Tag Archives: Imperiu

Imperiile stepei

Regiunile pontice au fost primele care au suferit efectele marii crize a invaziilor din secolul al III-lea şi a multiplelor sale repercusiuni în atâtea domenii diferite; poziţia lor geografică le expunea inevitabil agresiunii care se pregătea din nou, atât din nord, cât şi din est. Cercetările efectuate asupra vechii probleme a „invaziilor barbare” sau a „migraţiei popoarelor”, formule consacrate de istoriografia din secolul trecut, ne obligă să considerăm astăzi chestiunea din cu totul alt unghi şi mai ales într-o perspectivă mult schimbată. Nu mai este vorba de a descrie o fază nouă în duelul secular al Romei cu barbarii sau …

Read More »

Imperiile coloniale de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Premisele colonialismului În prima jumătate a secolului al XIX-lea, colonialismul s-a bucurat de un interes scăzut. Economiştii liberali Adam Smith sau David Ricardo îl considerau lipsit de utilitate şi sursă de despotism. În această epocă, vocaţia colonizatoare şi-au menţinut-o doar Anglia şi, cu o oarecare inconsecvenţă, Franţa. Începând însă din anii 1870-1880, colonialismul s-a accentuat datorită tendinţelor manifestate de statele puternice şi datorită mai multor factori favorabili. Unul dintre aceşti factori a fost de ordin demografic. Între 1815 şi 1914, mai mult de 50 de milioane de oameni au migrat în afara continentului european. Considerentele economice au jucat însă un …

Read More »

Imperiul Britanic în secolul al XIX-lea

După pierderea coloniilor americane, negarea valorii economice a coloniilor deveni în Anglia o atitudine destul de obişnuită. Pe de altă parte, Wesley trezise în sufletele religioase scrupule faţă de rasele indigene, mai ales când ele se converteau la creştinism. Indiferenţa şi scrupulele explică surprinzătoarea generozitate cu care Anglia a retrocedat de două ori. În 1802 şi 1815, Franţei şi Olandei coloniile pe care supremaţia pe mare îi îngăduise să le cucerească. Franţei i‑a înapoiat Antilele franceze, insula Bourbon, dreptul de pescuit la Terra Nova şi diferite alte posesiuni. Olandei îi restitui lava, Curacao şi Surinam. Totuşi, în anumite puncte un …

Read More »

Legăturile dintre Imperiul Romano-Bizantin şi teritoriul din stânga Dunării în secolele IV-VI

Legăturile multilaterale dintre populaţiile de pe teritoriul Daciei şi provinciile imperiului dintre Dunăre şi Balcani reprezintă un factor important în menţinerea romanităţii nord-dunărene. Aceste legături, ca şi intervenţiile imperiului la nord de marele fluviu, au influenţat puternic nu numai viaţa populaţiei dacoromâne, ci şi triburile migratoare poposite pe aceste meleaguri. De aceea istoria Daciei ar fi tratată unilateral dacă ea n-ar ţine seamă de evenimentele din imperiul de care adeseori este strâns legată. Situaţia politico-militară creată în Dacia, după victoriile lui Aurelian împotriva goţilor şi carpilor din anii 271 şi 272, a înlesnit evacuarea provinciei, în împrejurări avantajoase pentru romani. …

Read More »

Istoria Imperiului Vlaho-Bulgar

Petru, Asan şi Ioniţă Imperiul întâi bulgăresc fusese stins la 1018 prin puternicul braţ al lui Vasile Bulgaroctonul. Bulgarii rămaseră în stăpânire bizantină 167 de ani, până când în 1185 sună iarăşi pentru ei ceasul eliberării de sub jugul străin. Trezirea lor la viaţa neatârnată le veni însă dintr-o parte, la care ei poate nu se aşteptau: de la păstorii români din Munţii Balcani. Răscoala acestora fu provocată prin următoarea împrejurare: Împăratul Isac al II-lea Anghelul îşi pusese în gând să sărbătorească căsătoria lui cu fiica lui Bela al III-lea, regele Ungariei, într-un chip cu totul neobişnuit. Pentru a-şi aduna …

Read More »

Revoluţia şi Imperiul Britanic

Oricât de înţelepţi ar fi, oamenii de stat sunt mai curând târâţi de evenimente decât le conduc ei. Pitt, care avea să devină, ca şi părintele său, un mare ministru de război, nu dorea nimic mai mult decât pacea. Excelent financiar, se preocupa mai mult de bugete decât de armată. În toată perioada de început a ministeriatului său, Anglia a cunoscut o epocă de prosperitate comercială. Din 1784 până în 1793, exportul englez s‑a ridicat de la 10 milioane la 18 milioane de lire. În 1783 obligaţiile publice cu dobândă de 3% erau la cota 74, în 1792 la peste …

Read More »

Ofensiva împotriva turcilor şi amestecul lui Mircea cel Bătrân în frământările interne ale Imperiului Otoman

După victoria din 1396-1397, Baiazid ajunsese să stăpânească un imperiu a cărui întindere o depăşea de câteva ori pe cea avută sub înaintaşii săi. Pentru guvernarea unui asemenea imperiu erau necesare mijloace înaintate, pe care sultanii, datorită înapoierii în care se găsea societatea turcească, nu le aveau. Pentru acest motiv, la sfârşitul secolului al XIV-lea, clasa conducătoare otomană a făcut eforturi deosebite pentru aflarea căilor celor mai potrivite de organizare a noului imperiu. În ce îi privea pe feudalii turci, ei ar fi dorit să joace rolul pe care îl aveau în Europa marii baroni, să-şi întărească drepturile de stăpânire …

Read More »