Tag Archives: Istorici literari

Ovid S. Crohmălniceanu

Ovid S. Crohmălniceanu (pseudonimul literar al lui Moise Cahn) (16 august 1921, Galaţi – 30 aprilie 2000, Berlin) – prozator, critic şi istoric literar. Este fiul Estherei (născută Leibovici) şi al lui Lazăr Cahn, funcţionari. După absolvirea Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi (1931-1939), urmează Politehnica din Bucureşti, întrerupându-şi studiile în timpul războiului. Obţine diploma de inginer în 1947. Nu îşi va folosi niciodată această diplomă, dar va păstra toată viaţa rigoarea, precizia, aplicarea la obiect a gândirii inginereşti. În 1970 obţine titlul de doctor în filologie al Universităţii din Bucureşti, cu teza Literatura română şi expresionismul (publicată în 1971; Premiul …

Read More »

Constantin Crişan

Constantin Crişan (21 noiembrie 1939, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ – 29 octombrie 1996, Bucureşti) – sociolog, critic şi istoric literar. Este fiul Ecaterinei (născută Rogin) şi al lui Aurel Crişan, inginer geometru. A absolvit în 1956 Liceul „Petru Rareş” din Piatra Neamţ, şi în 1960 Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Debutează în 1961 în revista „Limbă şi literatură”, cu studiul Contribuţii la cunoaşterea limbii şi stilului lui Tudor Arghezi. În 1974 devine doctor în filologie cu teza Preliminarii la o sociologie a literaturii comparate. A îndeplinit numeroase funcţii: profesor la Urziceni (1960-1963), corespondent la Institutul …

Read More »

Miron Cristea

Miron Cristea (18 iulie 1868, Topliţa, judeţul Harghita – 6 martie 1939, Franţa) – primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi istoric literar. Cuvântul Miron are etimologia în limba greacă: myron = ulei parfumat, balsam. S-a născut într-o familie de ţărani români, primind numele de Ilie (Elie). A urmat şcoala primară şi apoi gimnaziul sătesc din Bistriţa între anii 1879-1883. Se înscrie la Liceul grăniceresc din Năsăud ale cărui cursuri le frecventează între anii 1883-1887. În clasa a 7-a (1886-1887) a fost ales preşedinte al Societăţii culturale „Virtutea romana rediviva”, pe care o prezidase cu 3 ani înainte George Coşbuc. …

Read More »

Nicolae Creţu

Nicolae Creţu (20 aprilie 1941, Bârlad, judeţul Vaslui) – critic şi istoric literar. Este fiul Eufrosinei (născută Gociu) şi al lui Neculai Creţu, subofiţer. Urmează cursurile Şcolii generale „Al. I. Cuza” (1948-1955) şi ale Liceului „Gheorghe Roşca Codreanu” (1955-1959) din oraşul natal. În 1964, la încheierea studiilor la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, este numit aici asistent la Catedra de literatură română. Specializat în literatura română a secolului al XX-lea şi în teoria literaturii, a cultivat, didactic şi publicistic, abordarea interdisciplinară şi fundamentarea teoretică a discursului critic. A ţinut cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie …

Read More »

Ion Creţu

Ion Creţu (20 octombrie 1893, Bălţaţi, judeţul Iaşi – 18 ianuarie 1970, Bucureşti) – editor şi istoric literar. Este fiul Petrei şi al lui Gheorghe Creţu, ţărani, purtând la naştere numele Ion Gheorghe Oancea Creţu. După ce a urmat la Bucureşti, între anii 1907 şi 1915, cursurile Seminarului „Nifon Mitropolitul”, în 1918 a absolvit Facultatea de Litere a Universităţii din Iaşi. Lucrează, până în 1921, în redacţia ziarului „Patria” din Cluj, devenind apoi profesor la Tecuci, Râmnicu Sărat, iar din 1931, la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, aici fiind, între anii 1938 şi 1940, şi director. Predă şi la alte …

Read More »

