Tag Archives: Iluminism

Iluminism

Iluminismul este o mişcare ideologică şi culturală cu caracter raţionalist desfăşurată în secolele XVIII-XIX în Europa şi în cele două Americi. Emanat din spiritul Renaşterii, iluminismul s-a manifestat în filosofie, ştiinţa istoriei, pedagogie, învăţământ, literatură, având ca iluştri promotori în Franţa, de unde a pornit, pe Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, D’Alembert şi D’Holbach. Încununarea pe plan intelectual a muncii acestora este monumentala Enciclopedie franceză, inaugurată în 1751. Printre reprezentanţii de frunte ai curentului în alte culturi se numără Kant, Lessing, Herder, Goethe, Schiller, Metastasio, Pestalozzi, Lomonosov, Radişcev, Antioh Cantemir şi Benjamin Franklin. În spaţiul românesc, „luminile” s-au revărsat din două …

Read More »

Iluminismul în cultura şi literatura română între 1780 şi 1830

Şcoala Ardeleană Ţările române nu rămân nici ele izolate de efervescenţa acestei epoci, deşi pătrunderea la noi a marilor idei iluministe a fost întârziată atât de dominaţia străină, cât şi de feudalismul autohton. Cel dintâi nucleu iluminist din cultura română l-a constituit Şcoala Ardeleană, mişcare a intelectualităţii din Transilvania de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Burghezia românească din Transilvania, mai dezvoltată decât în Ţara Românească şi Moldova, era nemulţumită de lipsa de drepturi sociale şi politice ale poporului român din Transilvania, inechitate care dura de secole, încă din 1437, când se semnase actul cunoscut sub …

Read More »