Tag Archives: Liberal

Modelul politic liberal

Monarhia parlamentară Partizanii liberalismului au găsit în monarhia parlamentară engleză şi ulterior în democraţia republicană franceză două variante ale modelului politic liberal la care şi-au raportat gândirea şi acţiunea politică în tot secolul al XIX-lea şi chiar mai târziu. Născut în Anglia, modelul politic liberal a luat forma monarhiei parlamentare, edificată aproape în întregime în secolul al XVIII-lea. Regimul parlamentar, întemeiat pe Habeas Corpus Act şi pe Declaraţia drepturilor, respecta libertăţile cetăţenilor, echilibra puterea suveranului cu drepturile Parlamentului, limitând arbitrariul puterii regale prin reglementarea strictă a prerogativelor sale. Regele rămânea şef al bisericii, al armatei, al justiţiei şi al diplomaţiei, …

Read More »

Generaţia paşoptistă şi proiectul liberal

După 1821, tineri moldoveni şi munteni au plecat la studii în străinătate, cu deosebire la Paris, unde au luat contact cu ideile liberale. Epoca regulamentară, favorabilă şcolii naţionale şi contactelor intelectuale cu Occidentul, a asigurat formarea unei generaţii preocupate de transformarea fundamentală a societăţii româneşti. Această generaţie a contribuit la organizarea Revoluţiei de la 1848 şi la fondarea statului naţional. Ideilor liberale s-au afirmat în anumite cercuri politice şi culturale, în cadrul unor societăţi secrete dintre care unele erau legate de lojele masoneriei franceze, care reuneau o serie de personalităţi: Nicolae Bălcescu, Ştefan Golescu, C.A. Rosetti, Mihail Kogălniceanu, fraţii Golescu, …

Read More »

Practicile politice liberale în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Liberalismul îşi are originea în ideologia mişcărilor de emancipare socială şi naţională din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Aplicarea principiilor liberale privind modernizarea societăţii româneşti începe o dată cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza, a cărei bază politică o constituiau liberalii moderaţi reprezentaţi de Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica şi Nicolae Kretzulescu. Adoptarea Constituţiei de la 1866 şi venirea principelui Carol pe tron marchează consolidarea şi relansarea procesului de modernizare a României. Liberalii vor fi în fruntea acestui proces, punând în practică principiile lor doctrinare. Guvernările liberale C.A. Kretzulescu (martie-august 1867) Ştefan Golescu (august 1867 – aprilie 1868) Nicolae Golescu …

Read More »

Elita liberală românească în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Concept, origini, trăsături Elita, în sens general, este grupul oamenilor „aleşi” sau al „celor mai buni” dintr-o comunitate, creatori de valori, care se remarcă prin calităţile lor – instrucţie, talent, origine, avere etc. Elita reuneşte persoanele care influenţează sau participă direct la elaborarea deciziilor economice, sociale şi politice într-un stat. Membrii săi ocupă poziţii importante în economie, în societate, în viaţa culturală şi religioasă, în virtutea cărora se implică în viaţa politică. Aceleaşi trăsături le-a avut şi elita românească în secolul al XIX-lea. De fapt, din cauza deosebirilor de opinii în privinţa căilor de modernizare a României, se poate vorbi …

Read More »