Tag Archives: Istorici literari

Gabriela Drăgoi

Gabriela Drăgoi (25 august 1942, Cristian, judeţul Braşov) – istoric literar. Este fiica Mariei (născută Pană) şi a lui Teodor Preotu, tehnician constructor. Urmează şcoala primară la Moreni, în judeţul Dâmboviţa, iar liceul, pe care îl termină în 1959, la Târgu Ocna. Anii de studenţie îi parcurge la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, luându-şi diploma în 1964. Cercetător la Centrul de Lingvistică, Istorie literară şi Folclor (azi, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”) al Filialei Iaşi a Academiei Române, se impune curând ca un bun specialist în domeniul istoriei literare. Din 1994, devine coresponsabil al …

Read More »

Nicolae Drăganu

Nicolae Drăganu (18 februarie 1884, Zagra, judeţul Bistriţa-Năsăud – 17 decembrie 1939, Cluj) – editor şi istoric literar. După liceul absolvit la Năsăud, studiază filologia clasică şi limba română la Universitatea din Budapesta (1902-1906). În 1906 îşi ia doctoratul cu o teză despre compunerea cuvintelor româneşti, publicată în acelaşi an la Bistriţa, primul studiu monografic asupra acestui procedeu de îmbogăţire a limbii române. Reîntors în ţară, funcţionează mai întâi în învăţământul secundar ca profesor de limba greacă, latină şi română la Năsăud. Docent (1916), conferenţiar (1916-1919), profesor de limba şi literatura română veche la Facultatea de Litere a Universităţii din …

Read More »

Mihai Drăgan

Mihai Drăgan (6 decembrie 1937, Viişoara, judeţul Bacău – 1 noiembrie 1993, Iaşi) – istoric literar. Este fiul Elenei (născută Stoian) şi al lui Neculai Drăgan, ţărani, şi frate cu Gheorghe Drăgan. A urmat şcoala primară în satul natal şi gimnaziul în Târgu Ocna. Tot aici, între 1952 şi 1955, frecventează liceul, după terminarea căruia se înscrie la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, absolvind în 1960. În acelaşi an este şef de cabinet la Catedra de literatură română a acestei facultăţi, devenind apoi asistent (1961-1970), lector (1970-1975), conferenţiar (1975-1991) şi profesor (1991-1993). A fost membru …

Read More »

Samuel Domokos

Samuel Domokos (16 martie 1913, Ciugudul de Jos, judeţul Alba) – folclorist, istoric literar şi bibliograf maghiar. Absolvent al Facultăţii de Filologie de la Universitatea din Cluj, este profesor de liceu la Năsăud (1940-1944) şi la Budapesta (1945-1947); din 1948 – asistent, lector, apoi conferenţiar, şef de catedră, profesor la Catedra de limba şi literatura română a Universităţii „Eotvos Lorand” din Budapesta. De aici s-a pensionat în 1978, dar a predat până în 1983 istoria literaturii române din secolul al XX-lea. Colaborează cu studii, articole şi recenzii din domeniul literaturii române la revistele din Ungaria „Filologiai Kozlony”, „Vilagirodalmi Figyelo”, „Helikon”, …

Read More »

Mihail Dolgan

Mihail Dolgan (5 februarie 1939, Rediul Mare, judeţul Soroca, Basarabia) – critic şi istoric literar. Este fiul Irinei şi al lui Dumitru Dolgan. A studiat la Chişinău, urmând Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii de Stat din Moldova, între 1958 şi 1963. Din 1963 lucrează la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Şi-a luat doctoratul în 1970, devenind doctor habilitat în 1991 şi profesor universitar în 1994. Din 1983 a condus Secţia de literatură contemporană din cadrul Institutului de Istorie şi Teorie Literară din Chişinău. Este şef al Catedrei de literatură română a …

Read More »

