Tag Archives: Istoria Craiovei

Viaţa comercială şi urbanizarea Craiovei la începutul secolului al XVIII-lea

La începutul veacului al XVIII-lea, Poarta Otomană acţiona pe căi felurile pentru asigurarea dominaţiei sale în ţările române. Domniile fanariote, după turci, trebuiau să îndeplinească acest rol. Nicolae Mavrocordat, venit domn în Ţara Românească în 1716 este întâmpinat cu ostilitate de boierime. Exploatarea fiscală crescută sub fanarioţi, priva boierimea română de libertatea mişcării în administraţia şi economia ţării. Reacţia violentă a lui N. Mavrocordat ascute conflictul între boieri şi domn, iar boierii din Craiova se manifestă deschis. La început, boierimea a salutat dominaţia austriacă a Olteniei, după înfrângerea turcilor şi pacea de la Passarovitz (1718). În 1726, când banul Gheorghe …

Read More »

Craiova în perioada marilor reforme

Regimul politic liberal limitat, introdus în anul 1859, deşi permitea pătrunderea unor elemente burgheze în aparatul politic-administrativ, favoriza tot păturile înstărite. Legea electorală, pe care Principatele au dobândit-o prin Convenţia de la Paris, acorda drepturi politice numai unui număr foarte mic de locuitori. Astfel, în anul 1859, la Craiova căpătau dreptul de a alege numai 116, adică 0,49%, şi cu tot sporul din anii următori – 126 în anul 1860, 148 în 1861, 151 în 1862 şi 152 în 1863 – numărul alegătorilor tot nu a ajuns să atingă nici măcar procentul de 1% din populaţia oraşului. Analizând componenţa corpului …

Read More »

Dezvoltarea presei craiovene de la „Mozaicul” la „Revista olteană”

Craiova  reprezenta, către  jumătatea  secolului  al XIX-lea, un centru destul de puternic al  presei româneşti. Faptul că în 1838, deci numai la 9 ani de la „Curierul românesc” al lui Ion Heliade Rădulescu, apărea la Craiova primul periodic – „Mozaicul” – datorită lui Constantin Lecca, indică un luminos început în ce priveşte roiul diriguitor pe care l-au avut dascălii craioveni în viaţa culturală a oraşului. În deceniile următoare, mulţi profesori craioveni au putut fi întâlniţi ca fondatori ori colaboratori ai revistelor literare, dovedind în studiile, traducerile şi în lucrările lor originale, un nivel intelectual care situează publicaţiile respective pe treptele …

Read More »

Unirea de la 1918 şi avântul revoluţionar al craiovenilor

Încununare a aspiraţiilor seculare ale poporului român pentru eliberare naţională, rezultat al luptei duse de cele mai înaintate forţe social-politice ale vremii în cadrul cărora rolul hotărâtor l-au avut masele populare – Unirea de la 1918 a reprezentat o adevărată piatră de hotar în dezvoltarea României moderne. În această succintă şi densă apreciere era cuprinsă marea semnificaţie a desăvârşirii unităţii naţionale. Întreaga ţară, în 1918, a cunoscut împlinirile cuvenite după veacuri şi veacuri de lupte, văzând în întregirea ţării, marele act de dreptate naţională, pentru un popor care a dat Europei hotarul mereu viu, între mereu mai multe cimitire, pentru …

Read More »