Tag Archives: Legende

Mircea cel Mare şi solii, de Dimitrie Bolintineanu (comentariu literar, rezumat literar)

Mircea cel Mare şi solii, de Dimitrie Bolintineanu, este o legendă istorică, în care elemente de ficţiune artistică dau strălucire personajului central, un moment din lupta marelui domnitor pentru ţară. Pentru Bolintineanu, zugrăvirea faptelor de arme şi a eroilor din trecutul istoric de luptă al poporului nostru este un mijloc de educare a conştiinţelor în spiritul dragostei de ţară. Cu mijloace sobre, dar convingătoare, poetul cântă virtuţile patriotice, curajul în luptă, setea de libertate naţională. Portretul plin de maiestate al lui Mircea este conturat cu ajutorul unor metafore şi epitete deosebit de sugestive: încărcat de ani, un stejar, bătrânul munte, …

Read More »

Legenda lui Jolde, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ideea acestei drame istorice, nedusă până la capăt, încolţeşte în mintea lui Alecsandri la Mirceşti, în toamna anului 1878. „Deocamdată – mărturisea el lui Iacob Negruzzi la 12 noiembrie din acest an – atenţia mea a fost atrasă prin epoca lui Alexandru Lăpuşneanu, atât de dramatică şi de caracteristică, în ea am descoperit mai cu deosebire trei personagii care merită de a fi reînviate pe scenă: Jolde, Lăpuşneanu şi Despot. Tustrei ar forma o trilogie istorică, care, bine împărţită, bine ţesută, bine scrisă, ar îmbogăţi literatura noastră” (conferă Vasile Alecsandri, Scrisori). Scriitorul însă, după ce „înşirui doar protagoniştii din Legenda …

Read More »

Legende, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În ciclul Legende, publicat pentru prima oară în volumul III al culegerii de Poezii din Opere complete, 1875, Vasile Alecsandri a grupat 17 poezii scrise între 1864 şi 1875, dar cele mai multe între 1872-1875. Cu excepţia poeziei Palatul Loredano, toate aceste poezii prelucrează teme inspirate din trecutul istoric sau clin folclor. Nu întâmplător, ci pentru că voia să arate că subiectele lor, cu toate că foarte recente, aparţineau deja istoriei, el încadra între Legende poeziile Pohod na Sibir şi Cuza-vodă. Într-un anumit fel, Legendele sunt o continuare a Pastelurilor, în orice caz se leagă de acestea. Scriitorul era profund …

Read More »

Legende nouă, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În 1880 apare un nou volum de poezii ale lui Vasile Alecsandri în ediţia de Opere complete. Sunt cuprinse două cicluri: Legende nouă şi Ostaşii noştri, la care se adaugă sceneta La Turnu-Măgurele. Este numerotat tot ca volumul III (ca şi cel din 1875, care cuprindea Pasteluri, Varia şi Legende). Din însemnările de pe pagina a doua a foii de titlu de la volumul din 1880 rezultă că poeziile publicate în 1875 (deşi cu trei numerotări de pagini separate), fuseseră considerate numai două volume (V-VI, din Opere complete), volumul acesta din 1880 fiind prezentat din nou drept volumul III. Pentru …

Read More »

Cântice bătrâneşti. Legende – Balade, de Vasile Alecsandri (comentarii literare, rezumate literare)

Cântice bătrâneşti. Legende – Balade, de Vasile Alecsandri, este un ciclu de poezii. Ciclul este alcătuit din următoarele poezii: Poezia poporală, Mioriţa, Năluca, Cucul şi turturica, Balaurul, Erculean, Blăstemul, Inelul şi năframa, Păunaşul codrilor, Soarele şi luna, Şoimul şi floarea fagului, Brumărelul, Ciuma, Bogatul şi săracul, Stejarul şi cornul, Călătorul, Fata de birău, Mândra din Muncel, Românii de sub malurile Dunărei, Muieruşca din Braşău, Dolca, Şalga, Mihu Copilul, Toma Alimoş, Român Grue Grozovanul, Codreanul, Vidra, Serb-Sărac, Doncilă, Chira, Rada, Badiul, Ghemiş, Vulcan, Corbac, Novac şi corbul, Fata cadiului, Mogoş vornicul, Bujor, Jianul, Tunsul, Movila lui Burcel, Ştefan-vodă şi şoimul, Cânticele …

