Tag Archives: Literatura populară

Literatura populară în Moldova şi Ţara Românească în secolele XVII-XVIII

În ce priveşte creaţia populară din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, suntem într-o situaţie mai favorabilă decât pentru epocile anterioare, căci din această vreme încep să ni se păstreze, pe lângă exemplare de poezie epică databile prin cuprinsul lor, şi informaţiile relativ bogate pe care ni le transmit unii din cărturarii vremii. Cel dintâi dintre aceştia care s-a aplecat cu mai mult interes asupra tradiţiilor poporului este Dimitrie Cantemir. De cele mai multe ori el nu face decât să ne confirme existenţa în vremea sa a unor rituri sau jocuri însoţite de cântece, a căror origine este cu mult …

Read More »

Literatura populară în Transilvania în secolul al XVII-lea

În condiţiile vieţii culturale a veacului al XVII-lea, tradiţiile sănătoase ale poeziei n-au fost valorificate de creaţia poetică savantă a umanismului în decădere, ci de cântecele populare transmise oral şi de literatura în manuscris, oarecum clandestină. În poezia populară se reflectă limpede antagonismele sociale, lupta maselor ţărăneşti împotriva exploatării tot mai apăsătoare. Aşa sunt în acest veac „cântecele cerşetorilor” şi continuă a fi baladele populare. Aceste producţii s-au răspândit în toată Transilvania, dar mai ales în regiunile unde iobăgimea gemea mai cumplit sub apăsarea feudală. În balade, conflictul dramatic e generat de nedreapta orânduire feudală şi de luptele cu turcii …

Read More »

Literatura populară

Literatura populară este o parte semnificativă a folclorului românesc, care înseamnă totalitatea producţiilor înţelepciunii unui popor (artistice, literare, muzicale, plastice, coregrafice, dramatice), create şi transmise prin cuvânt şi practici de către popor. Folclorul face parte integrantă din cultura naţională şi defineşte spiritul unui popor. La UNESCO, România figurează cu trei cuvinte: dor, doină şi colind, care definesc, între popoarele lumii, specificul spiritual al românilor. Primele producţii ale literaturii populare au fost publicate de către poetul Vasile Alecsandri în culegerea Poezii poporale. Balade (Cântice bătrâneşti) din 1852, al cărui moto a devenit celebru: „Românul e născut poet”, despre care bardul de …

Read More »