Tag Archives: George Topârceanu

George Topârceanu – poezii şi proze despre vieţuitoare

George Topârceanu aduce în literatura română, cu volumele sale de versuri Parodii originale. Balade vesele şi triste, Migdale amare, o poezie tradiţională, realistă, delicată, fiind definit, de criticul Constantin Ciopraga, drept un umorist sentimental. În cadrul operei lui George Topârceanu baladele şi rapsodiile ocupă un loc important. În volumul Balade vesele şi triste este fascinat de existenţa plantelor, păsărilor, gâzelor, pe care le descrie în imagini graţioase ce alternează umorul şi lirismul. Poetul umanizează lumea plantelor şi a gâzelor, de aceea a fost mereu comparat cu Emil Gârleanu, datorită sensibilităţii sufleteşti şi realizării artistice. În volumele Baladele vesele şi triste …

Read More »

Bivolul şi coţofana, de George Topârceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul epic, specia literară fabulă Fabulele pentru copii ale lui George Topârceanu – Bivolul şi coţofana, Câţi ca voi şi Leul deghizat – sunt istorioare îmbibate cu un umor puternic, de nuanţă populară, care le deschide drum spre raţiunea cititorilor. Fabula este specia genului epic, ce conţine o scurtă povestire alegorică, in versuri sau în proză, în care sunt satirizate defecte omeneşti, cu scopul de a le îndrepta. Personajele fabulei sunt animale, plante sau obiecte înzestrate cu însuşiri omeneşti. Fabula este, aşadar, o povestire alegorică (alegoria este procedeul prin care trăsăturile de caracter şi ideile umane sunt …

Read More »

George Topârceanu

George Topârceanu (21 martie 1886, Bucureşti – 7 mai 1937, Iaşi) – poet, prozator, publicist, memorialist şi traducător. Este fiul Paraschivei (născută Coma), maestră în ţesut covoare, şi al lui Ion Topârceanu, originar din Topârcea Sibiului, care a schimbat mai multe meserii, printre care a practicat-o şi pe aceea de cojocar. Părinţii au peregrinat în diferite localităţi, aşezându-se, în cele din urmă, la Nămăeşti, în Argeş. Primele clase primare Topârceanu le face la Bucureşti, iar ultimele la Şuiei, în judeţul Argeş. Liceul, început în 1898 la „Matei Basarab”, îl termină în 1906 la „Sf. Sava”. După ce, câteva luni, este …

Read More »