Read More »

Visul lui Petru Rareş, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Legenda Visul lui Petru Rareş, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă probabil în perioada 1860-1862, perioadă dominată de pregătirea ediţiei Poezii populare ale românilor, deci de teme şi modalităţi folclorice. A fost publicată pentru prima dată în revista „Lumina” nr. 11 din 1863, apoi reprodusă în ediţia 1863, ediţia 1875, vol. II. Subiectul „legendei” Visul lui Petru Rareş prelucrează fidel cea de-a unsprezecea povestire din O samă de cuvinte a lui Ion Neculce. De semnalat, de asemenea, colaborarea lui Alecsandri la o publicaţie a tânărului B.P. Hasdeu. Vasile Alecsandri Visul lui Petru Rareş Jos în vale, pe Bârlad, Lâng-a Docolinei …

Read More »

Legendă de la Dorna, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Legendă de la Dorna, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă, probabil, prin ianuarie 1869. A fost trimisă lui Iacob Negruzzi la 6 februarie 1869, împreună cu pastelurile Buchet, Fântâna şi Puntea, odată cu care a apărut. Poezia a fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 1 din 1 martie 1869, sub titlul Legendă de la munte, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Legendă de la Dorna Pintre arborii din munte Faptul zilei se strecoară; Soarele-i luceşte-n frunte, Vulturul în cale-i zboară. Eu văd turme-albind pe coaste, Râuri lungi pe văi frumoase, Şi, crescuţi …

Read More »

Legenda rândunicăi, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Legenda rândunicăi, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă în noiembrie 1874, la Mirceşti. A fost publicată pentru prima oară în „Revista contimporană” nr. 4 din 1 aprilie 1875, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Poezia este dedicată doamnei Nyka Grădişteanu. Vasile Alecsandri Grădişteanu este soţul Nicăi, căreia îi era dedicată legenda, rudă a lui Petre Grădişteanu, unul din conducătorii „Revistei contimporane” şi apărător al politicii duse de Al. I. Cuza în luptele parlamentare de după detronarea acestuia. Legenda rândunicăi Când se născu pe lume voioasa Rândunică, Ea nu avea făptură ş-aripi de păsărică, Fiind al cununiei rod dulce, …

Read More »

Legenda lăcrămioarei, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Legenda lăcrămioarei, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă la o dată ce nu poate fi precizată, probabil nu mult înainte de prima ei publicare. A fost publicată pentru întâia oară în „Revista contimporană” nr. 6 din 1 iunie 1875, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Legenda lăcrămioarei În rai nici o minune plăcută nu lipsea. Văzduhul lin, răcoare, a crini amirosea. Căci albele potire în veci tot înflorite Scoteau din a lor sânuri arome nesfârşite. Lumina era moale şi-ndemnătoare şoptii. Nici noaptea urma zilei, nici ziua urma nopţii. Prin arbori cântau paseri, prin aer zburau îngeri, …

Read More »

Legenda crinului, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Legenda crinului, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă, după propria indicaţie a scriitorului, în luna septembrie 1888. Poezia se află în manuscrisul nr. 820, filele 10r-13r, şi în manuscrisul nr. 3.290, filele 1r-2r. Vasile Alecsandri Legenda crinului O rază răzleţită de soarele apus Se-ntârziase-n cale-i fără-a privi pe sus Şi nu ştia, sărmana, cum, unde să apuce, Să scape de-ale nopţei făţarnice năluce. În fuga-i spaimântată, de arbori se lovea, Lucirea-i scânteindă o clipă se ivea Pe câmpuri, văi şi dealuri, pe ape curgătoare Şi se perdea în umbră sclipind tremurătoare. Se-ntârziase!… fapta-i era de neiertat, Căci soarele plecase …

Read More »