Tag Archives: Inventarea tiparului

Inventarea tiparului

Antropologii consideră apariţia scrisului drept piatra de hotar dintre preistorie şi istorie. Scrierea a permis înregistrarea ideilor. Mai târziu, tiparul a permis tipografilor să realizeze într-un timp scurt copii multiple ale paginilor de carte. Pentru prima dată în decursul istoriei, ideile şi conceptele marilor personalităţi erau comunicate maselor prin intermediul cărţilor, care până atunci erau produse în cantităţi limitate pentru membrii clerului şi ai nobilimii, fiind scrise de mână în limba latină. Pentru a defini în câteva cuvinte impactul pe care l-a avut tiparul, se poate spune că acesta a transformat o lume în cea mai mare parte analfabetă într-o …

Read More »