Tag Archives: Manuscrise

În 1918, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

În 1918, de Mateiu I. Caragiale, este unul din manuscrisele la BNR, fondul Saint-Georges, CXIXC/5-27, publicate de Şerban Cioculescu (Două texte politice inedite de Mateiu I. Caragiale), în „Atelier literar” – Cenaclul Tudor Vianu, Bucureşti, august 1977. Mateiu I. Caragiale Fragment În 1918, ultimul împărat al Germaniei, străbătând teritoriul român ocupat, nu pierdu împrejurarea de a merge să viziteze la Curtea de Argeş mormântul primului rege a! României. Coroana pe care o depuse purta inscripţia: „Regelui german”. Acest omagiu postum contrasta puternic cu raporturile deosebit de lipsite de cordialitate care existaseră între cei doi Hohenzollerni. S-a comentat mult faptul că …

Read More »

În chestia unei aberaţii, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

În chestia unei aberaţii, de Mateiu I. Caragiale, este un manuscris dispărut. Mateiu I. Caragiale Fragment Puţin înainte de intrarea noastră în războiul mondial, ilustrul nostru neurolog, dl. prof. dr. Marinescu, depunând în calitate de martor într-un proces la Curtea de Apel din Bucureşti, declara că România e ţara anomaliilor. S-au petrecut de atunci lucruri ce îndreptăţesc punerea întrebării dacă, evoluând şi în sensul obiectului constatării marelui nostru savant, România nu tinde a deveni ţara aberaţiilor. Cazurile au supraabundat. Cele mai multe au fost amplu discutate, unele au fost numai relevate, iar câteva au trecut ne­observate cu totul. Printre acestea …

Read More »

Lista manuscriselor lui Mihai Eminescu din Biblioteca Academiei Române

Lămuririle cu care însoţim fiecare manuscris sunt, hotărât, mult prea sumare. Ele nu urmăresc să descrie întreg conţinutul unui manuscris, ceea ce ar fi nu numai imposibil, dar poate şi inutil. Cele câteva informaţii vor numai să sugereze constituţia originară sau de bibliotecă a manuscrisului, fizionomia de epocă, dacă e unitar, omogen sau miscelaneu (într-un fel, toate manuscrisele sunt miscelanee, deoarece conţinutul e divers; am denumit astfel îndeosebi pe cele cu file detaşate, alcătuite de altcineva), numărul filelor (numerotaţia bibliotecii mergând pe file, numărul paginilor e, aşadar, dublu) şi unele, cel puţin, din titlurile pieselor fiecărui manuscris. La câteva din …

Read More »