Tag Archives: Mihai Eminescu

B. Petriceicu Hasdeu, „Cuvente den betrâni – Limba română vorbită între 1550-1600”, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

B. Petriceicu Hasdeu, „Cuvente den betrâni – Limba română vorbită între 1550-1600”, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 204 din 17 septembrie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Despre cultură şi artă, Iaşi, 1970. Eminescu considera pe B.P. Hasdeu o mare personalitate a culturii române, însă nu-i putea ierta lipsa de modestie şi metoda de lucru potrivit căreia făcea generalizări ştiinţifice pe un număr insuficient de documente. Mihai Eminescu Fragment Crestomaţia sau Analectele canonicului Cipariu (Balj, 1858) coprind transcrieri exacte din vechi tipărituri româneşti. Texturile cărţilor bisericeşti …

Read More »

Anexarea Dobrogei, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Anexarea Dobrogei, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 182 din 19 august 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939, cu titlul Anexarea Dobrogei şi dreptul nostru istoric. Documentele invocate de Eminescu demonstrează apartenenţa Dobrogei la teritoriul naţional şi remarcă, cu mare pătrundere, jocul de interese al marilor puteri în politica internaţională. Expresia de „anexare” arată că în epocă nu era clară, cel puţin în limba română, distincţia între „a reintegra”, „a anexa”, „a încorpora”. Mai corectă este expresia folosită în Tratatul de pace: „reunis a …

Read More »

Din Petersburg ne soseşte ştirea…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Din Petersburg ne soseşte ştirea…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 172 din 6 august 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939, cu titlul Iluzii socialiste. Eminescu privea statul ca un organism cu părţi constitutive, cu rol bine definit în funcţionarea sa normală. Invocă cunoscuta teorie a lui Thomas Robert Malthus, potrivit căreia omul este destinat să-şi asigure existenţa prin muncă. Poetul condamnă socialismul şi vede în el o mare primejdie pentru cultură, apreciindu-l ca „recăderea în barbarie”. Opiniile sale sunt confirmate de desfăşurarea ulterioară …

Read More »

Necrolog (Dimitrie Petrino), de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Necrolog, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 97 din 4 mai 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere V. Poezii. Eminescu nu ţine seama de poziţia lui Dimitrie Petrino faţă de Aron Pumnul şi nici de cea ca director al Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi şi recunoaşte în el un poet adevărat. Face portretul intelectual şi moral al unui tovarăş de suferinţă, victimă a „canaliei liberale”. Mihai Eminescu Fragment Dimitrie Petrino, cunoscut şi sub epitetul de bard al Bucovinei, a încetat din viaţă sâmbătă 29 aprilie la …

Read More »

Paştele, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Paştele, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 86 din 16 aprilie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Nuvele, Iaşi, 1893. Lucrarea lui David Strauss, Dos Leben Jesu, kritisch bearbeit, cunoaşte o largă circulaţie în secolul trecut. Versul din Faust „Aud solia, dar îmi lipseşte credinţa” este invocat şi în editorialul Astăzi patrusprezece ani… din 12 februarie 1880. Mihai Eminescu Fragment Să mânecăm dis-de-dimineaţă şi în loc de mir cântare să aducem stăpânului, şi să vedem pe Christos, soarele dreptăţii, viaţa tuturor răsărind! Şi la sunetele vechei legende …

Read More »

Domnul Holban şi Arthur Schopenhauer, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Domnul Holban şi Arthur Schopenhauer, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 80 din 9 aprilie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu continuă polemica cu Alexandru D. Holban privind validarea alegerii lui Maiorescu începută în 8 februarie 1878 (Opere X. Publicistica). Poetul reproduce din stenograma şedinţei Adunării Deputaţilor din 1 aprilie 1878. El respinge tezele filozofice atribuite de Holban lui Schopenhauer, la care se referă şi în articolul precedent. A.D. Holban atribuia aceste articole lui Maiorescu şi Eminescu dezminte acest lucru într-o scurtă informare …

Read More »

Tendenţe de cucerire, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Tendenţe de cucerire, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 78 din 7 aprilie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice în 1931. Eminescu readuce în discuţie politica Imperiului ţarist aşa cum o concepeau cercurile panslaviste. Poetul se ocupă de această orientare a politicii ţariste şi în „Curierul de Iaşi”, când vorbeşte de Ivan Aksakov, unul din promotorii panslavismului (Opere IX. Publicistica). Cuvântarea sa, Rede des Herrn Ivan Aksakov, la care se referă Eminescu, se publică în ziarul „Politik” din Praga în martie 1878. Caracterizarea slavilor de …

Read More »

Basarabia, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Basarabia, de Mihai Eminescu este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 49 din 3 martie 1878, nr. 50 din 4 martie 1878, nr. 52 din 7 martie 1878, nr. 53 din 8 martie 1878, nr. 55 din 10 martie 1878, şi nr. 58 din 14 martie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu răspunde la atacurile oamenilor politici şi presei ţariste îndreptate împotriva României în chestiunea retrocedării celor trei judeţe din sudul Basarabiei: Cahul, Ismail şi Bolgrad, revenite la Moldova în 1856. Istoria Basarabiei începea, pentru politica anexionistă …

Read More »

Un răspuns rusesc, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Un răspuns rusesc, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 48 din 2 martie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opera politică în 1941, cu titlul Poetul şi omul politic. Eminescu comentează demersurile lui Ioan Alecsandri, fratele lui Vasile Alecsandri, agent diplomatic la Paris şi Londra, în problema Basarabiei. Diplomaţia ţaristă îl confunda intenţionat pe Ioan Alecsandri cu Vasile Alecsandri şi îi contesta poetului dreptul să se pronunţe în probleme de politică internaţională. Poetul se pronunţă în favoarea creaţiei artistice. „Poeţi se găsesc foarte rar – declara Eminescu …

Read More »

Venim încă o dată asupra scrisorii…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Venim încă o dată asupra scrisorii…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 41 din 22 februarie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opera politică, Bucureşti, 1941, cu titlul Comentarii la Scrisoarea din „Le Nord”. Eminescu întocmeşte o schiţă pe bază de documente istorice, cu privire la unitatea statală a Moldovei înainte de 1812. Poetul pune în lumină contradicţiile dintre corespondenţa din Bucureşti şi consemnarea evenimentelor în documente. Guillebert de Lannoy (1386-1462) este autorul unor însemnări de călătorie, Voyages et ambassades, în care relatează şi despre trecerea sa …

Read More »