Tag Archives: George Bacovia – opera literară

Doină, de George Bacovia (comentariu literar, rezumat literar)

Doină de George Bacovia, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în 1957 în volumul Poezii. Textul aparţine genului liric, pentru că poetul îşi exprimă în mod direct sentimentele, foloseşte persoana I şi are caracter profund subiectiv. Modurile de expunere folosite sunt descrierea şi monologul liric. Titlul Titlul poeziei sugerează, pentru lirică, în general, o mare încărcătură sentimentală, atât în literatura populară cât şi în cea cultă. Viziunea bacoviană supralicitează lirismul şi tonalitatea elegiacă, sporind muzicalitatea versurilor şi amplificând tristeţea. Structura şi compoziţia textului poetic Planul tablourilor lirice ale poeziei sunt: fluxul frunzelor – ca întristări de …

Read More »

Lacustră, de George Bacovia (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Lacustră face parte din volumul de debut, Plumb, apărut în 1916 şi este emblematică pentru atmosfera dezolantă specifică liricii lui George Bacovia exprimând prin simboluri şi sugestii trăirile şi stările sufleteşti ale poetului: tristeţea, spleenul (dezgust faţă de orice), angoasa, oboseala psihică, disperarea, apăsarea sufletească, nevroza, spaima, degradarea psihică şi dezolarea. Semnificaţia titlului Simbolul „lacustră” are drept corespondent în natură o locuinţă temporară şi nesigură, construită pe apă şi susţinută de patru piloni şi supusă iminentei prăbuşiri, ceea ce sugerează faptul că eul poetic, expus pericolelor, se autoizolează provizoriu, devenind un însingurat în societatea de care fuge. Tema Tema …

Read More »

Amurg violet, de George Bacovia (comentariu literar, rezumat literar)

George Bacovia, pe numele său adevărat George Vasiliu, „este o personalitate artistică complexă, ale cărei valori nu pot fi căutate pe o singură coardă şi relativa monotonie tematică a poeziei sale […] ascunde de fapt o mare bogăţie interioară de sensibilitate şi o diversitate derutantă a artei sale” (Mircea Anghelescu). Pseudonimul Bacovia îl împrumută de la numele roman al oraşului natal, Bacău, aşa cum el însuşi precizează într-un interviu apărut în 1943: „Pseudonimul […] vine de la numele roman al Bacăului, care se zicea Bacovia, aşa numindu-se probabil întreaga regiune din această parte a Moldovei. Eu l-am luat […] din …

Read More »

Decor, de George Bacovia (comentariu literar, rezumat literar)

Decor, de George Bacovia, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Făclia”, la 1 ianuarie 1916. Imaginarul poetic Imaginarul poetic al poeziei Decor transfigurează realitatea concretă prin corespondenţa elementelor din natură, ale căror caracteristici rezonează în stări interioare lirice, viziune artistică specific simbolistă prin funcţia expresivă şi estetică a simbolurilor, fonemelor şi culorilor. Lirismul obiectiv Lirismul obiectiv se defineşte prin mărcile lexico-gramaticale reprezentate de puţinele verbe la persoana a III-a: „stau”, „plâng”, „străbate”, „apar”, surprinzătoare fiind absenţa totală a pronumelor personale. Semnificaţia titlului Termenul „decor” are drept corespondent în natură un ansamblu de obiecte care …

Read More »

Plumb, de George Bacovia (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Plumb, de George Bacovia, este prima poezie publicată în volumul cu acelaşi nume, apărut în 1916. Imaginarul poetic Imaginarul poetic transfigurează realitatea concretă prin corespondenţa elementelor din natură, ale căror caracteristici rezonează în stări interioare lirice, viziune artistică specific simbolistă prin funcţia expresivă şi estetică a simbolurilor, fonemelor şi culorilor. Lirismul subiectiv se defineşte prin mărcile lexico-gramaticale ale eului liric, reprezentate de verbe şi pronume la persoana I singular: „stam singur”, „am început”, „să strig”, „meu”, ceea ce atestă încadrarea poeziei în categoria artelor poetice. Structura şi compoziţia textului poetic Poezia este alcătuită din două catrene, fiind prezente două …

Read More »

George Bacovia

George Bacovia (4 septembrie 1881, Bacău – 22 mai 1957, Bucureşti) – poet. Este al patrulea dintre cei opt copii ai Zoiţei (născută Langa) şi ai lui Dimitrie Vasiliu, comerciant. Prin tată, Bacovia se trăgea dintr-o veche familie boierească (Mustea), atestată pe vremea lui Ştefan cel Mare. Urmează primele patru clase gimnaziale la Şcoala Domnească din oraşul natal, apoi – începând din 1894 – este înscris la Gimnaziul „Principele Ferdinand”. Încheie studiile liceale în 1903, după ce trecuse prin Liceul Militar din Iaşi şi prin cel din Bacău. Are, printre profesori, pe Garabet Ibrăileanu (română, clasa a V-a), Dimitrie Nanu …

Read More »