Tag Archives: Jurnalişti

Ioan Dragu

Ioan Dragu (pseudonimul literar al lui Ion Drăgescu) (5 noiembrie 1889, Constanţa – ?) – prozator, jurnalist şi traducător. Tatăl său, Ioan (Ioachim) C. Drăgescu, era medic şi un modest mânuitor al condeiului. Dragu a absolvit la Bucureşti Facultatea de Litere şi Filosofie, după care s-a consacrat, din 1909, gazetăriei. Combatant în primul război mondial (participă şi la acţiunea militară din Basarabia, în 1918), a fost rănit şi s-a îmbolnăvit de tifos exantematic. Încercările acelor ani vor da substanţa volumelor Drumuri de sânge, Moartea albă şi Pe urmele bolşevicilor, apărute toate în 1918. Pentru meritele sale pe câmpul de luptă, …

Read More »

Nicolae Dragoş

Nicolae Dragoş (pseudonimul literar al lui Nicolae Răcănel) (3 noiembrie 1938, Cleşneşti, judeţul Gorj) – poet, jurnalist şi traducător. Este fiul Anei (născută Serafim) şi al lui Sever Răcănel, tâmplar. Urmează Liceul „Traian” din Turnu Severin (absolvindu-l în 1955) şi Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (luându-şi licenţa în 1960). Repartizat în învăţământ, e profesor la Târgu Cărbuneşti, după care, în 1962, începe o lungă carieră în presă: redactor la „Viaţa studenţească”, redactor-şef la „Scânteia tineretului” (1963-1969), şef de secţie la „Scânteia” (1969-1974), redactor-şef la „Luceafărul” (1974-1980), redactor-şef adjunct la „Scânteia” (1980-1990), apoi redactor-şef adjunct la „Ordinea”. A mai …

Read More »

Adrian Dohotaru

Adrian Dohotaru (2 aprilie 1939, Oradea – 1 septembrie 1995, Munchen, Germania) – poet, jurnalist, eseist, dramaturg şi diplomat de carieră. Născut într-o familie de intelectuali şi era om fin, agreabil, comunicativ. Am scris era căci numai este. S-a stins din viaţă în urma unui neelucidat accident de maşină, în Rusia în drum spre Odessa. Acolo mergea să depună o coroană de flori la bustul lui Mihai Eminescu. N-a mai ajuns. A fost înmormântat la Belu. La catafalcul marelui scriitor au venit scriitorii cu o Floare din lacrimă. A fost gazetar la revistele „Amfiteatru” şi „Viaţa studenţească”. Între scrierile sale …

Read More »

Dumitru Coval

Dumitru Coval (6 iunie 1939, Sângeri, judeţul Iaşi) – jurnalist, istoric şi critic literar. Este fiul Agafiei (născută Rotaru) şi al lui Vasile Coval, ţărani. După absolvirea, la Chişinău, a Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (1961), lucrează la cotidianul „Moldova socialistă”. Doctor în filologie, între anii 1986 şi 1992 activează ca decan al Facultăţii de Jurnalistică a Universităţii de Stat din Moldova, iar din 1989, ca şef al Ca­tedrei de teorie şi practică a presei la aceeaşi universitate. Coval cercetează îndeosebi fenomenul jurnalistic din secolul al XIX-lea, alcătuind culegeri de texte selectate din presa periodică …

Read More »

Radu Cosaşu

Radu Cosaşu (pseudonimul literar al lui Oscar Rohrlich) (29 octombrie 1930, Bacău) – prozator şi jurnalist. Este fiul Melaniei (născută Wassermann) şi al lui Isac Rohrlich, contabil. La Bucureşti urmează studiile liceale (1940-1948), frecventează un an Facultatea de Litere (1948-1949), e cursant la Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu” (1952-1953), fiind şi redactor la „Scânteia tineretului” (1949,1953-1956), iar mai târziu, redactor la revista „Cinema” (1968-1987). Debutează ca reporter la „Revista elevilor” în 1948 şi deţine ani de-a rândul rubrici în „România literară”, „Flacăra”, „Sportul” şi „Informaţia Bucureştiului”, uneori semnând cu pseudonimul Belphegor. Un prim volum, Servim Republica Populară Română, semnat Radu …

