read More »

Către Mercur, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Către Mercur, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Mihai Eminescu”, nr. 6 din 1931. A apărut pentru prima oară în volum în Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.276, 181 şi manuscrisul nr. 2.282, 96-99. Aparţine epocii bucureştene (1879, 1880). Manuscrisele oferă un material interesant pentru elaborarea traducerii. Mihai Eminescu Către Mercur O, Mercur, a cărui poveţi deprins-au Amphion, urnind după cântecu-i pietre, Şi tu liră, care-n cald avânt din şapte Coarde suna-vei, Templelor, ospeţelor mari amică – Nu c-altădată, fără de grai – o, spune-mi Cântul, cărui nenduplecata …

Read More »

Către Bullatius, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Către Bullatius, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de Dumitru Murăraşu în revista „Făt-Frumos”, nr. 3-4 din mai-august 1932. A apărut pentru prima oară în volum în Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisele: nr. 2.276, 96v-99, nr. 2.260, 72-74 şi nr. 2.282, 76-77. Aparţine epocii bucureştene (1880). Versul: Cerul deasupra schimbi, nu sufletul, marea trecând-o, figurează şi în traducerea Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. Mihai Eminescu Către Bullatius Cum ţi se pare, Bullaţiu, Chio, falnicul Lesbos, Samosul cel elegant, Sardes, cetatea lui Croesus? Smyrna ori Colophon? Mai mari, mai mici decât faima? Ori …

Read More »

Cărţile, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Cărţile, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cuget clar” („Noul «Sămănător»”), nr. 21 din 1 decembrie 1938, cu titlul: Eminescu către Shakespeare. A apărut pentru prima oară în volum în Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.262, 67. Aparţine epocii ieşene (1876). Elogiu al lui William Shakespeare pe care îl considera, cum arată în mai multe rânduri, cel mai mare geniu al omenirii. Mihai Eminescu Cărţile Shakespeare! adesea te gândesc cu jale, Prieten blând al sufletului meu; Izvorul plin al cânturilor tale Îmi sare-n gând şi le repet mereu. Atât …

Read More »

Catrene, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Catrene, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Sânziana”, nr. 2 din decembrie 1912. A apărut pentru prima oară în volum în Opere complecte în 1914. Nu se păstrează în manuscrise; aparţine epocii ieşene (1876). Mihai Eminescu Catrene Când te pierzi în valul vieţii Trist la ţărm doar eu rămân: Braţe fără de nădejde, Navă fără de stăpân. Cum se turbură izvorul Când din el drumeţul bea, Astfel mă-nfioară dorul Când răsări în calea mea. Tu eşti aerul, eu harpa Care tremură în vânt, Tu te mişti, eu mă cutremur Cu tot …

Read More »

Care-o fi în lume…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Care-o fi în lume…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere complecte în 1914. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 32v-33. Nu este datată, dar aparţine, probabil, anului 1867. Titlul este însoţit de o însemnare cu creion roşu: Gh(azel). Mihai Eminescu Care-o fi în lume… – Care-o fi în lume şi al meu amor? Sufletul întreabă inima cu dor. Va fi mănăstirea cu zidiri cernite, Cu icoane sânte şi îngălbenite, Va fi vitezia cu coif de aramă L-ale cărei flamuri patria te cheamă, Ori va fi o dulce inimă de înger …

Read More »

Care-i amorul meu în astă lume, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Care-i amorul meu în astă lume, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1905, cu titlul Terţine. Elaborare în terţine, în epoca berlineză, a poeziei Care-o fi în lume… Mihai Eminescu Care-i amorul meu în astă lume Care-i amorul meu în astă lume: Este-al bravurei coiful de aramă, Sau al mărirei aspru rece nume? Sau este claustrul cernit, ce cheamă Cu-a lui icoane sânte-ngălbenite, Cu clopotu-i vestind a morţii dramă? Sau este chipul blând unei iubite, Ce, dulce, pură, sântă şi frumoasă, Să-mi facă zile albe,-ore-aurite? O văd adesa …

Read More »