Tag Archives: Grigore Ghica

Domniile lui Barbu Ştirbei şi Grigore Ghica în perioada 1849-1853

Noii domni au fost Barbu Ştirbei în Ţara Românească şi Grigore Alexandru Ghica în Moldova. Administraţia lor, îngrădită – atât prin rolul conducător atribuit boierimii conservatoare, cât şi prin controlul exercitat de reprezentanţii civili şi militari ai celor două Curţi – se inaugura cu o situaţie financiară deficitară, care sporea, în continuare, prin cheltuielile de întreţinere ale îndoitei ocupaţii militare. Politica celor doi domnitori faţă de noile cerinţe social-economice se aseamănă în multe privinţe, dar prezintă şi deosebiri. Grigore Ghica privise cu interes mişcarea revoluţionară din martie 1848, în calitatea sa de adversar al lui Mihail Sturdza. După numirea sa …

Read More »