Tag Archives: Marea Neagră

Legăturile dintre oraşele greceşti din Dobrogea şi celelalte colonii greceşti de pe ţărmul Mării Negre

Documente epigrafice explicite vin să completeze informaţiile despre reţeaua de legături întreţinute de cetăţile greceşti de pe litoralul României cu cetăţi din regiunea de sud a părţii europene a Rusiei, din Bulgaria sau de la depărtări încă şi mai mari. Dacă, o dată mai mult, inscripţiile tomitane din această perioadă sunt rare (se poate totuşi cita, în ordinea de idei care ne interesează, măsura de cinstire a unui cetăţean din Tyras), decretele votate în Histria şi Callatis în favoarea unor oaspeţi străini (oameni de afaceri sau oameni de carte – medici şi arhitecţi, de cele mai multe ori) ne lasă …

Read More »

Din bogata, diversa şi valoroasa moştenire ştiinţifică lăsată de Gheorghe I. Brătianu, sinteza sa asupra rolului Mării Negre în Antichitate şi Evul Mediu ocupă un loc cu totul aparte în istoriografia românească, constituind în acelaşi timp o operă de notorietate în istoriografia mondială. În această lucrare, apărută după moartea sa, autorul pune accent nu atât pe întinderea marină cât mai ales pe teritoriul din jurul său, pe implicaţiile majore ale existenţei Mării Negre asupra spaţiului limitrof şi îndeosebi asupra regiunilor româneşti. Potrivit lui Gheorghe I. Brătianu, istoria românilor nu poate fi înţeleasă fără a se ţine seama de influenţele şi …

Read More »

Gheorghe I. Brătianu despre Marea Neagră

Istoricul Gheorghe I. Brătianu (1898-1953), ca şi A.D. Xenopol şi Nicolae Iorga a avut o viziune europeană asupra istoriei poporului român. Ultima sa monografie, apărută postum, Marea Neagră, a făcut dovada vocaţiei sale de a scrie o istorie totală. El a arătat că Marea Neagră „s-a dovedit un factor de apropiere şi de unitate între regiunile al căror litoral îl scaldă, mai mult decât o barieră ce separă popoarele şi civilizaţiile”. Istoricul era convins că Marea Neagră, anticul Pontus Euxinus, a avut o importanţă economică şi politică fără egal între mările zonei euro-asiatice în ultimele trei milenii. Lucrarea prezintă probleme …

Read More »