Tag Archives: Istoria României

Probleme şi consideraţii bibliografice despre istoria României în perioada 1918-1945

Cunoaşterea epocii contemporane a istoriei României presupune studierea unui foarte bogat şi variat material documentar consemnat într-un mare număr de izvoare româneşti şi străine. Deosebit de ample sunt izvoarele documentare în care se oglindesc fenomenele şi procesele sociale, economice şi politice petrecute de-a lungul anilor 1918-1945 în cadrul societăţii româneşti. Abundenţa materialului documentar referitor la această perioadă oferă cititorului o mare diversitate de poziţii şi puncte de vedere adoptate de către oamenii de ştiinţă cu privire la unul şi acelaşi fenomen sau proces istoric. De aceea, foarte adesea cititorii vor întâlni în lucrările consacrate acestei perioade numeroase probleme controversate, cărora …

Read More »

Izvoare numismatice ale istoriei României

Printre izvoarele istoriei noastre vechi se numără şi monedele. E vorba atât de monedele bătute de oraşele şi statele dinafară graniţelor Daciei şi pătrunse în Dacia pe calea schimbului cu populaţiile de aici, cât şi de cele bătute pe teritoriul ţării de coloniile greceşti de pe litoralul dobrogean şi, pe o anumită treaptă a dezvoltării lor economice şi sociale, de sciţii stabiliţi în Dobrogea şi de daco-geţii din stânga Dunării de jos. Descoperite fie prin săpături, fie întâmplător, izolate sau în „tezaure”, monedele aparţin propriu-zis grupului izvoarelor arheologice şi doar legendele ce le poartă cele mai multe din ele îndreptăţesc …

Read More »

Izvoare scrise ale istoriei României

Izvoarele literare propriu-zise Spre deosebire de cele arheologice, izvoarele literare, variate şi multiple, sunt, fără îndoială, mai grăitoare, ele putându-ne informa mai exact şi mai amplu asupra unor date, locuri, populaţii, persoane şi evenimente. Din acest punct de vedere, ele prezintă un avantaj faţă de informaţiile, deseori vagi şi neprecise, oferite de izvoarele arheologice. Cu toate acestea, ştirile ce ne parvin pe calea scrisului nu constituie întotdeauna o documentare absolut sigură şi cu atât mai puţin una cuprinzătoare. Nu pot fi considerate ca absolut veridice aceste izvoare literare din pricină că, după cum se ştie, cele mai multe din ele …

Read More »

Izvoare arheologice ale istoriei României

În accepţiunea de azi a cuvântului, arheologia (de la grecescul archaios = vechi şi logos-logia = ştiinţă), ca disciplină aparte a ştiinţei istorice, nu e mai veche de prima jumătate a veacului al XIX-lea. Ea constituie un important izvor de informaţii asupra epocii străvechi şi vechi din istoria omenirii, dar nu mică e contribuţia ei şi la cunoaşterea epocilor mai târzii, a celei medievale, îndeosebi. În ce priveşte epoca străveche (a comunei primitive), lipsită de celelalte izvoare (cum ar fi, de pildă, scrierea, ce însoţeşte, după cum se ştie, în general, stadiul civilizaţiei), se poate spune că aproape totalitatea informaţiilor …

Read More »

Izvoare epigrafice ale istoriei României

Ieşit la iveală prin săpături arheologice sau prin descoperiri întâmplătoare, materialul documentar epigrafic constituie, de fapt, un izvor scris de cea mai mare valoare. Variate şi ca formă (inscripţii pe piatră, pe bronz, plumb, pe table de lemn, pe obiecte de lut sau de metal, ştampile sau însemnări scrise prin incizie sau numai cu o materie colorată) şi ca fond (inscripţii cu caracter public sau privat, profan sau religios), izvoarele epigrafice reflectă mai direct şi – cu puţine excepţii – mai autentic decât izvoarele literare propriu-zise realitatea vieţii din trecut, atât în domeniile variate ale vieţii publice, cât şi în …

Read More »

Izvoarele istoriei României

Epoca străveche şi veche Pentru reconstituirea istoriei străvechi şi vechi a României, izvoarele cele mai importante sunt cele arheologice, literare şi epigrafice. Izvoarele arheologice sunt urmele materiale ale vieţii şi activităţii omului, păstrate în pământ (dar uneori şi la suprafaţă), câteodată şi în apă, care pot servi la reconstituirea vieţii umane în trecut. De descoperirea, studiul şi interpretarea acestor izvoare se ocupă, cu metode proprii, o ştiinţă auxiliară a istoriei – arheologia. Marele avantaj al izvoarelor arheologice este că ele există şi pentru teritorii sau epoci care n-au stat în atenţia scriitorilor antici şi, deci, nu sunt ilustrate de izvoarele …

Read More »

Izvoare ale istoriei României

Aşa cum pune în lumină metodologia marxist-leninistă a cercetării istorice, izvoarele sunt produse ale unui mediu social determinat. Aceasta face ca schimbările petrecute în sânul societăţii să atragă după sine apariţia unor noi categorii de izvoare, scăderea însemnătăţii unora dintre cele vechi şi, în genere, schimbarea continuă a raportului de valoare dintre diferitele categorii de izvoare. Constatările valabile pentru orice epocă istorică sunt confirmate şi de cercetarea izvoarelor istoriei ţărilor române din răstimpul celor două veacuri şi jumătate cărora le este consacrat volumul de faţă. Dacă pentru perioada feudalismului timpuriu izvoarele arheologice deţin un loc de prim ordin, ele îşi …

Read More »