Tag Archives: Mihai Eminescu – opera literară

S-a dus amorul…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

S-a dus amorul…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Familia”, nr. 17 din 24 aprilie / 6 mai 1883. Deschide numărul. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883. S-a dus amorul… deschide seria celor şapte poezii, Când amintirile, Adio, Ce e amorul?, Pe lângă plopii fără soţ, Şi dacă… şi Din noaptea, pe care Eminescu le înmânează lui Iosif Vulcan la una din şedinţele „Junimii” bucureştene din primăvara anului 1883. Poezia este elaborată cu începere din epoca ieşeană şi se continuă până în 1883. Marele număr de texte …

Read More »

Rugăciunea unui dac, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Rugăciunea unui dac, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 6 din 1 septembrie 1879. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883. Poezia este desprinsă din poemul Gemenii şi în manuscrisul nr. 2.260, 229-231, poartă titlul Nirvana. Este tradusă de Mite Kremnitz cu titlul Gebet des Dacier – Haupttings şi inclusă în volumul Rumanische Dichtungen; tipărit în a doua ediţie la Bonn în 1889. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.262, 116v-117, versificate patru strofe din Rig-Veda, care conduc la viziunea cosmogonică din poem. Pornind de …

Read More »

Rugăciune, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Rugăciune, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poesii în 1892. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.276, 76-80. Aparţine epocii bucureştene. Figurează ca versiune în poezia Ta twam asi. Mihai Eminescu Rugăciune Crăiasă alegându-te Îngenunchem rugându-te, Înalţă-ne, ne mântuie Din valul ce ne bântuie; Fii scut de întărire Şi zid de mântuire, Privirea-ţi adorată Asupră-ne coboară, O, Maică prea-curată, Şi pururea fecioară, Marie! Noi, ce din mila sfântului Umbră facem pământului, Rugămu-ne-ndurărilor, Luceafărului mărilor; Ascultă-a noastre plângeri, Regină peste îngeri, Din neguri te arată, Lumină dulce clară, O, Maică prea-curată, Şi pururea …

Read More »

Rime alegorice, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Rime alegorice, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de George Călinescu în Mihai Eminescu – opera literară în 1935. Se păstrează în două manuscrise: nr. 2.259, 175-177 şi nr. 2.262, 75v-75, versiuni din 1875-1876. Se intitulau, iniţial, Rime simbolice. Mihai Eminescu Rime alegorice Corabia vieţii-mi, grea de gânduri, De stânca morţii risipită-n scânduri, A vremii valuri o lovesc şi-o sfarmă Şi se izbesc într-însa rânduri-rânduri. Iar eu pe-un ţărm pustiu murii în pace. Deasupra frunţii-mi luna-n nouri zace, Trecând încet pustiile Saharei Şi luminând o lume care tace. La miezul nopţii vezi pustia …

Read More »

Resignaţiune, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Resignaţiune, de Mihai Eminescu, este o poezie după Friedrich Schiller a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere I. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 12-14v. Este datată: 1867. Perpessicius transcrie trei strofe din originalul german pentru studiul comparativ (Opere V. Poezii). Traducerea lui Eminescu, cu unele imperfecţiuni, este superioară celor care i-au urmat: Wolf Abasohn, 1888, şi Maria Cunţan, 1898. Mihai Eminescu Resignaţiune Şi eu născui în sânul Arcadiei şi mie Natura mi-a jurat La leagănu-mi de aur să-mi deie bucurie; Şi eu născui în sânul Arcadiei, dar mie O scurtă primăvară dureri numai mi-a dat. …

Read More »

Replici, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Replici, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de Ilarie Chendi în revista „Sămănătorul”, nr. 10 din 9 martie 1903. A apărut pentru prima oară în Poezii postume în 1905. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 25-25v, şi este datată: iulie 1869. Datarea este, probabil, a transcrierii şi nu a elaborării. Mihai Eminescu Replici Poetul Tu eşti o undă, eu sunt o zare, Eu sunt un ţărmur, tu eşti o mare, Tu eşti o noapte, eu sunt o stea – Iubita mea. Iubita Tu eşti o ziuă, eu sunt un soare, Eu sunt un …

Read More »

Renunţare, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Renunţare, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Sămănătorul”, nr. 23 din 5 mai 1902. A apărut pentru prima oară în volum în Poezii postume în 1902. Se păstrează în manuscrisele: nr. 2.279, 101-103, cu titlul Privirea ta cea caldă de lacrime e grea; nr. 2.261, 32-37, cu titlul Ce voiu? mă-ntrebi…; nr. 2.261, 232-235 cu titlul Renunţare; şi nr. 2.282, 10-12, cu titlul Renunţare. Toate versiunile aparţin epocii bucureştene (1879-1881). Este din familia de texte: Nu mă-nţelegi, O, stingă-se a vieţii… şi Ca o făclie… Mihai Eminescu Renunţare Aş vrea să …

Read More »

Răsai asupra mea…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Răsai asupra mea…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Sămănătorul”, nr. 19 din 15 aprilie 1902. A apărut pentru prima oară în volum în Poezii postume în 1902. Se păstrează în manuscrisele nr. 2.276, 81, cu titlul Revărs asupra mea lumină, şi nr. 2.260, 202, cu titlul Răsai asupra mea lumină lină. Sonet din capitolul poeziei religioase, alături de Învierea, Rugăciune şi Colinde, colinde. Mihai Eminescu Răsai asupra mea… Răsai asupra mea, lumină lină, Ca-n visul meu ceresc d-odinioară; O, maică sfântă, pururea fecioară, În noaptea gândurilor mele vină. Speranţa mea …

Read More »

Pustnicul, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pustnicul, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de George Călinescu în revista „Viaţa românească”, nr. 3 din martie 1933. A apărut pentru prima oară în volumul Mihai Eminescu – opera literară, de George Călinescu, 1935. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.255, 305, cu titlul În sala mare cu covoare moale, şi în manuscrisul nr. 2.286, 28-30, versiunea finală. Poezia este prezentată ca „un reflex al misoghinismului lui Eminescu, coroborat cu influenţe romantice” (Opere V. Poezii). Mihai Eminescu Pustnicul Sala-mbrăcată cu-atlas alb ca neaua, Cusut cu foi şi roze vişinii, Şi ceruită strălucea podeaua …

Read More »

Privesc oraşul – furnicar, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Privesc oraşul – furnicar, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de Perpessicius în „Revista Fundaţiilor Regale”, nr. 7 din iulie 1939. A apărut pentru prima oară în volum în Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.262, 152 şi aparţine, probabil, epocii berlineze. Descriere a peisajului citadin, întâlnită mai rar în poezia eminesciană. Mihai Eminescu Privesc oraşul – furnicar Privesc oraşul – furnicar – Cu oameni mulţi şi muri bizari, Pe strade largi cu multe bolţi, Cu câte-un chip l-a stradei colţ. Şi trec foind, râzând, vorbind, Mulţime de-oameni paşi grăbind. Dar …

Read More »