Tag Archives: Mihai Eminescu

Observăm că unirea…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Observăm că unirea…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 270 din 9 decembrie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice în 1931. Conservatorii şi „liberalii sinceri”, gruparea lui G. Vernescu, stabilesc o înţelegere pentru participarea la alegeri. Opoziţia coalizată hotărăşte să menţină cele două ziare „Timpul” şi „Binele public” până la alegeri, după care cel dintâi să-şi sisteze apariţia. Eminescu respinge acuzaţia că pleda pentru o întoarcere la trecut şi invocă călătoria luminii în Univers, cum face şi în poezia La steaua. Mihai Eminescu

Read More »

„Memorialul” comitetului…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Memorialul” comitetului…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 242 din 4 noiembrie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Memorialul românilor transilvăneni analizează, cu o bună documentare istorică, situaţia românilor din Ungaria, supuşi politicii de maghiarizare. Teoriile istoriografiei străine, duşmănoasă poporului nostru, sunt prezentate de Eminescu în „Curierul de Iaşi” şi în „Convorbiri literare” în 1876-1877 (Opere IX. Publicistica). Previziunea lui Eminescu privind prăbuşirea Imperiului austro-ungar, ca urmare a politicii sale faţă de popoarele de sub stăpânirea sa, se va confirma trei decenii mai târziu. …

Read More »

Prin natura principiilor lor…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Prin natura principiilor lor…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 186 din 26 august 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Economia naţională, Iaşi, 1983. Eminescu se pronunţă pentru măsuri protecţioniste, spre a apăra economia şi industria naţională de concurenţa străină. Finalul recapitulativ se păstrează în manuscrise (Opere XIII. Publicistica). Mihai Eminescu Fragment „Prin natura principiilor lor, Conservatorii văd cu ochi răi deşteptarea economică” aceasta e cea mai nouă frază ce-o debitează „Românul” şi, ca s-o probeze, citează deviza „mulţi dedesupt puţini deasupra”. Ne impută asemenea că noi, …

Read More »

Ni se pare că vorbim…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ni se pare că vorbim…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 178 din 17 august 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu ignoră ideologia partidelor politice şi avertizează că primejdia pentru un stat priveşte încălcarea criteriului meritului pentru promovarea în ierarhia socială. Preocupările lui Eminescu în legătură cu ştiinţele naturii, care îşi găsesc un loc important în manuscrise, se reflectă şi în publicistică. Mihai Eminescu Fragment Ni se pare că vorbim destul de limpede pentru oameni cu mintea normală ca să fim înţeleşi şi …

Read More »

„Alexandria”, povestea…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Alexandria”, povestea…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 164 din 30 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere din 1939. Eminescu comentează circulara lui V.A. Urechia, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, prin care cerea ca învăţătorii şi învăţătoarele să treacă la costumele naţionale şi să desfăşoare activitate în acest sens în cercul lor. Poetul comentează asemenea circulare din perspectiva desfăşurării ireversibile a evenimentelor istorice. Mihai Eminescu Fragment Alexandria, povestea despre viaţa şi vitejiile lui Alexandru-împărat, spune că Nevtinav al Egipetului n-avea nevoie să se bată cu …

Read More »

Şcoalele noastre sunt rele…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Şcoalele noastre sunt rele…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 159 din 24 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Starea rea a şcolilor din ţara noastră este explicată de „Românul”, într-un editorial din 23 iulie 1882, prin sistemul de organizare a învăţământului. Eminescu plasează discuţia în contextul social-politic şi prezintă statutul corpului didactic în raport cu cel al altor profesiuni. Are în vedere îndeosebi pe cei care se îndeletniceau cu „industria de vorbe”. Eminescu aduce în discuţie probleme pe care le ridică şi …

Read More »

„Naţiunea” constată…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Naţiunea” constată…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 157 din 22 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere. Problema „echivalentului mecanic al căldurii” este discutată pe larg de Eminescu şi în însemnările de fizică din manuscrisele sale (Opere XV. Fragmentarium). Eminescu apelează la exemple din fizică spre a ilustra că munca era singura cale pentru înlăturarea neajunsurilor din societate. Mihai Eminescu Fragment „Naţiunea” constată în fine şi ea că starea noastră economică e primejdioasă. Agricultura lâncezeşte; nici cantitatea, nici calitatea produselor nu mai atrage cumpărători; concurenţa …

Read More »

„Naţiunea” propune guvernului, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Naţiunea” propune guvernului, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 151 din 14 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Cartea lui Mihail Balş, Impozitul fonciar în România şi O propunere pentru o mai bună repartiţie a lui, în care se prezintă modele de întocmire a registrului cadastral, se tipăreşte la Craiova în 1882. Poetul atrage atenţia că în asemenea documente se înregistra numai cantitatea, nu şi calitatea. Eminescu aplică aici pentru prima dată în publicistica sa formule matematice la fenomenele social-politice. Mihai Eminescu

Read More »

„Naţiunea” perândând acuzările…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Naţiunea” perândând acuzările…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 142 din 3 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Cotidianul bucureştean „Naţiunea” apare între 17 iunie 1882 şi 26 septembrie 1891 ca organ de orientare liberală. Eminescu se situa în afara partidelor politice şi ţinea să declare şi, cu acest prilej, că relele de care suferea ţara nu puteau fi înlăturate prin „conservatorism” ori „liberalism”, ci numai prin organizarea strictă a muncii prin care se înlăturau elementele profitoare din societatea românească. Mihai Eminescu Fragment …

Read More »

Alexandria, odinioară…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Alexandria, odinioară…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 141 în 2 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Eminescu priveşte cu multă simpatie lupta poporului egiptean împotriva colonialismului britanic şi francez. Poetul ţine să-şi reafirme teza potrivit căreia un popor nu se poate dezvolta şi afirma decât prin valorificarea propriilor resurse materiale şi potente spirituale. Poetul avea păreri rele despre Offenbach, Meilhac şi Halevy (Opere XV. Fragmentarium). Exemplul Egiptului îi servea poetului să arate consecinţele transformării României, asemeni acestuia, în colonie a ţărilor industrializate. …

Read More »