Tag Archives: Kachar

Kachari

Kacharii sunt o populaţie din India (Assam, dar şi Manipur, Tripura) (peste 300.000 de persoane). Evenimentele istorice au determinat fărâmiţarea acestei societăţi, care cuprinde pe de o parte populaţiile stabilite în valea Brahmaputrei (care au suferit un proces de aculturaţie, la început în contact cu ahomii, apoi cu assamezii), iar pe de alta grupul dimasa. Popoarele lumii Aceştia din urmă, refugiaţi în dealurile din nordul Cacharului, sunt singurii care şi-au păstrat cu adevărat vechea cultură. Sunt cultivatori pe terenuri defrişate şi crescători de animale şi au o organizare segmentară, bilaterală, caracterul patrilinear fiind totuşi mai pronunţat. Limba kachari aparţine ramurii …

Read More »