Tag Archives: Mihai Eminescu

Pro domo (Ca răspuns la persiflarea…), de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pro domo, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Curierul de Iaşi”, nr. 8 din 23 ianuarie 1877. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, 1905. Eminescu răspunde la articolul publicat, la 30 ianuarie 1877, în „Curierul. Foaia intereselor generale”, cu titlul Brevetul de pastramagiu a redactorului oficial din Iaşi dat de el însuşi. Dimitrie Ralet (1816-1858) lasă o operă relativ extinsă, însă fără însemnătate. Ioan Veniamin Adrian (1837-1874) era un intelectual cultivat, însă fără talent literar. Meritul botoşănenilor sta, în opinia poetului, pe tărâm economic, …

Read More »

Literatura din Botoşani, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Literatura din Botoşani, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Curierul de Iaşi”, nr. 3 din 12 ianuarie 1877. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, 1905. „Calendarul «Lectorul român»” este editat de redacţia ziarului „Lectorul român” din Botoşani, despre care avem puţine informaţii. Este posibil ca scrierile criticate de Eminescu să fi apărut mai întâi în această foaie botoşăneană. Din materialele publicate în şapte ani de apariţie ai „Calendarului «Lectorul român»” (1874-1879) nu se poate reţine decât poezia lui Calistrat Hogaş, Legenda lăcrămioarei, care apare …

Read More »

Revista teatrală (Despre trei reprezentaţii), de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Revista teatrală, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Curierul de Iaşi”, nr. 139 din 22 decembrie 1876 şi nr. 40 din 24 decembrie 1876. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, 1905. Spectacolul cu Cerşetoarea, dramă în cinci acte de Anicet Bourgeois (1806-1871) şi Auguste-Michel-Benoit Gaudichot zis Michel Masson (1800-1883), în traducerea lui A.M. Şendrea, se reprezintă în 5 decembrie 1876; Paza bună trece primejdia rea, comedie în două acte tradusă din franceză de C. Bălănescu, se reprezintă în 16 decembrie 1876, iar Ucigaşul, dramă …

Read More »

Revista teatrală (Joia trecută s-a reprezentat…), de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Revista teatrală, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Curierul de Iaşi”, nr. 133 din 5 decembrie 1876. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, 1905. Spectacolul cu farsa Pantalonul roşu şi comedia lui Nikolai Gogol Revizorul general este anunţat într-o notă publicată în „Curierul de Iaşi” din 28 noiembrie 1876 (Opere IX. Publicistica), în care arată că scriitorul rus era autorul altor lucrări Suflete moarte şi Taras Bulba cu un „fond nepătruns de melancolie”. Eminescu considera spectacolul cu Revizorul, comedia lui Nikolai Gogol, care se …

Read More »

Revista teatrală (Joi în 25 noiemvrie), de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Revista teatrală, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Curierul de Iaşi”, nr. 130 din 28 noiembrie 1876. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, 1905. Eminescu face o demarcaţie netă între teatrul francez al „renaşterii romantice”, pe care îl caracterizează ca al „efectelor mari cu mijloace mici”, şi teatrul francez „modern”, a cărui temă preferată o constituia adulterul şi înfăţişarea „instinctelor animalice”. Dramaturgul reprezentativ pentru „renaşterea romantică” este Augustin-Eugene Scribe (1791-1861), din al cărui repertoriu, foarte bogat, reţine piesele Paharul cu apă (Le verre d’eau, …

Read More »

Se vorbeşte că în consiliul…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Se vorbeşte că în consiliul…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Curierul de Iaşi”, nr. 125 din 17 noiembrie 1876, nr. 126 din 19 noiembrie 1876, nr. 127 din 21 noiembrie 1876, nr. 129 din 26 noiembrie 1876, şi nr. 130 din 28 noiembrie 1876. A fost publicat, prima dată, în volum în Diverse, 1895. Eminescu considera inoportună aducerea în discuţie a unor probleme care puteau complica şi mai mult situaţia destul de grea a diplomaţiei româneşti când se pregătea Conferinţa de la Constantinopol şi când prin Constituţia otomană din decembrie 1876 …

Read More »

Românii din Moravia, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Românii din Moravia, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Curierul de Iaşi”, nr. 120 din 3 noiembrie 1876. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, 1905. Eminescu nu se înşela în afirmaţiile sale. „Foaia pentru minte, inimă şi literatură” publică în septembrie 1861 un articol, Românii din Elveţia, Moravia şi Polonia, datorat, probabil, lui At. M. Marienescu, pe care Aron Pumnul îl introduce în Lepturariu rumânesc, dovadă că i se acorda importanţă. După articolul de mai sus, se ocupă de românii din Moravia, D.P. Marţian …

Read More »

Jung, Iulius dr., „Die anfange der Romanen, kritisch-etnographische Studie”, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Jung, Iulius dr., „Die anfange der Romanen, kritisch-etnographische Studie”, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în revista „Convorbiri literare”, nr. 8 din 1 noiembrie 1876. Semnat: E. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, 1905. Istoricul austriac Julius Jung (1851-1910), profesor la Universitatea din Praga, membru corespondent al Academiei Române, este unul din cei mai însemnaţi cercetători străini care se ocupă de istoria poporului român. Publică numeroase lucrări, dintre care una se traduce în româneşte sub titlul Contribuţiune la istoria trecătorilor Transilvaniei şi se tipăreşte la …

Read More »

Netăgăduit ca istoria…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Netăgăduit ca istoria…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Curierul de Iaşi”, nr. 118 din 29 octombrie 1876. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, 1905. Eminescu întreprinde un istoric al statului rus de la întemeiere şi marchează momentele mai importante în dezvoltarea sa. Ascensiunea Rusiei ca mare putere este explicată prin coeziunea internă, manifestată în toate împrejurările şi prin progresul lent, fără salturi. Statele europene occidentale urmează alt curs în dezvoltarea lor istorică. Ele sunt zguduite de lupte interne datorită partidelor politice, vinovate de …

Read More »

Alaltăieri în 29 septembrie…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Alaltăieri în 29 septembrie…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Curierul de Iaşi”, nr. 108 din octombrie 1876. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, 1905. Eminescu consacră lui Costache Negri (1812-1876) articolul-necrolog, pe care ziarul ieşean îl încadrează în chenar negru. Caracterizează activitatea sa scriitoricească, însă nu face referiri şi la corespondenţă, mai extinsă decât opera sa literară şi un document de mare preţ pentru cunoaşterea uneia din cele mai glorioase epoci din istoria poporului român. Costache Negri reprezenta pentru Eminescu idealul omului de …

Read More »