Tag Archives: Mateiu I. Caragiale – opera literară

Călugăriţa, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Călugăriţa, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1904 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. De remarcat trecerea Ia persoana întâi, anume spre a încălzi tonul liric. Motivul frumuseţii trecătoare (component al temei mai largi a ireversibilităţii timpului) va fi reluat, cu note tragice de Mateiu, în Craii de …

Read More »

Noaptea roşie, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Noaptea roşie, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1904 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Înfăţişează propriu-zis primul tablou din Pajere cu referinţă la istoria noastră, întrucât eroul este voievodul înfrânt care se întoarce pe câmpul de luptă, ca să-şi găsească moartea. Este un tablou cu nuanţă mitică, …

Read More »

Prohodul războinicului, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Prohodul războinicului, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1907 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Deşi datată cu cinci ani înaintea Laudei Cuceritorului, îi urmează tematic, timpul scurs între cele două bucăţi poetice putând astfel marca, prin răsturnare, precizarea tematică, de la simplul tablou cetemonia) din Prohodul… la …

Read More »

Lauda cuceritorului, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Lauda cuceritorului, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1912 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Moto: Regi barbari, / întunecaţi vânători de zimbri (fr.). Una din cele mai importante şi mai semnificative creaţii poetice ale lui Mateiu I. Caragiale, cât priveşte mitologia personală, în care un loc central …

Read More »

Clio, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Clio, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1910 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Cum remarca şi Ovidiu Cotruş (Opera lui Mateiu I. Caragiale), un fragment preparatoriu din Craii de Curtea-Veche („Cercuind vârtej aria pădurii, uriaşul stol negru se ridică în slavă, fâlfâi câteva clipe nehotărât, ca o …

Read More »

Pajere, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Pajere, de Mateiu I. Caragiale, a fost scris – urmărind datarea autorului, singurul izvor în chestiune – între anii 1904 şi 1913. Faţă de maturitatea artei poetice a culegerii de sonete (dar şi de terţine) cu titlul simbolic al celei mai nobile dar şi mai rapace păsări de pradă, suntem îndrituiţi să considerăm că Mateiu I. Caragiale scria versuri încă de pe băncile şcolii. În sprijinul acestei ipoteze vine şi Sonetul espaniol, publicat în anul 1901, sub pseudonim, pe care i-l atribuim, din motive care sunt expuse la locul cuvenit. Cu toate că Pajere a apărut postum ca plachetă, …

Read More »

Mateiu I. Caragiale

Mateiu Ion Caragiale (12 martie 1885, Bucureşti – 17 ianuarie 1936, Bucureşti) – poet şi prozator. Faptul că s-a născut ca fiu ne­legitim al lui I.L. Caragiale îi va provoca lui Caragiale, mai târziu, grave complexe de inferioritate şi o zbatere continuă, aproape disperată de a-şi depăşi condiţia de bastard, de a înlocui extrac­ţia socială modestă printr-o iluzorie ascendenţă nobiliară, plăsmuită cu o uimitoare convingere intimă. Pe Maria Constantinescu, în vârstă de 20 de ani, I.L. Caragiale o cunoscuse în primăvara anului 1884 la Regia Monopolurilor, unde, ca şi dramaturgul, aceasta era funcţionară. Cât timp a durat relaţia lui I.L. …

Read More »