Tag Archives: Literatură didactică

Literatura didactică în ţările române în perioada destrămării feudalismului

Progresele pe care le cunoaşte învăţământul în ţările române începând cu ultimul pătrar al veacului al XVIII-lea trebuiau să fie însoţite şi de o atenţie sporită acordată literaturii didactice. Interesul crescând pentru ştiinţele exacte şi aplicaţiile lor practice, pentru o gândire filozofică emancipată de sub tutela unui aristotelism de mult depăşit, pentru lărgirea orizontului cunoştinţelor de istorie sau geografie, implica traducerea lucrărilor didactice reputate, sau chiar a unor manuale de specialitate de un nivel ridicat, scrise în marile limbi de cultură europene. Fazei de traduceri literare i-a urmat aceea de compilare şi adaptare la necesităţile culturale ale ţărilor române din …

Read More »