Tag Archives: Ion Agârbiceanu

Bucuria lui Nicodim, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Bucuria lui Nicodim, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cosânzeana”, nr. 5 din aprilie 1924. A apărut pentru prima oară în volum în Visurile în 1825. Ion Agârbiceanu Fragment Dumneata l-ai apucat pe Nicodim, domnişorule Vasilică, cunoşti ce slăbiciune mare avea el pentru un pahar de vin! Omul lui Dumnezeu în biserică, acasă, dar certăreţ şi arţăgos ca un scai în crâşmă, dacă bea un pahar cu vin peste măsură şi dacă întâlnea oameni cari să i se pună împotrivă. Cât ce-a oblicit că au fugit jandarmii din sat, în noaptea minunată, …

Read More »

Brazii, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Brazii, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Tribuna”, nr. 37 din 13 septembrie 1958. A apărut pentru prima oară în volum în File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Cele dintâi crenguţe de brad le văzu Niculiţă la nişte ciubărari, care se abăteau uneori până la ei în sat. Veneau cu nişte căluţi, cu coada lungă, legaţi câte doi, câte trei, unul de-altul, încărcaţi cu ciubere băgate unul într-altul, dăsăgite pe spinarea cailor vârtoşi, cât erau de mărunţei. Uneori îi însoţea şi câte o căruţă cu coviltir de rogojini, pline …

Read More »

Bourelul, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Bourelul, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment De nicio vietate nu se miră Sandu ca de bourel, cum îi spuneau în satul lui la melc. Minunate erau toate gângăniile de prin iarbă, din grădina lor, de la puzderia furnicilor din muşuroaiele răscolite cu un băţ, până la cosaşii verzi, care zboară zbârnâind de la picioarele lui, fac un arc în cer şi iar se lasă în iarbă. Frumuşică era şi gâza lunguiaţă, cu aripi tari, tivite cu alb, cu două fire de …

Read More »

Bolovanul cel sur, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Bolovanul cel sur, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cosânzeana”, nr. 20-21 din 23 mai 1926, cu subtitlul Ce povesteşte piatra de aur. Se reia în volumul Povestirile lui Mărunţelu în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment Într-altă zi, dascălul începu să povestească despre bolovanul cel sur. Nici nu aţipisem bine, când văzui lângă mine rostogolindu-se un bolovan sur. Se rostogoli o vreme, apoi se opri într-un colţ al peşterii în care dormeam. Nu înţelegeam cine e şi ce voieşte. Mă gândeam să-l întreb, când, adânc sub pământ, auzii ciocănituri surde, întâi puţine, apoi …

Read More »

Bătrâneţe, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Bătrâneţe, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cosânzeana”, nr. 43 din 24 octombrie 1926. A apărut pentru prima oară în volum în De vorbă cu Ilarie în 1941. Ion Agârbiceanu Fragment Abia sosit, după ce strânsei mâna rudeniilor care mă aşteptau în casa lui Ilarie şi mă priveau tăcuţi, din ochii împăienjeniţi de bătrâneţe, şi după ce îmbucai din mâncare, am ieşit neliniştit în ogradă. Mă uitai prin toate ungheţele şopronului, în coteţe, după grămada de lemne, trecui în grădina şcolii şi cercetai peste tot. Dar nu aflai după ce căutam şi-mi …

Read More »

Bărbat de încredere, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Bărbat de încredere, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 595 din 1 mai 1932, cu titlul Bărbatul de încredere. A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1965, cu titlul Bărbatul de încredere. Ion Agârbiceanu Fragment În biroul advocatului Munteanu întră, de dimineaţă, un român bine îmbrăcat, voinic încă, deşi părul şi mustăţile îi erau cărunte. Purta cizme văcsuite şi o căciulă neagră, din blană creaţă, cu luciu frumos, deşi era de miel de ţară. Avea baston lustruit în mână, cumpărat din prăvălie, pe care …

Read More »

Baba cu obrazul stricat de vărsat, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Baba cu obrazul stricat de vărsat, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cosânzeana”, nr. 16 din 18 aprilie 1926. A apărut pentru prima oară în volum în Povestirile lui Mărunţelu în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment – Ne mai spui şi azi poveste, domnule? – Să văd ce-mi mai vine în minte. Ei, da! Era aproape înserarea. Mă uitai mai bine împrejur, şi-mi păru că într-adevăr se înserează. Dar de când apucai pe râu în sus, după cum am mai spus, nu-mi puteam da bine seama de sunt treaz sau visez. Se abătuse un farmec …

Read More »

Ariciul, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Ariciul, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Din munţi şi din câmpii în 1957. A fost reluată în „Steaua”, nr. 15 din 1-15 august 1973. Ion Agârbiceanu Fragment Când am ajuns la casa pădurarului începu să ploaie. Să fi ştiut, n-aş fi plecat de-acasă. Dar era soare şi norii alburii, ce mai pluteau în văzduh, erau mai mult neguri înălţate după ploaia mare din ziua trecută. Aşa se pare însă că e primăvara în luna mai: nici nu ştii de unde se stârneşte şi ropăie câte-o ploiţă. Am intrat în curte …

Read More »

Arătarea cea din aburi, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Arătarea cea din aburi, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cosânzeana”, nr. 12 din 21 martie 1926. A apărut pentru prima oară în volum în Povestirile lui Mărunţelu în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment – Dimineaţa – începu iar Mărunţelu în ziua următoare pornii din nou pe râu în sus. Valea era tot mai strâmtă şi mai plină de bolovani. Râul vuia tare şi-şi spumega apele. Eram la poalele muntelui. Şi iată şi urlătoarea, pieptul de stâncă de pe care cad apele de la înălţime de câţiva metri. Mă apropiam şi aerul era tot …

Read More »

Anunţul, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Anunţul, de Ion Agârbiceanu, este o schiţă a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Flacăra”, nr. 6 din 16 februarie 1923. A apărut pentru prima oară în volum în Visurile în 1925. Ion Agârbiceanu Fragment Afară mâzguia mărunt şi des din văzduhul înnegurat; părea că plouă din neguri, nu din nouri. De trei săptămâni, ploua mereu. Uliţele nepietruite ale orăşelului de provincie se desfundaseră. Carele, căruţele treceau încet. Rar, când se abătea vreun automobil, stropea cu tină păreţii caselor vechi, până subt acoperiş, şi, adeseori, împroşca şi obrajii paşnicilor cetăţeni, dar mai ales cetăţene, care deschideau vijelios ferestrele, …

Read More »