Victor Crăciun

Victor Crăciun (16 iulie 1934, Chişinău, Basarabia) – istoric literar. Este fiul lui Iordache Crăciun, licenţiat în studii administrative, şi al Paraschivei (născută Danciu), învăţătoare şi profesoară. După şcoala primară făcută la Durleşti, în Basarabia (1941-1943), la Arad şi Aradul Nou (1943-1945), după studiile liceale de la Liceul „Moise Nicoară” (1945-1948), cele normaliene la Şcoala Nor­mală din Arad (1948-1950) şi la Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi (1950-1952), va absolvi Facultatea de Istorie-Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1956), unde şi lucrează ca bibliotecar (1953-1956) şi unde va fi asistent, lector şi conferenţiar la Catedra de istoria şi …

Read More »

Gheorghe Crăciun

Gheorghe Crăciun (8 mai 1950, Tohanu Vechi, judeţul Braşov) – prozator, eseist şi istoric literar. Este fiul Mariei (născută Letcă), funcţionară, şi al lui Ştefan Crăciun, inginer. A absolvit în 1973 Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, cu o lucrare de licenţă despre Teoria cazurilor lui John Fillmore. Spiritul de echipă – boală de care, după cum declară singur, scriitorul nu s-a vindecat niciodată – îşi face simţite simptomele începând de acum: „Până în 1973, la terminarea facultăţii, am făcut parte dintr-un grup de tineri care redactau revista de perete-afiş «Noii». Aceşti tineri se numeau Mircea Nedelciu, Gheorghe Iova, …

Read More »

Dumitru Covalciuc

Dumitru Covalciuc (2 ianuarie 1947, Oprişeni, judeţul Cernăuţi, Bucovina) – prozator, folclorist şi istoric literar. După absolvirea Facultăţii de limbi străine a Universităţii din Cernăuţi (1971), a fost şef de secţie la ziarul „Zorile Bucovinei”, preşedinte al cercului Arboroasa şi director al Institutului Obştesc de Istorie, Restituiri Literare şi Folclorice „Dimitrie Onciul”. Covalciuc desfăşoară o activitate intensă de valorificare a moşte­nirii culturale a românilor din nordul Bucovinei, editează analele „Ţara Fagilor” (din 1992), revistele trimestriale „Mio­riţa” (din 1992), „Codrul Cosminului” (din 1993), „Calendarul creştin ortodox al românilor bucovineni” etc. Este autor al unor colecţii de folclor din Bucovina, apărute începând …

Read More »

Dumitru Coval

Dumitru Coval (6 iunie 1939, Sângeri, judeţul Iaşi) – jurnalist, istoric şi critic literar. Este fiul Agafiei (născută Rotaru) şi al lui Vasile Coval, ţărani. După absolvirea, la Chişinău, a Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (1961), lucrează la cotidianul „Moldova socialistă”. Doctor în filologie, între anii 1986 şi 1992 activează ca decan al Facultăţii de Jurnalistică a Universităţii de Stat din Moldova, iar din 1989, ca şef al Ca­tedrei de teorie şi practică a presei la aceeaşi universitate. Coval cercetează îndeosebi fenomenul jurnalistic din secolul al XIX-lea, alcătuind culegeri de texte selectate din presa periodică …

Read More »

Ovidiu Cotruş

Ovidiu Cotruş (24 februarie 1926, Oradea – 12 septembrie 1977, Cluj Napoca) – teoretician, critic şi istoric literar. Este fiul Claudiei (născută Popa) şi al lui Sabin Cotruş. Urmează liceul la Oradea şi Arad, absolvindu-l în 1944, apoi Facultatea de Litere şi Filosofie din cadrul Universităţii clujene (1944-1948). Este membru al Cercului Literar de la Sibiu. Victimă a proceselor politice din anii ’50, este condamnat şi închis până în 1964. Din 1965 până în 1972 este redactor la revista „Familia”. Cariera literară îi este curmată înainte de vreme din cauza unei maladii incurabile. A mai colaborat la „Revista Cercului Literar”, …

Read More »