Tag Archives: Geţi

Naţionalitatea geţilor şi a dacilor

Geţii şi dacii erau două ramuri ale aceluiaşi popor, căci Strabo spune cu siguranţă şi din propria lui experienţă că „Geţii şi cu dacii vorbeau aceeaşi limbă”; iar Justin arată că „Dacii sunt din sămânţa geţilor”, şi Pliniu adaugă că „acei geţi care au început a locui în Dacia, s-au numit şi daci”. De aceea am şi văzut, în locul raportat mai sus, că Dio Cassius cuprinde sub numirea de daci pe popoarele ce locuiau de ambele maluri ale Istrului, arătând apoi că mai în special ar purta numele de daci aceia ce locuiesc pe malul nordic al fluviului „fie …

Read More »

Religia şi moravurile geţilor şi dacilor

Religia lui Zamolxis Dacă temelia unui stat este traiul material al poporului său, nu este mai puţin adevărat că formele în care se va închega viaţa lui, vor fi determinate, în mare parte, prin moravurile sale şi că inteligenţa lui va veni numai să încorporeze tendinţele sale morale în forme anumite, în aşezăminte văzute. De aceea, după ce am studiat viaţa economică a geto-dacilor, trebuie să trecem la acea morală, pentru a ajunge apoi la cercetarea aşezămintelor create de spiritul lor, condiţionat prin asemenea elemente. Întreaga viaţă morală a poporului geto-dac era dominată de formele religiei, împărtăşind astfel şi ea …

Read More »

Aşezările geţilor şi ale dacilor

Geto-dacii la sudul Dunării Pe când sciţii ocupau regiunile de la Dunăre în sus, în jos de acest fluviu se întindea, după Herodot, ţara tracilor care se mărginea dinspre nord cu cursul lui (până la un loc, apoi cu o linie ce pleca de la un punct al fluviului până la golful din Marea Neagră, care însemna limita Traciei de regiunea scitică. „Naţia tracilor este arătată de istoricul elin ca foarte numeroasă, cea mai mare din naţiile existente, după indieni, care, dacă ar fi sub domnia unuia dintre ei, ar fi neînvinsă şi mai tare decât toate popoarele. Aceasta însă …

Read More »

Viaţa materială a geţilor şi a dacilor

Agricultori şi păstori Geţii şi dacii care trăiau pe jumătate nomazi cât timp au stat la sudul Dunării, trec la viaţa aşezată, când se strămută la nordul fluviului. Devenind agricultori, ei se organizară, într-un stat, care ia forma neapărată, tuturor statelor începătoare, absolutismul monarhic. La începutul traiului lor la nordul Dunării, geţii avură precumpănirea, şi autorii vechi ne vorbesc de regii lor într-un timp când dacii nu apar nici măcar cu numele în scrierile lor. Cel dintâi rege get ce se întâlneşte în câmpia munteană este acel Dromichete, contimporanul lui Lisimac (301-281 î.Hr.), pe când cel mai vechi rege dac …

Read More »