Tag Archives: Lucian Blaga – opera literară

Lumina, de Lucian Blaga (comentariu literar, rezumat literar)

Lucian Blaga s-a născut la 9 mai 1895, în satul Lancrăm din judeţul Alba, sat ce poartă-n nume „sunetele lacrimei”. Copilăria sa a stat, după cum el însuşi mărturiseşte, „sub semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului”, autodefinindu-se „mut ca o lebădă” deoarece viitorul poet nu a vorbit până la vârsta de 4 ani. Se stinge din viaţă la 6 mai 1961 şi este înmormântat în satul natal, Lancrăm. Monumentalitatea operei lui Lucian Blaga stă în îmbinarea de mare profunzime a poeziei cu filozofia, care mărturiseşte – prin bogăţia metaforică, prin terminologia originală – viziunea sa poetică, lirica evoluând atât în …

Read More »

Meşterul Manole, de Lucian Blaga (comentariu literar, rezumat literar)

Drama Meşterul Manole, de Lucian Blaga, a apărut la Sibiu în 1927, iar la 6 aprilie 1929 are loc premiera piesei la Teatrul Naţional din Bucureşti, apoi la Berna (Elveţia) şi la Lwow (Polonia), înscriindu-se în literatura modernă interbelică. Drama lui Lucian Blaga se inspiră, ca atâtea alte creaţii literare, din mitul popular al jertfei pentru creaţie, pe care însă scriitorul-filozof îl intelectualizează, adâncindu-l în înţelesurile lui cele mai profunde, cu instrumentele teatrului modern, ale curentului literar numit expresionism. Blaga îi dedică piesă filologului ardelean Sextil Puşcariu, „iubitorului de ştiinţă şi legendă”. Expresionismul este un curent artistic apărut în Germania …

Read More »

Gorunul, de Lucian Blaga (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Gorunul este o elegie filozofică şi face parte din volumul de debut al lui Lucian Blaga, Poemele luminii (1919), în care temele predominante sunt iubirea, natura şi moartea. Tema Tema poeziei este ilustrată de meditaţia poetului asupra morţii, pe care o percepe nu ca pe un final implacabil şi neaşteptat, ci ca pe o „mare trecere” într-o altă stare spirituală, care se apropie pe măsură ce viaţa alunecă treptat spre neant. Presimţirea morţii este o componentă a vieţii şi se dezvăluie progresiv pe parcursul poeziei, ceea ce relevă lirica expresionistă în care se înscrie creaţia lui Lucian Blaga. Ideea …

Read More »

Paradis în destrămare, de Lucian Blaga (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Paradis în destrămare, de Lucian Blaga, este inclusă în volumul Lauda somnului, apărut în 1929 şi valorifică mitul biblic, conform căruia Dumnezeu a pus heruvimii cu săbii de foc să păzească pomul vieţii de cei care ar fi tentaţi să culeagă fructul păcatului: „Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma raiului celui din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flăcări vâlvâitoare să păzească drumul spre pomul vieţii” (Facerea, 3, 24). Tema poeziei Tema poeziei Paradis în destrămare o constituie viziunea apocaliptică a universului aflat în pericolul de a pieri, din cauza lumii care şi-a pierdut sacralitatea. …

Read More »

Izvorul nopţii, de Lucian Blaga (comentariu literar, rezumat literar)

Lucian Blaga s-a născut în satul Lancrăm din judeţul Alba, sat ce poartă-n nume „sunetele lacrimei”. Copilăria sa a stat, după cum el însuşi mărturiseşte, „sub semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului”, deoarece viitorul poet nu a vorbit până la vârsta de 4 ani, fiind „mut ca o lebădă”. Lucian Blaga este un poet interiorizat, cu sufletul prea plin de trăiri profunde: „Eu cred că sufeream de prea mult suflet”. Idila Izvorul nopţii, de Lucian Blaga, face parte din volumul de debut intitulat sugestiv Poemele luminii, din 1919. În concepţia lui Lucian Blaga, iubirea este singura cale de pătrundere în …

Read More »

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, de Lucian Blaga (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii aşezată în deschiderea volumului de debut al lui Lucian Blaga, Poemele luminii (1919), se defineşte ca „ars poetica” modernă şi anticipează concepţia metafizică pe care o va detalia în lucrări filozofice 15 ani mai târziu. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii este o meditaţie filozofică, având profunde „accente lirice, o confesiune elegiacă pe tema cunoaşterii, care poate fi paradisiacă, misterul fiind parţial redus cu ajutorul logicii, al intelectului, al raţiunii şi luciferică, ce potenţează misterul, îl revelează prin trăirile interioare, prin imaginaţie şi stare poetică. Aceste idei poetice le …

Read More »

Amurg de toamnă, de Lucian Blaga (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul liric, specia literară pastel Lucian Blaga s-a născut în satul Lancrăm din judeţul Alba, sat ce poartă-n nume „sunetele lacrimei”. Copilăria sa a stat, după cum el însuşi mărturiseşte, „sub semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului”, deoarece viitorul poet nu a vorbit până la vârsta de 4 ani, fiind „mut ca o lebădă”. Poate de aceea Lucian Blaga este un poet interiorizat, cu sufletul plin de satul românesc, de munţii şi câmpiile spaţiului mioritic, care constituie simbolul veşniciei neamului nostru: „Eu cred că veşnicia s-a născut la sat”. Pastelul este specia lirică, în care poetul descrie …

Read More »

Vară, de Lucian Blaga (comentarii literare, rezumate literare)

Apartenenţa operei la genul liric, specia literară pastel Lucian Blaga, poet ardelean, s-a născut în satul Lancrăm din judeţul Alba, sat ce poartă-n nume „sunetele lacrimei”. Copilăria sa a stat, după cum el însuşi mărturiseşte, „sub semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului”, deoarece viitorul poet nu a vorbit până la vârsta de 4 ani, fiind „mut ca o lebădă”. Poate de aceea Lucian Blaga este un poet interiorizat, cu sufletul plin de satul românesc, de munţii şi câmpiile spaţiului mioritic, care constituie simbolul veşniciei neamului nostru: „Eu cred că veşnicia s-a născut la sat”. Pastelul este specia lirică, în care …

Read More »

9 Mai 1895, de Lucian Blaga (comentariu literar, rezumat literar)

9 Mai 1895, de Lucian Blaga, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Nebănuitele trepte în 1943 la Sibiu. Titlul Titlul poeziei 9 Mai 1895 relevă data naşterii poetului. Intrarea în lumină devine o „nebănuită treaptă” magică sub semnul minunii (volumul Nebănuitele trepte). Eul poetului se materializează devenind un strop din lumina primordială. Structura şi compoziţia textului poetic Sintagmele care atribuie valori metafizice de destin numelui satului natal sunt următoarele: „Sat al meu ce porţi în nume / sunetele lacrimei / […] / în cea noapte te-am ales / ca prag de lume / şi …

Read More »