Tag Archives: Mihai Eminescu – opera literară

Necrolog (Dimitrie Petrino), de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Necrolog, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 97 din 4 mai 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere V. Poezii. Eminescu nu ţine seama de poziţia lui Dimitrie Petrino faţă de Aron Pumnul şi nici de cea ca director al Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi şi recunoaşte în el un poet adevărat. Face portretul intelectual şi moral al unui tovarăş de suferinţă, victimă a „canaliei liberale”. Mihai Eminescu Fragment Dimitrie Petrino, cunoscut şi sub epitetul de bard al Bucovinei, a încetat din viaţă sâmbătă 29 aprilie la …

Read More »

Paştele, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Paştele, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 86 din 16 aprilie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Nuvele, Iaşi, 1893. Lucrarea lui David Strauss, Dos Leben Jesu, kritisch bearbeit, cunoaşte o largă circulaţie în secolul trecut. Versul din Faust „Aud solia, dar îmi lipseşte credinţa” este invocat şi în editorialul Astăzi patrusprezece ani… din 12 februarie 1880. Mihai Eminescu Fragment Să mânecăm dis-de-dimineaţă şi în loc de mir cântare să aducem stăpânului, şi să vedem pe Christos, soarele dreptăţii, viaţa tuturor răsărind! Şi la sunetele vechei legende …

Read More »

Domnul Holban şi Arthur Schopenhauer, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Domnul Holban şi Arthur Schopenhauer, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 80 din 9 aprilie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu continuă polemica cu Alexandru D. Holban privind validarea alegerii lui Maiorescu începută în 8 februarie 1878 (Opere X. Publicistica). Poetul reproduce din stenograma şedinţei Adunării Deputaţilor din 1 aprilie 1878. El respinge tezele filozofice atribuite de Holban lui Schopenhauer, la care se referă şi în articolul precedent. A.D. Holban atribuia aceste articole lui Maiorescu şi Eminescu dezminte acest lucru într-o scurtă informare …

Read More »

Tendenţe de cucerire, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Tendenţe de cucerire, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 78 din 7 aprilie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice în 1931. Eminescu readuce în discuţie politica Imperiului ţarist aşa cum o concepeau cercurile panslaviste. Poetul se ocupă de această orientare a politicii ţariste şi în „Curierul de Iaşi”, când vorbeşte de Ivan Aksakov, unul din promotorii panslavismului (Opere IX. Publicistica). Cuvântarea sa, Rede des Herrn Ivan Aksakov, la care se referă Eminescu, se publică în ziarul „Politik” din Praga în martie 1878. Caracterizarea slavilor de …

Read More »

Basarabia, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Basarabia, de Mihai Eminescu este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 49 din 3 martie 1878, nr. 50 din 4 martie 1878, nr. 52 din 7 martie 1878, nr. 53 din 8 martie 1878, nr. 55 din 10 martie 1878, şi nr. 58 din 14 martie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu răspunde la atacurile oamenilor politici şi presei ţariste îndreptate împotriva României în chestiunea retrocedării celor trei judeţe din sudul Basarabiei: Cahul, Ismail şi Bolgrad, revenite la Moldova în 1856. Istoria Basarabiei începea, pentru politica anexionistă …

Read More »

Un răspuns rusesc, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Un răspuns rusesc, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 48 din 2 martie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opera politică în 1941, cu titlul Poetul şi omul politic. Eminescu comentează demersurile lui Ioan Alecsandri, fratele lui Vasile Alecsandri, agent diplomatic la Paris şi Londra, în problema Basarabiei. Diplomaţia ţaristă îl confunda intenţionat pe Ioan Alecsandri cu Vasile Alecsandri şi îi contesta poetului dreptul să se pronunţe în probleme de politică internaţională. Poetul se pronunţă în favoarea creaţiei artistice. „Poeţi se găsesc foarte rar – declara Eminescu …

Read More »

Venim încă o dată asupra scrisorii…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Venim încă o dată asupra scrisorii…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 41 din 22 februarie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opera politică, Bucureşti, 1941, cu titlul Comentarii la Scrisoarea din „Le Nord”. Eminescu întocmeşte o schiţă pe bază de documente istorice, cu privire la unitatea statală a Moldovei înainte de 1812. Poetul pune în lumină contradicţiile dintre corespondenţa din Bucureşti şi consemnarea evenimentelor în documente. Guillebert de Lannoy (1386-1462) este autorul unor însemnări de călătorie, Voyages et ambassades, în care relatează şi despre trecerea sa …

Read More »

Cestiunea retrocedării…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Cestiunea retrocedării…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 31 din 10 februarie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939, cu titlul Credinţa în trăinicia poporului român. Eminescu apără integritatea spaţiului geografic şi spiritual al poporului român şi adresează un avertisment oamenilor politici. În discursul critic revin expresii pe care le întâlnim în formulări apropiate în documentele Serbării de la Putna (Opere IX. Publicistica). Mihai Eminescu Fragment Cestiunea retrocedării Basarabiei cu încetul ajunge a fi o cestiune de existenţă pentru poporul român. Puternicul împărat Alexandru II …

Read More »

Din veacul al zecelea, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Din veacul al zecelea, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 15 din 20 ianuarie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere X. Publicistica. Informaţiile istorice din articolul lui Eminescu sunt exacte, cu excepţia ofensivei lui Ioan Tzimiskes, asediului şi înfrângerii ruşilor la Silistra. Acţiunea menţionată de poet nu are loc în anul 1972, ci în 2 aprilie – 24 iulie 1971. Mihai Eminescu Fragment Şesurile dintre Volga, Nistru şi Prut au fost totdeauna bogate în populaţiuni războinice şi neliniştite care, negăsind piedici până în Carpaţi şi până …

Read More »

Pro domo (Iată „Simţimintele, iubirea de adevăr…”), de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pro domo, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 4 din 5 ianuarie 1878. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Opiniile lui Mihai Eminescu şi Ioan Slavici sunt supuse unei critici severe din partea „Românului”, organul de presă al guvernului liberal, care condamnă violenţa de limbaj, iar „Dorobanţul” intră şi în biografia celor doi redactori şi-i caracterizează „oameni fără căpătâi”, „slugile plecate ale ciocoimii”, care îi ţinea „să-şi facă meseria de salahori”. Mărturia lui Eminescu privind apartenenţa sa şi a lui Slavici la ţărănime reprezenta un …

Read More »