Tag Archives: Mihai Eminescu – opera literară

Ni se pare că vorbim…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ni se pare că vorbim…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 178 din 17 august 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu ignoră ideologia partidelor politice şi avertizează că primejdia pentru un stat priveşte încălcarea criteriului meritului pentru promovarea în ierarhia socială. Preocupările lui Eminescu în legătură cu ştiinţele naturii, care îşi găsesc un loc important în manuscrise, se reflectă şi în publicistică. Mihai Eminescu Fragment Ni se pare că vorbim destul de limpede pentru oameni cu mintea normală ca să fim înţeleşi şi …

Read More »

„Alexandria”, povestea…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Alexandria”, povestea…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 164 din 30 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere din 1939. Eminescu comentează circulara lui V.A. Urechia, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, prin care cerea ca învăţătorii şi învăţătoarele să treacă la costumele naţionale şi să desfăşoare activitate în acest sens în cercul lor. Poetul comentează asemenea circulare din perspectiva desfăşurării ireversibile a evenimentelor istorice. Mihai Eminescu Fragment Alexandria, povestea despre viaţa şi vitejiile lui Alexandru-împărat, spune că Nevtinav al Egipetului n-avea nevoie să se bată cu …

Read More »

Şcoalele noastre sunt rele…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Şcoalele noastre sunt rele…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 159 din 24 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Starea rea a şcolilor din ţara noastră este explicată de „Românul”, într-un editorial din 23 iulie 1882, prin sistemul de organizare a învăţământului. Eminescu plasează discuţia în contextul social-politic şi prezintă statutul corpului didactic în raport cu cel al altor profesiuni. Are în vedere îndeosebi pe cei care se îndeletniceau cu „industria de vorbe”. Eminescu aduce în discuţie probleme pe care le ridică şi …

Read More »

„Naţiunea” constată…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Naţiunea” constată…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 157 din 22 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere. Problema „echivalentului mecanic al căldurii” este discutată pe larg de Eminescu şi în însemnările de fizică din manuscrisele sale (Opere XV. Fragmentarium). Eminescu apelează la exemple din fizică spre a ilustra că munca era singura cale pentru înlăturarea neajunsurilor din societate. Mihai Eminescu Fragment „Naţiunea” constată în fine şi ea că starea noastră economică e primejdioasă. Agricultura lâncezeşte; nici cantitatea, nici calitatea produselor nu mai atrage cumpărători; concurenţa …

Read More »

„Naţiunea” propune guvernului, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Naţiunea” propune guvernului, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 151 din 14 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Cartea lui Mihail Balş, Impozitul fonciar în România şi O propunere pentru o mai bună repartiţie a lui, în care se prezintă modele de întocmire a registrului cadastral, se tipăreşte la Craiova în 1882. Poetul atrage atenţia că în asemenea documente se înregistra numai cantitatea, nu şi calitatea. Eminescu aplică aici pentru prima dată în publicistica sa formule matematice la fenomenele social-politice. Mihai Eminescu

Read More »

„Naţiunea” perândând acuzările…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Naţiunea” perândând acuzările…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 142 din 3 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Cotidianul bucureştean „Naţiunea” apare între 17 iunie 1882 şi 26 septembrie 1891 ca organ de orientare liberală. Eminescu se situa în afara partidelor politice şi ţinea să declare şi, cu acest prilej, că relele de care suferea ţara nu puteau fi înlăturate prin „conservatorism” ori „liberalism”, ci numai prin organizarea strictă a muncii prin care se înlăturau elementele profitoare din societatea românească. Mihai Eminescu Fragment …

Read More »

Alexandria, odinioară…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Alexandria, odinioară…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 141 în 2 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Eminescu priveşte cu multă simpatie lupta poporului egiptean împotriva colonialismului britanic şi francez. Poetul ţine să-şi reafirme teza potrivit căreia un popor nu se poate dezvolta şi afirma decât prin valorificarea propriilor resurse materiale şi potente spirituale. Poetul avea păreri rele despre Offenbach, Meilhac şi Halevy (Opere XV. Fragmentarium). Exemplul Egiptului îi servea poetului să arate consecinţele transformării României, asemeni acestuia, în colonie a ţărilor industrializate. …

Read More »

Se zice că prea dăm…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Se zice că prea dăm…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 108 din 21 mai 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu face o profesiune de credinţă că în activitatea sa se călăuzeşte după adevăr şi faptul acesta justifică limbajul său. Mihai Eminescu Fragment Se zice că prea dăm gură de lup onorabililor adversari şi că în scrierea noastră nu se observă acele dresuri şi cochetării stilistice prin cari strălucesc învăţaţii „Românului”. Gura păcătoşilor adevăr grăieşte. Nu alegem vorbele după cum îndulcesc sau înăspresc …

Read More »

„Pseudo-Românul” ne cere…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Pseudo-Românul” ne cere…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul” din 16 mai 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu răspunde la editorialul Bucureşti 14/26 florar 1882, publicat în „Românul” din 15 mai 1882. Poetul invocă în susţinerea tezei sale opiniile lui Mihai Cioranu, martor ocular al evenimentelor pe care le prezintă în cartea sa Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, tipărită la Bucureşti în 1859. Informaţiile istorice privind practicile juridice în vechime se găsesc şi în manuscrise şi sunt invocate şi în alte articole. Mihai Eminescu

Read More »

Vasile Conta, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Vasile Conta, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 90 din 25 aprilie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Articole şi traduceri, Bucureşti, 1974. Vasile Conta este preţuit de Eminescu ca un intelectual cu o bună pregătire de specialitate şi cu înclinaţii spre speculaţii filozofice. Asupra aspectului din urmă insistă şi în articolele din „Curierul de Iaşi” (Opere IX. Publicistica). Scrisoarea la care face menţiune poetul se publică în „Timpul” în 1880 (Opere XI. Publicistica). Eminescu transferă în evocarea sa şi două versuri din Luceafărul („Căci toţi se …

Read More »