Tag Archives: Independenţa României

Recunoaşterea internaţională a independenţei depline a României

Victoria asupra imperiului otoman – la obţinerea căreia poporul român contribuise cu întregul lui potenţial material, uman şi militar – a pus Poarta în imposibilitatea de a mai menţine, indiferent sub ce formă sau pretexte, vestigiile unei dominaţii potrivnice devenirii istorice. Târziu, începea şi la Constantinopol să se perceapă necesitatea de a reaşeza pe baze noi raporturile româno-otomane (şi prin aceasta cele româno-turce) pentru a şterge amintirea trecutului şi a înfăptui o reconciliere istorică. Oricât de ciudat ar părea, principalele obstacole în calea recunoaşterii independenţei României la negocierile postbelice au rezultat nu atât din opoziţia fostei puteri suzerane, cât din …

Read More »

România sub semnul independenţei

Încă de la începutul domniei sale, Carol I şi-a făcut cunoscută dorinţa de a modifica raporturile cu Imperiul Otoman şi de a câştiga suveranitatea ţării. În 1873, domnul ridicase deschis problema independenţei în Consiliul de Miniştri, iar în 1876 susţinea că problema orientală nu-şi va găsi rezolvarea decât o dată cu destrămarea Imperiului Otoman. Ideile lui Carol erau în concordanţă cu cele ale clasei politice; existau însă în interiorul acestei elite păreri diferite asupra căilor şi metodelor prin care România îşi putea obţine statutul politico-juridic de stat independent. Cei mai mulţi liberali, printre care Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, Vasile …

Read More »

România de la recunoaşterea independenţei la Conferinţa de pace de la Paris (1919-1920)

Recunoaşterea independenţei Tratatul de la Berlin a recunoscut independenţa României, dar condiţiile impuse îi limita acesteia suveranitatea, obligând cercurile politice şi diplomaţia românească la o percepţie mai lucidă a realităţii. În virtutea tradiţiei, marile puteri continuau să ignore statutul de independenţă al ţării pentru a-şi impune propriile interese. Garanţia colectivă existentă înainte de 1877 trebuia înlocuită cu un sistem de alianţe menit să-i asigure securitatea. Recunoaşterea independenţei României, a transformării statutului său extern, a fost rezultatul unor complicate demersuri diplomatice, legate mai ales de acordarea cetăţeniei evreilor şi lichidarea consecinţelor afacerii Stroussberg privind construcţia de căi ferate. Ca urmare, în …

Read More »

Războiul pentru cucerirea independenţei României

În urma constituirii statului naţional şi a reformei agrare din 1864, economia capitalistă a României s-a dezvoltat într-un ritm tot mai viu. În unele din ramurile industriei se constată o creştere a utilizării maşinilor. Extinderea muncii salariate accentua dezvoltarea capitalismului în agricultură. Reţeaua de căi ferate, inexistentă la 1864, ajunsese în 1877 la peste 1.250 km, dar numărul locomotivelor şi al vagoanelor folosite era neîndestulător. Se creaseră primele instituţii de credit şi asigurare, piaţa internă se lărgise simţitor, iar volumul comerţului exterior se dublase. Dezvoltarea capitalistă a economiei româneşti era însă frânată de resturile de relaţii feudale în agricultură şi …

Read More »