Tag Archives: Ion Agârbiceanu

Răbojul lui Sfântu Petru, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Răbojul lui Sfântu Petru, de Ion Agârbiceanu, este o nuvelă a cărei primă ediţie a fost publicată, cu titlul La iad, în „Cele trei Crişuri”, nr. 3-4 din martie-aprilie 1929. A apărut pentru prima oară în volum în Răbojul lui Sf. Petre în 1934. Ion Agârbiceanu Fragment Atotputernicul şedea pe tronul de lumină, ţinând în mâna dreaptă schiptrul cu care cârmuia lumea. De vreme îndelungată şedea nemişcat şi se gândea adânc. Greutatea gândului începuse să-i umbrească faţa, să întunece strălucirea tronului, ca umbra unui nor. Lumina Raiului păli, şi-o adiere de vânt rece trecu printre flori şi încreţi faţa apelor. …

Read More »

Slab de înger, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Slab de înger, de Ion Agârbiceanu, este o nuvelă a cărei primă ediţie a fost publicată în „Propilee literare”, nr. 20-21 din 1-13 ianuarie 1929. A apărut pentru prima oară în volum în Stafia în 1930. Ion Agârbiceanu Fragment De opt ani Gligor Şerb e şef de serviciu la Primărie. S-au schimbat guvernele; s-au perindat primarii deosebitelor partide politice; a crescut sau a fost redus numărul funcţionarilor – după nevoile bugetare, dar mai ales după interesele partidelor politice de la putere; au venit trei anchete pe capul slujbaşilor în cei opt ani -, dar Gligor Şerb a rămas neclintit la …

Read More »

Dolor, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Dolor. Zbuciumul lui Ilarie Bogdan, de Ion Agârbiceanu, este un roman care are statutul Stanei. Considerat „mic roman” la apariţie (inclus ca atare de Gheorghe Adamescu în Bibliografia romanului românesc, în „Cele trei Crisuri”, nr. 11-12 din noiembrie-decembrie 1937, de Alexandru Piru, în Agârbiceanu romancier, în „Jurnalul literar”, nr. 29 din 16 iulie 1939, sau Ovidiu Drimba, în Preliminarii la o ediţie critică a lui Agârbiceanu, în „Revista Fundaţiilor Regale”, nr. 1 din 1 ianuarie 1943, în care autorul vorbeşte despre „micile romane” – Popa Man, Stana, Jandarmul, Dolor), lucrarea cu acest titlu a apărut în 1930 la Craiova. A …

Read More »

Stana, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Stana, de Ion Agârbiceanu, este o nuvelă a cărei primă ediţie a fost publicată sub titlul Piciorul de lemn, într-un serial de 13 episoade, în revista „Cosânzeana”, după cum urmează: nr. 2 din 25 ianuarie 1922, nr. 3 din 10 februarie 1922, nr. 4 din 25 februarie 1922, nr. 5 din 10 martie 1922, nr. 6 din 25 martie 1922, nr. 7 din 15 aprilie 1922, nr. 8 din 30 aprilie 1922, nr. 9-10 din 30 mai 1922, nr. 11 din 15 iunie 1922, nr. 12 din 30 iunie 1922, nr. 14 din 31 iulie 1922, nr. 15 din 15 …

Read More »

Popa Man, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Popa Man. Povestire după o legendă, de Ion Agârbiceanu, este o povestire după o legendă a cărei primă ediţie a fost publicată în „Viaţa românească”, nr. 3 din martie 1910, şi nr. 4 din aprilie 1910. A apărut pentru prima oară în volum în Popa Man în 1920. Ion Agârbiceanu Fragment În Teleguţa, în anul acela, începu a se desprimăvăra devreme. Aflase vulpea gheaţă la Stretenie, peste râuri şi peste văi, şi, după vorba din bătrâni, dacă află vulpea poduri de gheaţă la Stretenie, se înmoaie gerul decuvreme. Peste Teleguţa băteau domoale vânturi de la miazăzi. Aerul tare, subţire, ce …

Read More »

Două iubiri, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Două iubiri, de Ion Agârbiceanu, este o nuvelă a cărei primă ediţie a fost publicată în „Luceafărul”, nr. 2 din 15 ianuarie 1906, şi nr. 3 din 1 februarie 1906. A apărut pentru prima oară în volum în Două iubiri în 1910. Ion Agârbiceanu Fragment De departe ai gândi că e o pădurice şi că printre arborii stufoşi se zăresc, cine ştie cum, nişte petece de cer albe, parcă văruite. Numai când te apropii şi vezi cum ies pe drumul alb carăle cu boi îndesaţi, ce-şi mişcă pe-ndelete lăstarele, rumegând, cu ochii pe jumătate închişi, îţi dai sama că acolo …

Read More »

Ion Agârbiceanu

Ion Agârbiceanu (12 septembrie 1882, comuna Cenade, judeţul Alba – 28 mai 1963, Cluj) – prozator, ziarist, adept al sămănătorismului, parlamentar şi preot greco-catolic. Este al doilea dintre cei opt copii născuţi în familia lui Nicolae şi a Anei Agârbiceanu. Pădurar, gospodar înstărit, ştiutor de carte, tatăl se va muta mai târziu ca „vigil de pădure” în ţinutul Odorheiului. În 1889, Agârbiceanu începe şcoala în satul natal. Din 1892 urmează la Blaj gimnaziul şi apoi liceul, bacalaureatul trecându-l în 1900. Către sfârşitul liceului se încearcă în literatură şi trimite „Unirii” din Blaj, în 1899, mai întâi o poezie, apoi schiţe …

Read More »