Tag Archives: Ion Agârbiceanu

Nelegiuirea cea mare, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Nelegiuirea cea mare, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cosânzeana”, nr. 4 din 25 februarie 1924. A apărut pentru prima oară în volum în Chipuri şi icoane în 1928. Ion Agârbiceanu Fragment Moş Andrei tocmai isprăvise de povestit una din istoriile sale, când, din turnul bisericii, începuse să-şi trimită peste sat tinghi-tinghi-ul său mărunt, răsunător şi ascuţit, clopotul cel mic. Ascultai un răstimp glasul atât de cunoscut şi simţii o remuşcare amară în suflet: eram de câteva zile în Dumbrăveni şi încă nu mă dusei să văd biserica. – A murit vreun …

Read More »

Neguri, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Neguri, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Carpaţii”, nr.7 din 15 iulie 1944. A apărut pentru prima oară în volum în Pagini alese în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment Hotarul satului bădicului Andrei se pare că avu noroc cu clopotele bune de gheaţă, de a scăpat de prăpăd în ziua aceea de prepestenie. Semănăturile din două hotare vecine, spre răsărit, fură bătucite în pământ de grindina cât ouăle de porumb. Venise în grabă vestea până la noi la pădure, încă în dimineaţa următoare. Sosi o ştafetă pentru mine, de la notarul, o sluguliţă …

Read More »

Nedumeriri, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Nedumeriri, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 594 din 24 aprilie 1932. A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1965. Ion Agârbiceanu Fragment Grigore Popovici, deşi trăia de cinci ani la oraş, rămăsese în obiceiurile lui de la ţară, unde fusese notar, îşi bea, între 6 şi 7 sara, jumătatea lui de litru de vin – în timpul din urmă o reducea, adeseori, la un sfert, din pricina economiilor; mânca dimineaţa şi sara pită cu slănină – rar se atingea de cafea, de ceai …

Read More »

Năravuri, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Năravuri, de Ion Agârbiceanu, este o schiţă a cărei primă ediţie a fost publicată în „Familia”, nr. 7-8 din noiembrie 1935. A apărut pentru prima oară în volum în Schiţe şi povestiri în 1954. Ion Agârbiceanu Fragment – A… nu! E absurd! Dar ceea ce e şi mai grav: e o încercare foarte primejdioasă. De data asta, hotărât, nu vei avea colaborarea mea. Pretinia merge numai până la un loc. – Dar nu e vorba de pretinie, dragul meu! E vorba de interes. Parcă până azi pretinia ne-a unit cărările! Ce tresari? Eşti, poate, jignit? N-ai pentru ce fi: temeiul cel mai …

Read More »

Muma noastră, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Muma noastră, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată A apărut pentru prima oară în volum în Chipuri şi icoane în 1929. Ion Agârbiceanu Fragment … Şi, după cum îţi povesteam, domnişorule Vasilică, soarele era pe la ojina cea bună, când ne-am trezit că am rămas şi în Dumbrăveni, şi în satele din jur, numai noi, românii! S-au dus tartoriţele de la poştă, au fugit jandarmii, s-a cărăbănit domnu’ Michel, notarul, şi după el tot neamul lui din trei sate amestecate, din împrejurimi. Ruşinoasă spaima ungurilor, urâtă frica saşilor, îmi ziceam eu, şezând în …

Read More »

Moşteniri străvechi, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Moşteniri străvechi, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cravata roşie”, nr. 6 din iunie 1957. A apărut pentru prima oară în volum în Din munţi şi din câmpii în 1957. Ion Agârbiceanu Fragment În după-amiaza aceea l-am aflat pe pădurarul Nicodim tare cătrănit. Când mă zări îşi întoarse capul într-altă parte şi îşi făcu de lucru prin curte. Cine ştie ce necaz va fi avut, poate o ceartă cu nevasta, mi-am zis eu, lăsându-mă într-o dungă pe pajiştea verde. Eram ostenit. Pornisem târziu de-acasă şi venisem repede. Îmi pipăii în sac sticluţa …

Read More »

Moştenirea, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Moştenirea, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cele trei Crişuri”, nr. 7-8 iulie-august 1927. A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1965. Ion Agârbiceanu Fragment „Griji, dragul meu, să nu ne laşi! Cum eşti tu moale de inimă, odată te-ntorc ăia pe dos, ş-ai să rămâi cu buzele umflate. Nu uita că norocul nu-ţi iasă-n drum de două ori în viaţă!” Îndemnul acesta, precum şi conştiinţa că, într-adevăr era slab de fire, îl făcură pe Ion Grecu să nu se gândească, tot drumul, decât la planuri de viitor, aşa …

Read More »

Moş Ioniţă, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Moş Ioniţă, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Satul se prelungeşte cu uliţa lungă până la poalele dealurilor împădurite, în fundul cărora se ridică în cer culmile munţilor. Uliţa lungă urcă uşor pe marginea râuleţului de munte, ce-şi frământă necurmat, în bolovanii lucii de pe fund, apa rece, cristalină, tare. Când se frânge în bolovanii ascuţiţi se sfarmă, ca de sticlă. De pe Cetăţuie – un deal înalt, rotund, îmbrăcat în tufişuri de mesteacăn, cu urme de ziduri dărâmate -, uliţa asta …

Read More »

Moş Iliuţ, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Moş Iliuţ, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 170 din 9 martie 1924. A apărut pentru prima oară în volum în Chipuri şi icoane în 1928. Ion Agârbiceanu Fragment De luni de zile nu mai dase semn de viaţă. Se ghemuise într-un păcel din tindă, la feciorul lui cel mare şi amorţise acolo ca o muscă. De multe ori ai casei gândeau că a murit şi numai când îi puneau subt nas un blid cu fiertură începea să dea semne dc viaţă. Se părea c-a intrat în …

Read More »

Moş Andrei, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Moş Andrei, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 150 din 21 octombrie 1923. A apărut pentru prima oară în volum în Chipuri şi icoane în 1928. Ion Agârbiceanu Fragment Cerul se puzderiase cu stele, pe când ieşirăm din crâşma lui Avrămuţ. Când căzu înserarea şi oamenii începură să curgă în sat, cum se grămădesc la asfinţit albinele spre coşniţă, mulţi intrară să se răcorească cu câte un pahar de bere în grădina lui Avrămuţ. Moş Andrei trebuia să rupă mereu povestirea. Toţi voiau să-mi strângă mâna, să …

Read More »