Tag Archives: Matei Basarab

Domniile lui Matei Basarab, Vasile Lupu şi Gheorghe I Rakoczi

Ocupând tronul prin mijloace diferite: Gheorghe Rakoczi (1630-1648) ales de dietă, Matei Basarab ales de ţară. Vasile Lupu numit de sultan, cei trei domnitori reuşesc să-şi consolideze domniile. Sprijinul lor era clasa feudală, nobilimea în Transilvania, boierimea pământeană în Ţara Românească şi o parte a boierimii pământene şi elementele greceşti în Moldova. Toţi trei şi-au întemeiat puterea şi pe marile averi realizate prin agravarea fiscalităţii. Toţi trei doreau întărirea autorităţii lor şi o mai largă autonomie a ţărilor române: Matei Basarab şi Gheorghe Rakoczi printr-o alianţă cu caracter de confederaţie între cele trei ţări româneşti, Vasile Lupu cu sprijinul elementelor …

Read More »

Poziţia internaţională a ţărilor române în timpul domniilor lui Matei Basarab, Vasile Lupu, Gheorghe Rakoczi I şi Gheorghe Rakoczi II

Încercări de confederare a ţărilor române Epoca domniilor lui Gheorghe Rakoczi I, Matei Basarab şi Vasile Lupu constituie un moment politic împortant; cooperarea, apoi alianţa care s-a stabilit între ţările române, deşi privea formal încercările de schimbare a domnilor, în realitate avea în vedere lupta de eliberare de sub jugul otoman, atunci când s-ar fi ivit împrejurări prielnice. Gheorghe Rakoczi I poseda, dintre cei trei principi, cea mai însemnată putere militară. El a fost iniţiatorul alianţei, înţelegând ca cele două ţări de peste munţi să fie sub suzeranitatea lui. Matei Basarab se gândea să reia politica lui Mihai Viteazul, dar …

Read More »

Politica internă a Moldovei şi Ţării Româneşti în timpul domniilor lui Vasile Lupu şi Matei Basarab

Ridicarea în scaun a lui Matei Basarab a fost rezultatul mişcării boierimii băştinaşe împotriva pătrunderii grecilor din Imperiul Otoman în rândurile boierimii ţării. Leon Tomşa, grec el însuşi, ajutase pe boierii greci să dobândească moşii şi influenţă politică. Mişcarea boierilor munteni a fost o răzmeriţă împotriva domnilor numiţi de Poartă, întâi contra lui Leon vodă (lupta de la mănăstirea lui Pană vistier, lângă Bucureşti, 13/23 august 1631), apoi contra lui Radu Iliaş. Pentru a putea duce o astfel de politică, boierii s-au întemeiat şi pe sprijinul principelui Transilvaniei. Matei aga, viitorul domn, luptase în oştile lui Gheorghe Rakoczi I la …

Read More »