Tag Archives: Integrare

Integrarea dacilor în lumea romană

Zona de influenţă politică şi culturală a Romei a cuprins, începând cu secolul I î.Hr., cea mai mare parte a spaţiului locuit de geto-daci. În acest spaţiu are loc o romanizare masivă a populaţiei, accentuată pe măsura integrării teritoriilor cucerite în structurile politico-administrative romane şi a stabilirii de legături între provincia romană şi zonele rămase libere. Procesul va da naştere în final unei populaţii daco-romane, vorbitoare de limbă latină, care va alcătui fundamentul poporului român. Dacia romană Noua provincie romană a cuprins doar o parte a teritoriului fostului stat dac, unele părţi ale acestuia fiind integrate Moesiei Inferioare, iar altele …

Read More »

Procesul european de integrare politică

Integrarea politică sau cum funcţionează Europa Dacă integrarea economică a fost un veritabil succes, integrarea politică se dovedeşte a fi mult mai dificilă. După 1945, statul-naţiune a fost supus concurenţei aspiraţiilor supranaţionale. Regula non-ingerinţei în afacerile interne ale unui stat, formulată de ONU, tinde în prezent să fie supusă unor excepţii. Deja este invocată problema intervenţiei militare pentru a împiedica violări grave ale drepturilor omului. În Europa, statul-naţiune este pus în discuţie de către construcţia politică europeană. În 1958, la Strasbourg a luat fiinţă Parlamentul European. Iniţial, membrii acestuia se alegeau prin vot universal indirect, dar după 1976 s-a decis …

Read More »

Uniunea Europeană şi problema integrării fostelor ţări comuniste

Din 1951 până în 1995, Comunitatea Europeană, devenită ulterior Uniunea Europeană, s-a mărit de la 6 la 28 ţări. Viitoarea extindere este o adevărată provocare pentru Uniune, în toate dimensiunile sale. Ajutorul dat ţărilor care au ieşit din totalitarism pentru a se reforma, a se democratiza, a-şi moderniza economia reprezintă noul proiect de mărire al Uniunii Europene. Extinderea prosperităţii către estul Europei şi crearea unei zone de pace şi stabilitate, fără conflicte pe întreg continentul, constituie miza acestui demers. Motivele pentru care fostele ţări comuniste solicită aderarea la Uniunea Europeană sunt în special economice şi politico-militare. Majoritatea dintre ele cred …

Read More »