Tag Archives: Istorie

Istoria Imperiului Vlaho-Bulgar

Petru, Asan şi Ioniţă Imperiul întâi bulgăresc fusese stins la 1018 prin puternicul braţ al lui Vasile Bulgaroctonul. Bulgarii rămaseră în stăpânire bizantină 167 de ani, până când în 1185 sună iarăşi pentru ei ceasul eliberării de sub jugul străin. Trezirea lor la viaţa neatârnată le veni însă dintr-o parte, la care ei poate nu se aşteptau: de la păstorii români din Munţii Balcani. Răscoala acestora fu provocată prin următoarea împrejurare: Împăratul Isac al II-lea Anghelul îşi pusese în gând să sărbătorească căsătoria lui cu fiica lui Bela al III-lea, regele Ungariei, într-un chip cu totul neobişnuit. Pentru a-şi aduna …

Read More »

Istoria geto-dacă în a doua perioadă (circa 300-100 î.Hr.)

Inegalitatea regională din perioadele anterioare a fost mult atenuată după apariţia influenţelor celtice. Totuşi se observa un primat al regiunilor de la Dunărea de jos în epoca de dezvoltare a culturii geto-dace, ceea ce ne îndreptăţeşte să deducem că forţa politică a uniunii de triburi din această zonă s-a menţinut şi după Dromichaites, deşi în izvoarele istorice n-o mai găsim menţionată prin informaţii precise. Grupul galat de la Tylis, care se adaptase repede la civilizaţia elenistică trebuie să fi respectat echilibrul creat la Dunăre în vremea lui Lisimah, căzând la înţelegere cu geţii şi căutând să apere cetăţile pontice împotriva …

Read More »

Izvoare epigrafice ale istoriei României

Ieşit la iveală prin săpături arheologice sau prin descoperiri întâmplătoare, materialul documentar epigrafic constituie, de fapt, un izvor scris de cea mai mare valoare. Variate şi ca formă (inscripţii pe piatră, pe bronz, plumb, pe table de lemn, pe obiecte de lut sau de metal, ştampile sau însemnări scrise prin incizie sau numai cu o materie colorată) şi ca fond (inscripţii cu caracter public sau privat, profan sau religios), izvoarele epigrafice reflectă mai direct şi – cu puţine excepţii – mai autentic decât izvoarele literare propriu-zise realitatea vieţii din trecut, atât în domeniile variate ale vieţii publice, cât şi în …

Read More »

Istoria lui Ştefan cel Mare

Ştefan cel Mare este un om între oameni cum rar s-a plămădit pe pământ. L-au lăudat cronicarii contemporani, fără să precupeţească superlativele, deşi erau nişte străini, unii fiind nevoiţi să consfinţească înfrângerea propriului lor suveran. Au făcut-o uimiţi de îndrăzneala, de tăria firii acestui bărbat, de geniul lui politic şi militar. Ar putea fi întruchiparea cavalerului nepereche din istoria noastră; l-au lăudat cronicarii noştri; poporul de rând i-a dat ceea ce putea să-i dea – epitetele de cel Mare, de cel Sfânt, nu pentru că n-ar fi păcătuit cu trupul şi cu gândul, ci pentru că a apărat hotarul ţării, …

Read More »

Istoria politică a provinciei Dacia

În vara anului 106 d.Hr. o parte din teritoriile cucerite de la Decebal formează provincia Dacia. Traian acordă o atenţie deosebită organizării ei, împânzind-o cu trupe şi pornind marea acţiune de colonizare. Sub domnia lui, în Dacia e linişte, căci înfrângerea era prea recentă şi prea grea pentru ca dacii să se poată iarăşi ridica împotriva Romei. Moartea lui Traian la întoarcerea din îndepărtata expediţie contra parţilor (117 d.Hr.) face să renască în Dacia speranţa eliberării. Populaţia autohtonă se ridică la luptă, ajutată de sarmaţii iazygi şi roxolani, care atacă simultan frontierele Imperiului. Situaţia e atât de gravă, încât reclamă …

Read More »