Read More »

Teodor Codrescu

Teodor Codrescu (1 aprilie 1819, Iaşi – 23 martie 1894, Iaşi) – prozator, jurnalist, traducător şi autor dramatic. A început cursurile şcolii primare la Galaţi (1832), apoi, la Iaşi, este înscris la Academia Mihăileană, pe care o termină în 1838. După absolvire, va fi numit profesor suplinitor la Academia Mihăileană, dar părăseşte şcoala în semn de protest împotriva încercărilor de a se face din franceză o limbă de predare obligatorie. Între anii 1848 şi 1853, revine ca profesor la Academie, unde predă istoria. A fost o vreme cenzor al publicaţiilor din Moldova şi apoi director al Arhivelor Statului din Iaşi …

Read More »

Ioan Catina

Ioan Catina (20 octombrie 1828, Bucureşti – 29 iulie 1851, Bucureşti) – poet, traducător şi jurnalist. O figură populară printre paşoptişti era tânărul Catina, fiul unui cafegiu, Alexe Catina, de pe Podul Mogoşoaiei. În vârstă de 17 ani, el colabora cu poezii la „Curierul românesc” şi frecventa saloanele literare ale vremii. C.D. Aricescu l-a cunoscut în 1846 la Ion Heliade-Rădulescu. Era considerat „un geniu”. În Un funcţionar sinucis, apare şi „junele Catina”, „ce avea forma capului unui filozof englez”. Grigore H. Grandea face din el un personaj al romanului Vlăsia sau Ciocoii noi. La 11 iunie 1848, Catina citeşte, pe …

Read More »

Ştefan Bănulescu

Ştefan Bănulescu (8 septembrie 1929, Făcăeni, judeţul Ialomiţa – 25 mai 1998, Bucureşti) – prozator, eseist şi jurnalist. Este fiul Elenei şi al lui Ion Bănulescu, ţărani. Termină liceul la Călăraşi, urmează Facultatea de Drept (1945-1948), va trece pe la Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu”, absolvind în 1952 Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti. Face carieră de jurnalist la „Gazeta literară” (sub direcţia lui Zaharia Stancu) şi la „Luceafărul”, unde, între 1968 şi 1971, este şi redactor-şef. Primeşte burse de studii la Universitatea din Urbino (1966), Iowa City (1971-1972) şi la Akademie der Kunste din Berlinul de Vest (1983). …

Read More »

Vartan Arachelian

Vartan Arachelian (21 octombrie 1936, Constanţa) – prozator, publicist, jurnalist, redactor, realizator TV, scenarist şi regizor român de origine armeană. Este fiul lui Haciadur Arachelian, comerciant, şi al lui Supie (născută Ovanesian). După absolvirea Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1965), îmbrăţişează cariera jurnalistică: redactor la „Scânteia tineretului” (1965-1970) apoi, până în 1999, cu două întreruperi, în 1983 şi 1991, când este îndepărtat temporar, redactor la Televiziunea Română. Din 1999, activează ca jurnalist independent. A debutat cu schiţe în ziarul „Dobrogea nouă” (1955), iar editorial cu volumul Aventurile „originalităţii” (1968). În 1996 a primit Premiul „Pamfil Şeicaru”. Cartea de …

Read More »

Vasile Andru

Vasile Andru (pseudonimul literar al lui Vasile Andrucovici) (22 mai 1942, Bahrineşti, judeţul Cernăuţi, Basarabia) – prozator, eseist, jurnalist şi teoretician literar. Este fiul Ecaterinei (născută Păun) şi al lui Teodor Andrucovici, ţărani. În 1944, după ocupaţia sovietică, familia Andrucovici trece clandestin frontiera, stabilindu-se în satul Muşeniţa, judeţul Suceava. Andru face şcoala primară la Muşeniţa (1949-1955), gimnaziul la Baineţ (1955-1956). Liceul, început în oraşul Siret, este continuat la „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi (1958-1960). Absolvent al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filologie, secţia franceză (1960-1965), Andru lucrează ca profesor de limba franceză la Liceul „Ştefan cel Mare” din …

Read More »