Tag Archives: Literatură străromână

Literatura străromână

În spaţiul unde s-a petrecut geneza poporului român s-au scris cărţi („Conservarea în limba noastră a cuvintelor de origine latină a scrie şi carte, sub forma corespunzătoare cu legile fonologiei româneşti, dovedeşte – observa Sextil Puşcariu – că noţiunile exprimate prin aceste cuvinte au fost în toate timpurile curente la poporul nostru şi ne îndreptăţeşte să credem că după stingerea culturii romane în regiunile dunărene, strămoşii noştri n-au uitat niciodată meşteşugul de a scrie şi de a citi cărţi”) şi s-au citit cărţi (verbul lecturii este de origine slavă, pentru că „cititorul” textelor, adică preotul, făcea acest lucru într-o biserică, …

Read More »