Tag Archives: Limba şi literatura română veche

Limba şi literatura română veche

Limba română literară, în forma în care o cunoaştem astăzi, ca element constitutiv al culturii noastre naţionale, reprezintă rezultatul unei îndelungate şi complexe evoluţii; istoria ei, strâns legată de istoria societăţii româneşti, în special de momentele mai importante ale dezvoltării culturale şi ale formării conştiinţei naţionale, este, în esenţă, istoria scrisului românesc de la origini până în prezent. În dezvoltarea ei, limba trece printr-o serie de stări succesive; schimbările intervenite pot fi explicate prin anumite cauze „interne”, care îşi au originea în însuşi sistemul de funcţionare a limbii. Raportarea numai la istoria internă a limbii nu permite însă înţelegerea integrală …

Read More »