Tag Archives: Mihai Eminescu

Cestiunea retrocedării…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Cestiunea retrocedării…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 31 din 10 februarie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939, cu titlul Credinţa în trăinicia poporului român. Eminescu apără integritatea spaţiului geografic şi spiritual al poporului român şi adresează un avertisment oamenilor politici. În discursul critic revin expresii pe care le întâlnim în formulări apropiate în documentele Serbării de la Putna (Opere IX. Publicistica). Mihai Eminescu Fragment Cestiunea retrocedării Basarabiei cu încetul ajunge a fi o cestiune de existenţă pentru poporul român. Puternicul împărat Alexandru II …

Read More »

Din veacul al zecelea, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Din veacul al zecelea, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 15 din 20 ianuarie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere X. Publicistica. Informaţiile istorice din articolul lui Eminescu sunt exacte, cu excepţia ofensivei lui Ioan Tzimiskes, asediului şi înfrângerii ruşilor la Silistra. Acţiunea menţionată de poet nu are loc în anul 1972, ci în 2 aprilie – 24 iulie 1971. Mihai Eminescu Fragment Şesurile dintre Volga, Nistru şi Prut au fost totdeauna bogate în populaţiuni războinice şi neliniştite care, negăsind piedici până în Carpaţi şi până …

Read More »

Pro domo (Iată „Simţimintele, iubirea de adevăr…”), de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pro domo, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 4 din 5 ianuarie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Opiniile lui Mihai Eminescu şi Ioan Slavici sunt supuse unei critici severe din partea „Românului”, organul de presă al guvernului liberal, care condamnă violenţa de limbaj, iar „Dorobanţul” intră şi în biografia celor doi redactori şi-i caracterizează „oameni fără căpătâi”, „slugile plecate ale ciocoimii”, care îi ţinea „să-şi facă meseria de salahori”. Mărturia lui Eminescu privind apartenenţa sa şi a lui Slavici la ţărănime reprezenta un …

Read More »

Dorobanţii, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Dorobanţii, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 293 din 30 decembrie 1877. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Armata este singura instituţie faţă de care Eminescu nu are rezerve şi critică în cuvinte aspre încălcarea jurământului ostăşesc. Condamnă în termeni severi, cum face în articolul de faţă, organele administrative pentru lipsa de preocupare în înzestrarea armatei. Poetul considera că armata reprezenta, în realitate, ţărănimea, clasa socială care avea cea mai mare contribuţie în susţinerea statului. Armata se deosebea de celelalte instituţii, pe de altă parte, …

Read More »

Drumurile s-au troienit…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Drumurile s-au troienit…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 279 din 11 decembrie 1877. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere, Bucureşti, 1939, cu titlul Introducerea unei civilizaţii pripite. Eminescu pune în discuţie o problemă aparte pentru poporul român, aceea a situării în spaţiul geografic, strâns împletită cu altele: prudenţa seculară a românilor, neîncrederea lor în nou până ce nu se verifică practic importanţa sa. Sunt probleme care vor fi amplu dezvoltate în cultura română de Constantin Rădulescu-Motru, A.C. Popovici, D. Drăghicescu, Garabet Ibrăileanu, Mihai Ralea, George Călinescu, …

Read More »

Bălcescu şi urmaşii lui, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Bălcescu şi urmaşii lui, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 265 din 24 noiembrie 1877. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice, 1931. Ediţia din operele lui Nicolae Bălcescu, Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul urmată de scrieri diverse, cu prefaţă de Alexandru I. Odobescu, era cea mai cuprinzătoare din scrierile revoluţionarului român de la 1848. Meritul principal în întocmirea ediţiei îi revine lui Ioan Slavici, căruia Alexandru I. Odobescu îi pune la dispoziţie manuscrisele lui Bălcescu. Eminescu considera că noile generaţii se îndepărtaseră de idealurile înaintaşilor …

Read More »

„Visul Dochiei”, poem într-un act – „Oştenii noştri”, comedie (?) în trei acte, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Visul Dochiei”, poem într-un act – „Oştenii noştri”, comedie (?) în trei acte, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 256 din 12 noiembrie 1877. A fost publicat, prima dată, în volum în Jurnal de lector completat cu Eminesciana, de Perpessicius, Bucureşti, 1944. Premiera spectacolului cu piesele lui Frederic Dame are loc la 8 noiembrie 1877, iar a doua reprezentaţie se dă în 10 noiembrie 1877. Eminescu asistă la aceste spectacole înainte de întocmirea cronicii sale dramatice. Frederic Dame (1849-1907), publicist francez stabilit în România în 1872, face critică teatrală în …

Read More »

Arboroasa (În „Neue freie Presse” ne-a întâmpinat…), de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Arboroasa, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 255 din 11 noiembrie 1877. Societatea „Arboroasa” este înfiinţată de studenţii români de la Universitatea din Cernăuţi în 1875. Meritul acestei iniţiative îi revine lui T.V. Ştefanelli, care îi întocmeşte statutele şi exonerează aprobarea lor din partea guvernului austriac. Coleg cu Eminescu în anii studiilor liceale la Cernăuţi şi universitare la Viena, T.V. Ştefanelli se călăuzeşte în iniţiativa sa după exemplul „României june”, societatea studenţilor români din Viena. Primul preşedinte al societăţii este Gherasim Buliga, funcţie ocupată apoi de Ciprian Porumbescu. Eminescu ia …

Read More »

Scornirile „Telegrafului” din Bucureşti, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Scornirile „Telegrafului” din Bucureşti, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Curierul de Iaşi”, nr. 115 din 21 octombrie 1877. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, 1905. Polemica lui Eminescu cu „Telegraful”, ziarul bucureştean, are ca punct de plecare cele două articole ale sale publicate în „Curierul de Iaşi” din 12 octombrie 1877, prin care atrăgea atenţia presei bucureştene că Divizia a IV-a, angajată în luptele grele de la Plevna, era formată din moldoveni (Opere IX. Publicistica). Eminescu respinge insinuarea „Telegrafului” că ziarul ieşean era …

Read More »

La anul 1774…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

La anul 1774…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Curierul de Iaşi”, nr. 106 din 30 septembrie 1877. Semnat: Mihai Eminescu. A fost publicat, prima dată, în volum în Nuvele, Iaşi, 1893. Eminescu întocmeşte această evocare cu prilejul comemorării lui Grigore Ghica din 1 octombrie 1877, organizată de Consiliul Comunal din Iaşi. Poetul o încadrează în chenar negru spre a marca şi mai evident caracterul de panegiric. Informaţiile istorice privind politica Imperiului habsburgic faţă de Moldova se găsesc în broşura întocmită de Ioan Slavici, Răpirea Bucovinei după documente autentice, cu o prefaţă …

Read More »