Alexandru Dobrescu

Alexandru Dobrescu (5 septembrie 1947, Botoşani) – traducător, critic şi istoric literar. Este fiul Anei (născută Bucur) şi al lui Tache Dobrescu, pictor şi scenograf. Urmează liceul „August Treboniu Laurian” din Botoşani (1960-1965) şi Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1965-1970). În anul 2001 a obţinut titlul de doctor în filologie cu teza Maiorescianismul în cultura română. A funcţionat ca redactor la „Cronica” (1970-1971), la „Convorbiri literare” (1971-1990) şi redactor-şef la aceeaşi revistă (1990-1995). Între 1993 şi 1997 este director al Editurii Mydo Center, apoi director al Muzeului Municipal din Iaşi şi profesor la Universitatea „Petre …

Read More »

Aneta Dobre

Aneta Dobre (14 noiembrie 1939, Galaţi) – istoric literar. Este fiica Eufrosinei (născută Decisiuc) şi a lui Neculai Dobre, funcţionar. A absolvit Facultatea de Filologie din Bucureşti, secţia rusă-română, rămânând la Catedra de filologie rusă a aceleiaşi facultăţi, în 1977 a obţinut titlul de doctor în filologie, cu teza Natura în poezia lui Serghei Esenin. În 1978 a devenit lector, ulterior conferenţiar la Catedra de limba şi literatura rusă a Facultăţii de Limbi Străine şi şefă a Catedrei. A colaborat la „Secolul 20”, „România literară”, „Studii de literatură universală”, „Analele Universităţii Bucureşti”, „Romanoslavica”, publicând studii despre Serghei Esenin, Ana Ahmatova, …

Read More »

Ion G. Dimitriu

Ion G. Dimitriu (11 august 1900, Creţeşti, judeţul Ilfov – 12 martie 1978, Nurnberg, Germania) – poet, folclorist, traducător şi istoric literar. Este fiul Ecaterinei (născută Pascal) şi al lui Gheorghe Dimitriu. După liceul (1912-1920) la Giurgiu şi Bucureşti, face studii universitare de filologie romanică (română, italiană, provensală) la Bucureşti (1920-1924), Rostock (1942) şi Hamburg (1947), aici luându-şi şi doctoratul în filologie, cu teza Die sprichwortlichen Redensarten in der rumanischen Sprache. Este, succesiv, profesor de liceu la Cernavodă, Giurgiu şi Bucureşti (1924-1935), lector de limba şi literatura română la Universitatea Hanseatică din Hamburg (1945-1949), bibliotecar la Fundagao Getulio Vargas şi …

Read More »

Eugen Dimitriu

Eugen Dimitriu (1 octombrie 1923, Sărata, judeţul Cetatea Albă, Basarabia) – editor şi istoric literar. Este fiul Varvarei (născută Samson) şi al lui Vladimir Dimitriu, funcţionari. După studii la Facultatea de Drept a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, este, succesiv, traducător şi translator la câteva întreprinderi din Fălticeni şi Suceava; devine din 1971 muzeograf şi documentarist la Muzeul din Fălticeni, unde ctitoreşte „Galeria oamenilor de seamă” în casa Lovineştilor, muzeograf la Muzeul Judeţean Suceava, din 1978 conducând şi organizând Fondul memorial-documentar „S. Fl. Marian”. Debutează cu un articol în „Zori noi” din Suceava (1964). A colaborat la „Crai nou”, …

Read More »

Corneliu Dima-Drăgan

Corneliu Dima-Drăgan (25 decembrie 1936, Bacău – 16 februarie 1986, Toronto, Canada) – bibliolog şi istoric literar. Este fiul Floricăi (născută Popescu), asistentă medicală, şi al lui Petru Dima-Drăgan, contabil. Începe şcoala primară la Bacău, o continuă la Tecuci, termină Şcoala Medie nr. 1 din Bacău (1953) şi Facultatea de Filologie din Bucureşti (1954-1958). În 1973 îşi susţine teza de doctorat, Biblioteci medievale româneşti, sub conducerea profesorului Dan Simonescu. Funcţionează ca bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară (1958), redactor la Editura de Stat (1958), inspector în Ministerul Culturii (1960-1962), bibliograf la Biblioteca Centrală de Stat (1962), redactor la „Călăuza bibliotecarului” (1963), …

Read More »